US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Maritim Bibliografi

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Maritim Bibliografi

- Forfattere

Her finder du en samlet bibliografisk oversigt over maritime bøger mm., der er omtalt eller blevet benyttet som kilde/-r ved udarbejdelsen af denne Website.

Oversigt er opstillet alfabetisk efter forfatternavn.

Nye titler tilføjet inden for de seneste 30 dage vil være markeret med et til venstre for titlen.

-

 Forfatter/Titel:

Ukendt forfatter

 

Beretning afgivet af KOMMISSIONSDOMSTOLEN af 11. oktober 1983 vedrørende Harpoon-missilulykken den 6. september 1982
København, 1983

 

Beretning afgivet af KOMMISSIONSDOMSTOLEN af 9. juli 1984 vedrørende Harpoon-missilulykken den 6. september 1982
København, 1984

 

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG
- Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991, Bind 1-4

Dansk Institut for Internationale Studier, København 2005
ISBN 87-7605-091-2

 

DEN PARLAMENTARISKE KOMMISSION - Betænkning til Folketinget afgivet af den af Tinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i henhold til Grundlovens § 45
15 Afdelinger i 40 dele, København, 1945-48

 

Flaadens virksomhed under Verdenskrigen 1914-18
København, 1920

 

Flådestrategier og nordisk sikkerhedspolitik, bind I og II
Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske udvalg, København 1986 (ISBN 87-503-6081-7)

 

Orlogsværftets Særberetning vedrørende Tiden fra den 29. august 1943 til 31. marts 1944
Orlogsværftet, København 1944

 A

Ackermann, K. E.

 

Den Danske Marine 1814-1848, Bd. 1 & 2
Høst & Søns Forlag, København 1950
- sammen med J. J. Schultz

Ancker, Paul E.

 

De danske militære flyverstyrkers udvikling 1910-1940, Bind I Odense Universitetsforlag 1997 (ISBN 87-7838-178-9)

 

De danske militære flyverstyrkers udvikling 1940-1945, Bind II Første halvbind
Odense Universitetsforlag 2001 (ISBN 87-7838-368-4)

 

De danske militære flyverstyrkers udvikling 1945-1947, Bind II Andet halvbind
Odense Universitetsforlag 2006 (ISBN 87-7674-071-4)

Andersen, Dan H.

 

Mandsmod og kongegunst
- en biografi om Peter Wessel Tordenskiold
Forlaget Aschehoug, København 2004 (ISBN 87-11-11667-6)

Andersen, Helge, dr. med.

 

Orlogsskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK
- Skibet og dets togter 1807-1808 og dets dramatiske endeligt
Nyboder Boghandel, København, 1993 (ISBN 87-98089-36-6)

Andersson, R. C.

 

Naval Wars in the Baltic
London 1910

Andreassen, Janni

 

Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen
- Dagbogsoptegnelser af Christian Bendix Thostrup
Det Grønlandske Selskab, 2007 (ISBN 978-87-87925-40-2)
- sammen med Jakub Christensen Medonos

Angell, H.

 

Syv-aars-krigen for 17. maj
- 1807-1814

Forlaget H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1914

Askgaard, Finn (red.)

 

Fregatten JYLLAND - Fra orlogsværft til museumsdok
Forlaget Devantier, Næstved, 1996 (ISBN 87-985521-3-9)

Askholm, Ib

 

Den gamle danske vejrbog - om bl.a. sømandens varsler
Ib Askholms Forlag, Rødovre, 2005 (ISBN 87-91679-00-1)

 

Danmarks Højtider og Festdage - Hvornår, Hvorfor, Hvordan?
Askholms Forlag, Rødovre 2006 (ISBN 87-91679-03-6)

 

Danmarks Kongelige Familier i 1000 år
Udgivet af Askholms Forlag, Rødovre, 2007 (ISBN 978-87-91679-09-4)
- sammen med Kay Nielsen

 B

Barfod, Halfdan

 

Vor Flaade i Fortid og Nutid, bd. I og II
Nordiske Landes Bogforlag, Fredericia, 1942

Barfod, Jørgen H.

 

Christian 3. flåde - Den danske flådes historie 1533-1588
Marinehistorisk Selskabs skrift nr. 25, København 1995 (ISBN 87-00-24526-7)

 

Flåden den 29. august 1943
Orlogsmuseet, København, 1993 (ISBN 87-87720-10-8)

 

Flådens Fødsel
Marinehistorisk Selskabs skrift nr. 22, København 1996 (ISBN 87-87720-08-6)

 

I kamp for flåden - en levnedsskildring af Kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947
Maritim Kontakt nr. XXI, Kontaktudvalget for Dansk Historie- og Samfundsforskning, København, 1999 (ISBN 87-87947-04-8).

 

Marinen i Treårskrigen, Tøjhusmuseets Bog om Treårskrigen 1848-49-50, København, 1948

 

Niels Juels Flåde - Den danske flådes historie 1660-1720
Marinehistorisk Selskabs skrift nr. 27, København 1997 (ISBN 87-00-30226-0)

 

Så til søs! - Orlogsflådens søfolk i tiden før 1700
Forlaget Falcon, København 2004 (ISBN 87-88802-17-5)

Berthelsen, Carsten

 

MAYDAY, MAYDAY! - en fantastisk redningsaktion på Atlanterhavet
PP Forlag, Danmark, 2001 (ISBN 87-90799-09-7)
- sammen med Ottar Sveinson

Beutlich, F.

 

Norges Sjøvæbning 1750-1809
I kommission hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1935

 

Norges Sjøvæbning 1810-1814
I kommission hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1940

Bille, Steen A.

 

Galatheas Reise omkring Jorden, Erindringer fra 1845-47
P. O. Philipsens Forlag, Kjøbenhavn 1852

Bjerg, H. Chr.

 

Admiral Rechnitzers Maritime og Politiske Erindringer 1905-1940
Gyldendals Forlag, København (ISBN 87-02-01834-9)

 

Danmark i Krig
Politikens Forlag, København 2005 (87-567-7269-6)
- sammen med Ole L. Frantzen

 

Dannebrog - Historien om et kristent og nationalt symbol
Forlaget Hovedland, 2006 (ISBN 87-7739-906-4)

 

Dansk Marinehistorisk Bibliografi 1500-1975
Marinehistorisk Selskab, Akademisk Forlag, København 1975 (ISBN 87-500-1600-8)

 

Danske Orlogsskibe 1690-1860
Lademanns Forlag, 1980 (ISBN 87-15-06956-7)
- sammen med John Erichsen

 

Flåde og Teknik 1739-1989 - Søværnets Tekniske Tjeneste 250 år
Søværnets Materielkommando, København 1989 (ISBN 87-503-8023-0)

 

Fra Neutralitet til besættelse - Viceadmiral H. Rechnitzers dagbog om flådens virke 1939-40
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2000 (ISBN 87-7500-180-2)

 

GEORG STAGE - Skole for søfolk i 125 år
Udgivet af Stiftelsen Georg Stages Minde, København 2007 (ISBN 978-87-992055-0-9

 

Lex Rechnitzer - Optegnelser af viceadmiral H. Wenck, kontreadmiral H. Rechnitzer og kommandør A. G. Topsøe-Jensen om tilblivelsen af Lov om Søværnet 1932
Marinehistorisk Selskab, København 1985 (ISBN 87-87720-051)

 

Rigets Flag på batteriet Sixtus
Søværnets Materielkommando, København, 1988.

 

Søværnets Mærkedage
Marinestaben, København 1985

 

Søværnets Mærkedage
Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

 

Torpedobåde gennem 100 år
- Det danske torpedobådsvåben 1879-1979
Marinehistorisk Selskab, København, 1979 (ISBN 87-87720-02-7)
- sammen med Hans Garde

 

U-både gennem 75 år - Det danske ubådsvåben 1909-84
Forlaget Forum, 1984
- sammen med Hans Chr. Dahlerup Koch og P. B. Nielsen

Bjerre, Th., kommandørkaptajn

 

ECKERNFØRDE - Sømilitær afhandling om kampen Skærtorsdag den 5. april 1849 i Eckernförde Fjord
Dansk-Nordisk Forlag 1940

 

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane
Våbenhistorisk selskab, København, 1958.

Bjørn, Claus

 

Dansk Udenrigspolitiks Historie, Bd. 3
- Fra Helstat til Nationalstat
Redaktion: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk & Nikolaj Petersen
Gyldendals Leksikon, København 2003 (ISBN-7789-91-4)
- sammen med Carsten Due-Nielsen

Bjørnsen, Knut

 

Jakten på Najaden
- Norsk-engelsk drama på Lyngør Havn

Genesis Forlag, Oslo 2002 (ISBN 82-476-0243-1)

Bjørnvad, Anders

 

Krigens Monumenter 1940-1945
Odense Universitetsforlag, Odense 1999 (ISBN87-7838-409-5)

Borck, Niels Chr.

 

Søheltenes skibe - Historien om Søværnets torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen
Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2007
(ISBN 978-87-89022-52-1)
- sammen med Søren Nørby

Borg, E., kommandørkaptajn

 

Den danske marines uniformer gennem tre århundreder
Strubes Forlag 1974 (ISBN 87 7508 164 4)

Bruun, A. F.

 

GALATHEAs jordomsejling 1950-52 - Den danske dybhavsekspeditions virke og resultater skildret af deltagerne
J. H. Schultz Forlag 1953
- sammen med Sv. Greve, H. Mielche og R. Späck

Bruun, Chr.

 

Danske Uniformer
Kjøbenhavn 1857

Bøgh, Per

 

Skoleskibet Danmark
Skib Forlag, 2006 (ISBN 87-90374-33-9)

Bølcho, Hans

 

Skib i Sigte - En logbog om Ship Ahoy 2003
forlaget Kannike Graphic, Århus 2003 (ISBN 87-7244-027-9)
- sammen med Knud Esmann

 C

Clemmensen, Michael. brigadegeneral

The Danish armed forces 1909-1918 - Between politicians and strategic reality
Forsvarsakademiet, 2008 (ISBN 978-87-914213-6-5)

Compton-Hall, Richard

 

Submarines and the war at sea 1914-18
Macmillan, London, 1991.

Cruys-Bagger, Søren

 

Sådan bruges Dannebrog - Guide til korrekt brug af Dannebrog
Danmarkssamfundet, juni 2007 (ISBN 978-87-990709-0-9)

 D

Dahl, K., Kaptajnløjtnant

 

Danmarks Flaade
udgivet af Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, København, 1934
- sammen med H. Hjorth-Nielsen

Degenkolv, H., etatsråd

 

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede
København, 1906.

Delgado, James

 

Forliste krigsskibe - En arkæologisk rejse gennem søkrigshistorien
Billesø & Baltzer Bogforlag, 2003 (ISBN 87-7842-123-3)

Dethlefsen, Henrik

 

De illegale Sverigesruter 1943-45
Odense Universitetsforlag 1993

Due-Nielsen, Carsten

 

Dansk Udenrigspolitiks Historie, Bd. 3
- Fra Helstat til Nationalstat
Redaktion: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk & Nikolaj Petersen
Gyldendals Leksikon, København 2003 (ISBN-7789-91-4)
- sammen med Claus Bjørn

 E

Eidem, O.

 

Vor Sømagts Historie
Det Nordiske forlag, København,
1905
- sammen med O. Lütken

Eisenhower, Dwight D.

 

Korstog i Europa
Udgivet af forlaget Rosenkilde, København 2007 (ISBN 978-87-91303-71-5)

Ejdorf, Kjeld

 

Stormfloden den 13. november 1872
Udgivet af Skib Forlag, 2002 (ISBN87-90374-25-8)

Elbro, Henrik M., kommandør

 

Ståbi for søofficerer
Marinens Bibliotek, København 2004 (ISBN 87-988952-0-6)

Ellemann-Jensen, Uffe

 

Fodfejl
- Da Danmark svigtede under Den Kolde Krig
Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, København 2004 (ISBN 87-02-03035-7)

 

OLFERT FISCHER i Golfen
Langkjærs Forlag, København 1991
- sammen med Sv. E. Thiede

Erichsen, John

 

Danske Orlogsskibe 1690-1860
Lademanns Forlag, 1980 (ISBN 87-15-06956-7)
- sammen med H. Chr. Bjerg

Esmann, Knud

 

Skib i Sigte - En logbog om Ship Ahoy 2003
forlaget Kannike Graphic, Århus 2003 (ISBN 87-7244-027-9)
- sammen med Hans Bølcho

 F

Feldbæk, Ole

 

Slaget på Reden
Politikens Forlag A/S, 2001 (ISBN 87-567-4001-8)

Feldthusen, P. A

 

Fregatten JYLLAND i krig og fred
Gyldendalske Boghandel, København, 1944.
- sammen med Alfred Jeppesen

Fischer, Knud

 

De danske isbrydere - Historien om ELBJØRN og de andre statsisbrydere
Skib Forlag, 2004 (ISBN 87-90374-31-2)

Fisher, Lord, Admiral of the Fleet

 

Records by Admiral of the Fleet Lord Fisher
Hodder and Stoughton, London 1919.

Flott, Søren

 

På jordomrejse med Galathea 3 - Vor tids største danske opdagelsesreje - København til Cape Town, Bind 1
Forlaget Jyllands Posten, 2006 (ISBN 87-7692-106-9)
- sammen med Jørgen Ullerup og Sanne Gram

 

På jordomrejse med Galathea 3 - Vor tids største danske opdagelsesreje - Cape Town til København, Bind 2
Forlaget Jyllands Posten, 2007 (ISBN 978-87-769-2106-4)
- sammen med Jørgen Ullerup og Sanne Gram

Frantzen, Ole F.

 

Danmark i Krig
Politikens Forlag, København 2005 (87-567-7269-6)
- sammen med Hans Chr. Bjerg

 

Dansk Søartilleri 1400-2000
Tøjhusmuseet 1999
(ISBN 87-89022-29-7)
- sammen med Michael H. Mortensen, Niels M. Probst og Sven E. Thiede

Frederiksen, Peter

 

Jutlandia - Danmark i Korea-krigen 1950-53
Forlaget Høst & Søn, København 2006 (ISBN 87-638-0362-3)

Friedman, Norman

 

German Warships of World War 1, The Royal Navy's Official Guide to the Capital Ships, Cruisers, Destroyers, Submarines and Small Craft, 1914-1918
Naval Institute Press, Maryland, USA, 1992 (ISBN 1-55750-303-6)

 G

Garde, H. G.

 

Den Dansk-Norske Sømagts Historie 1700-1814
forlaget J. H. Schubothes Boghandling, København, 1852

Garde, Hans

 

Torpedobåde gennem 100 år
- Det danske torpedobådsvåben 1879-1979
Marinehistorisk Selskab, København, 1979 (ISBN 87-87720-02-7)
- sammen med H. Chr. Bjerg

Garde, Peter

 

Konger, krigere og andet godtfolk
- ti historiske retssager
Forlaget Thomson - GadJura, København 2004 (ISBN 87-619-1028-7)

Georg, Anders

 

Under tre flag - Med Jutlandia til Korea
Samlerens Forlag, København, 1951

Gotved, Arne

 

Og de sejler - de gamle træskibe
Skib Forlag, 2002 (ISBN 87-90374-26-6)

Gram, Sanne

 

På jordomrejse med Galathea 3 - Vor tids største danske opdagelsesreje - København til Cape Town, Bind 1
Forlaget Jyllands Posten, 2006 (ISBN 87-7692-106-9)
- sammen med Jørgen Ullerup og Søren Flott

 

På jordomrejse med Galathea 3 - Vor tids største danske opdagelsesreje - Cape Town til København, Bind 2
Forlaget Jyllands Posten, 2007 (ISBN 978-87-769-2106-4)
- sammen med Jørgen Ullerup og Søren Flott

Greve, Svend

 

GALATHEAs jordomsejling 1950-52 - Den danske dybhavsekspeditions virke og resultater skildret af deltagerne
J. H. Schultz Forlag 1953
- sammen med A. F. Bruun, H. Mielche og R. Späck

Gröner, Erich

 

German Warships 1815-1945
Conway 1990

 H

Hammerich, Kai, kommandør

 

Af mit livs drama
J. Frimodts forlag, København, 1961

 

Officiel beretning om Jutlandia Ekspeditionen
København, 1954

Hansen, Bert

 

Den Danske Hær og Flådes uniformer 1886
Våbenhistoriske Aarbøger 1997, forlaget Devantier, Næstved 1997 (ISBN 87-985521-5-5)
- sammen med Frans Løvschall og Birger Nilsson

Hansen, Erling (redaktør)

 

Fregatten Jylland - Verdens længste træskib
Forlaget Popp & Skaarup, 2006 (ISBN 87-991463-0-4)

- sammen med Kian Johansen (tekst)

Hansen, Jørn

 

Svitzer-aktionen i 1945
Dansk Tidsskrifts Tryk, København 2000 (ISBN 87-987878-0-2)

Hansen, Victor (kommandør)

 

Vore Søhelte - Historiske fortællinger
A. Christiansens Kunstforlag, København 1898

Hauch-Fausbøll, Th.

 

De Kgl. Danske Ridderordner og Medailler, biografisk billedgalleri
København, 1929

Hendriksen, Knud

 

Operation Safari 29. august 1943
udgivet af Det Kongelige Garnisonsbibliotek, København, 1993 (ISBN 87-984624-0-7)

Henningsen, Peter

 

København 1807 - Belejring og bombardement
Forlaget Jyllands Posten, 2007 (ISBN 978-87-7692-117-0)

Hieronymussen, Poul Ohm

 

Europæiske Ordner i farver
København, 1966

Hillingsø, Kjeld

 

Trusselsbilledet
- en koldkriger taler ud
udgivet af Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, København 2004 (ISBN 87-02-03246-5)

 

Landkrigen 1807
udgivet af Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, København 2007 (ISBN
978-87-02-06004-1)

Hjermind, Jesper

 

Om Dannebrog jeg ved...
Forlaget Viborg, Viborg 1995.
- sammen med Kristian Melgaard (red.)

Hjorth-Nielsen, H.

 

Danmarks Flaade
udgivet af Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, København, 1934
- sammen med kaptajnløjtnant K. Dahl

Honnens de Lichtenberg, G.

 

Larssen fra 64
Marinehistorisk Selskabs Skrift No. 8. København 1964

Hornemann, Jacob

 

Bornholm mellem Øst og Vest
- En udenrigspolitisk dokumentation
Bornholms Tidendes Forlag, Rønne 2006 (ISB
N 87-7799-170-2)

Høj, Jeppe Bjørn

 

F. C. H. Hohlenberg - Flådens fabriksmester 1796-1803
Forlaget Marinehistoriske Skrifter, Orlogsmuseet, 2003 (ISBN 87-87720-15-9)

 I

Israel, Ulrich

 

Vom Küstenschutzboot zum Raketenschiff, Schiffe und Boote der Volksmarine
Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1987 (ISBN 3-327-00075-1)
- sammen med Hans Mehl & Knut Schäfer

 J

James, William

 

Naval History of Great Britain, Vol. V
London 1847

Jensen, N. P., oberst

 

Den Anden Slesvigske Krig 1864
Det Nordiske Forlag, København 1900

 

Den Første Slesvigske Krig 1848-50
Vilhelm Tryde, København 1898

Jensen, Niels

 

Danske Militærfly
Clausen Bøger, 1978 (ISBN 87-11-03877-2)

Jensen, Ole Lisberg

 

I skyggen af Tyskland
- Den Danske Flådes Historie 1864-1920
Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005
(ISBN 87-87720-16-7)

 

Orlogsmuseet - Introduktion til Flådens historie
Orlogsmuseet, København 1994 (ISBN 87-89322-14-2)

Jensen, Per Herholdt

 

Atlantsejlerne - Flådens inspektionsskibe i 100 år
Aschehoug Danske Forlag A/S, 2005 (ISBN 87-11-16729-7)

 

Flådens inspektionskuttere ved Grønland
Chr. Erichsens Forlag, 1982 (ISBN 87-555-0864-2)

 

Grønlands Kommando i 50 år
Aschehoug Danske Forlag A/S, 2001 (ISBN 87-11-16258-9)

Jeppesen, Alfred

 

Fregatten JYLLAND i krig og fred
Gyldendalske Boghandel, København, 1944.
- sammen med P. A. Feldthusen

Jersing, Ib

 

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945
Den Danske Brigadeforening, København, 1985 (ISBN 87-981346-4-7)
- sammen med K. V. Nielsen

Johansen, Kian

 

Fregatten Jylland - Verdens længste træskib
Forlaget Popp & Skaarup, 2006 (ISBN 87-991463-0-4)

- sammen med Erling Hansen (redaktør)

Juel-Brockdorff, Niels

 

Spredte Erindringer gennem 80 Aar
Aug. Christensens Bogtrykkeri, København 1960

Jungersen, Kay

 

Danmarks Søkrigshistorie
udarbejdet til brug ved undervisningen på Søværnets skoler, udgivet ved Søofficersskolens foranstaltning, Centraltrykkeriet, København, 1945

Jørgensen, Bent

 

Fra Træskoflyver til VIP Jet
- 1. Luftflotille/Eskadrille 721 1926-2001
Flyvevåbnets Bibliotek, 2001 (ISBN 87-987748-3-2)

 K

Kaarsted, Tage

 

Flåden under første verdenskrig
- O. Kofoed-Hansens og V. Jøhnkes optegnelser
Jysk Selskab for historie, Universitetsforlaget i Aarhus, 1976 (ISBN 87 504 03 745)

Kaas, Clauson, Løjtnant

 

Danske Flyvere paa Vingerne
Nordisk Forlag, København, 1943

Kilfeather, Des

 

Trafalgar 200 Through the Lens
-  Queen Elizabeth II 80th Birthday Edition
Forlaget
D p Kilfeather, London, 2006 (ISBN 09-55-3004-01)

Kjølsen, Frits Hammer

 

Da Danmarks Flaade blev sænket
H. Hagerups Forlag, København, 1945

 

Klar ved Flag og Gøs
Forlaget Arkona, Århus 2002 (ISBN 87-7244-025-2)
- sammen med Steen Splittorff Ovesen

 

Orlogsliv og Lune
Høst & Søns Forlag, København, 1960

 

Vort Søværns Hæders- og Mindedage
H. Hagerups Forlag, København, 1942

Klindt-Jensen, J.

 

Generalmarch, uddrag af M. C. Bechs erindringer fra 1808-1810

Koch, Hans Chr. Dahlerup

 

U-både gennem 75 år - Det danske ubådsvåben 1909-84
Forlaget Forum, 1984
- sammen med H. Chr. Bjerg og P. B. Nielsen

Kolding, Helle

 

Marinehjemmeværnet 50 år 1952-2002
Forlaget Wisby & Wilkens, Odder 2002
- sammen med Jacob Wisby

Koustrup, Søren

 

GALATHEAs forunderlige rejse - Jorden rundt 1845-47
Forlaget Lindhardt og Ringhof, 1. udgave 2. oplag, 2006
(ISBN 87-614-0449-7)

Kreth, Rasmus

 

Flugten til Sverige
Gyldendal 1995
- sammen med Michael Mogensen

Kristensen, Jens Riise

 

Flådens Ansigt - Galionsfigurer fra Den Danske Marine
Skib Forlag, 2001, (ISBN 87-90374-17-7)

Kure, Bernt

 

Holmen - Orlogsværftet, Flådebasen - En ny bydel
Høst & Søns Forlag, København 2005 (ISBN 87-1429-925-9)

 

Livet ombord på Fregatten Jylland
København, 1996

 L

Larsen, Kay

 

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu
Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

Lidegaard, Bo

 

Dansk Udenrigspolitiks Historie 1914-1945, Bd. 4 - Overleveren
Redaktion: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk & Nikolaj Petersen, Gyldendals Leksikon, København 2003 (ISBN 87-7789-093-0)

Liljefalk, Axel

 

Vor sidste kamp for Sønderjylland
3. oplag, H. Hagerups Forlag, København, u. år
- sammen med Otto Lütken

Lindeberg, Lars

 

De så det ske - ENGLANDSKRIGENE 1801-14
Lademann Forlagsaktieselskab, København 1974

Linvald, Steffen

 

KØBENHAVN før og nu - og aldrig, bind 2, red. Bo Bramsen
Forlaget Palle Fogtdal A/S, København 1987 (ISBN 87-7807-722-2)

Lipsky, Florian og Stefan

 

U-både fra alverdens lande
- Guide til mere end 150 udstillede u-både
Forlaget
Billesø & Baltzer, Værløse 2006 (ISBN 87-7842-183-7)

Ludwig, Otto

 

Krigen i Kravlegården
Fisker & Schou, Viborg 1993 (ISBN 87-89882-11-3)

Lundholm, Kurt

 

"Mytteriet"
Brunlynget Bogforlag, 2007 (ISBN 978-87-992085-0-0)

Lütken, Otto

 

Nordsø-eskadren og Kampen ved Helgoland den 9. maj 1864
Gyldendalske Boghandels Forlag, København, 1884.

 

Vor sidste kamp for Sønderjylland
3. oplag, H. Hagerups Forlag, København, u. år
- sammen med Axel Liljefalk

 

Vor Sømagts Historie
Det Nordiske forlag, København,
1905
- sammen med O. Eidem

Løvschall, Frans

 

Den Danske Hær og Flådes uniformer 1886
Våbenhistoriske Aarbøger 1997, forlaget Devantier, Næstved 1997 (ISBN 87-985521-5-5)
- sammen med Bert Hansen og Birger Nilsson

 M

Marquard, Emil

 

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932
Bind I og II, H. Hagerups Forlag, København, 1935
- sammen med Th. A. Topsøe-Jensen

Medonos, Jakub Christensen

Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen
- Dagbogsoptegnelser af Christian Bendix Thostrup
Det Grønlandske Selskab, 2007 (ISBN 978-87-87925-40-2)
- sammen med Janni Andreassen

Mehl, Hans

 

Vom Küstenschutzboot zum Raketenschiff, Schiffe und Boote der Volksmarine
Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1987 (ISBN 3-327-00075-1)
- sammen med Knut Schäfer & Ulrich Israel

Melgaard, Kristian

 

Om Dannebrog jeg ved...
Forlaget Viborg, Viborg 1995.
- sammen med Jesper Hjermind

Midtgård, Kristine K. N.

 

Jutlandia-ekspeditionen, Tilblivelse og virke 1950-53
Dansk Udenrigspolitisk Institut, 2001 (ISBN 87-90681-49-5)

Mielche, Hakon

 

GALATHEA lægger ud
Steen Hasselbachs Forlag 1951

 

GALATHEA i østen
Steen Hasselbachs Forlag 1952

 

GALATHEA vender hjem
Steen Hasselbachs Forlag 1953

 

GALATHEAs jordomsejling 1950-52 - Den danske dybhavsekspeditions virke og resultater skildret af deltagerne
J. H. Schultz Forlag 1953
- sammen med A. F. Bruun, Sv. Greve og R. Späck

Mogensen, Michael

 

Flugten til Sverige
Gyldendal 1995
- sammen med Rasmus Kreth

Morgenstierne, Bredo Munthe af

 

Tropekolonier under Dannebrog
Aschehoug Dansk Forlag A/S, København 1987
(ISBN 87-11-07612-7)

Mortensen, Michael H.

 

Dansk Søartilleri 1400-2000
Tøjhusmuseet 1999
(ISBN 87-89022-29-7)
- sammen med Ole L. Frantzen, Niels M. Probst og Sven E. Thiede

Munch-Petersen, Thomas

 

København i flammer - Hvordan England bombarderede København og ranede den danske flåde i 1807
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 2007 (ISBN 978-87-02-05901-4)

Muusfeldt, H

 

Heraldik i Søværnet
Udgivet af Chefen for Søværnet, 1981

Møller, Jan

 

1807 - København i flammer
Aschehoug Danske Forlag A/S  (ISBN 978-87-11-31070-0)

 N

Nielsen, Carl, løjtnant, postmester

 

Spaniolerne i Nyborg og Søkampen på Nyborg Fjord 1808
Nyborg Lokalhistoriske Forlag, 2003 (Genoptryk fra 1932) (ISBN 87-983279-9-2)

Nielsen, Christian

 

Danske bådtyper
Skib Forlag, 2005 (ISBN 87-90374-30-4)

Nielsen, Gunner

 

Vildskud, Bogen om missil-sagen
Forlaget Systime A/S, 1984 (ISBN 87-7351-267-2)
- sammen med Henrik Thomsen

Nielsen, K. V.

 

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945
Den Danske Brigadeforening, København, 1985 (ISBN 87-981346-4-7)
- sammen med Ib Jersing

Nielsen, Kay

 

Danmarks Kongelige Familier i 1000 år
Udgivet af Askholms Forlag, Rødovre, 2007 (ISBN 978-87-91679-09-4)
- sammen med Ib Askholm

Nielsen, P. B.

 

U-både gennem 75 år - Det danske ubådsvåben 1909-84
Forlaget Forum, 1984
- sammen med H. Chr. Bjerg og Hans Chr. Dahlerup Koch

Nielsen, Per

 

Flåden og Dansk Vestindien - Den danske flådes togter til Caribien 1671-1917
Forlaget Marinehistoriske Skrifter og Dansk Vestindisk Selskab
, 1997, (ISBN 87-87720-14-0)

Nielsen, Sune Wadskjær

Holmenkatastrofen
Forlaget Wadskjær, 2008 (ISBN 978-87-992405-0-0)

Nilsson, Birger

 

Den Danske Hær og Flådes uniformer 1886
Våbenhistoriske Aarbøger 1997, forlaget Devantier, Næstved 1997 (ISBN 87-985521-5-5)
- sammen med Bert Hansen og Frans Løvschall

Nørby, Søren

 

Danske Ubåde 1909-2004
Forsvarshistoriske Skrifter Nr. 1, udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005
(ISBN 87-89022-44-0)

 

Det danske forsvar - Opgaver, udstyr og mandskab i det nye årtusind
Aschehoug Danske Forlag A/S, København 2006 (ISBN 87-11-11853-9)

 

Flådens Sænkning 29. august 1943
Udgivet af forlaget Region - Det Historiske Hus ApS
(ISBN 87-7244-025-2)

 

Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle - Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig
Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2006 (ISBN 87-89022-48-3)
- sammen med Steen Schøn

 

SÆLENs deployering til Middelhavet og den Persiske Golf
Forsvarsakademiet/Marinens Bibliotek, juni 2007 (ISBN 978-87-914213-0-3)

 

Søheltenes skibe - Historien om Søværnets torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen
Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2007
(ISBN 978-87-89022-52-1)
- sammen med Niels Chr. Borck

 

Den Danske Flåde 1850-1943 - Som fotograferne så den
Udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof, København 2007 (ISBN 978-87-614-0481-7)
- sammen med Jakob Seerup

 O

Olsen, Gunnar

 

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995
Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 28,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)
- sammen med Svenn Storgaard

 

Marinehjemmeværnets Fartøjer 1950-1992
Orlogsmuseet, København 1992 (ISBN 87-89322-12-6)

Ovesen, Steen Splittorff

 

Klar ved Flag og Gøs
Forlaget Arkona, Århus 2002 (ISBN 87-7244-025-2)
- sammen med Frits Hammer Kjølsen

 P

Pawlik, Georg

 

Tegetthoff und das Seegefecht vor Helgoland
Wien 2000 (ISBN 3-8132-0749-8)

Pontoppidan, Axel, kaptajn, kammerherre (red.)

 

Vort flag
Forlaget Codan, København, 1943.

Pontoppidan, S. E.

 

Danske Søofficerer 1933-1982
Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984
- sammen med J. Teisen

Petersen, Holger Munchaus

 

Planmæssig ankomst - Danske dampskibe indtil 1870 I
Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 3, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1983 (ISBN 87-87453-05-3)

 

Fælles kræfter  - Danske dampskibe indtil 1870 III
Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,  1986. (ISBN 87-87453-25-8)

Petersen, Kurt Bang

 

Danske Marineblankvåben I
Våbenhistoriske Årbøger nr. 46, udgivet af Våbenhistorisk Selskab, 2001 (ISSN 0180-707X)

 

Danske Marineblankvåben II
Våbenhistoriske Årbøger nr. 47, udgivet af Våbenhistorisk Selskab, 2002 (ISSN 0180-707X)

Probst, Niels M.

 

Christian 4.s flåde - Den danske flådes historie 1588-1660
Marinehistorisk Selskabs skrift nr. 26, København 1996 (ISBN 87-00-28582-2)

 

Dansk Marineflyvning 1911-1998
Forlaget Marinehistoriske skrifter, København 1998 (ISBN 87-87720-15-9)

 

Dansk Søartilleri 1400-2000
Tøjhusmuseet 1999
(ISBN 87-89022-29-7)
- sammen med Ole L. Frantzen, Michael H. Mortensen og Sven E. Thiede

 

Niels Juel - Vor største flådefører
Forsvarshistoriske Skrifter Nr. 2, udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005
(ISBN 87-89022-46-7)

 R

Ramshart, P.

 

Efterretning om det bekendte af den danske Flaades Tjeneste, efter Alphabetisk Orden, med adskillige Bilage, fra Aar 1752 og til den Dag, da Engelland voldsom bortførte samme i 1807
udgivet af Hof- og Universitetsbogtrykker E. U. H. Møller, København, 1808

ROSEN, W. von

 

Steen Bille's Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden i 1845, 46 og 47
Universitetsboghandler C. U. Reitzels Forlag, Kjøbenhavn 1853

 S

Saabye, E. J.

 

I medvind - En Søofficers Erindringer
Gyldendal 1981 (ISBN 87-00-77153-8)

Sandbeck, Thorkild

 

40 år til søs - fortalt i ord og billeder
Udgivet af Skib Forlag, 2002 (ISBN 87-90374-22-1)

 

Dansk Fiskeri, redningsskibene og fiskerikontrollen
Udgivet af Skib Forlag, 2003 (ISBN 87-90374-23-1)

 

Danske Havforskningsskibe gennem 250 år
Udgivet af Skib Forlag, 2007 (ISBN 87-90374-36-3)

Schaffalitzky de Muckadell, Cai, baron, premierløjtnant

 

Håndbog i Nordens Søkrigshistorie
København 1911

Scheen, Rolf

 

Flådens Ran - Tabet af den dansk norske flåde 1807
Udgivet af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 2007 (ISBN 978-87-02-05841-3)

Schou, Rolf

 

Lougen Orlogsman og Koffardimann
Norsk Sjøfarts-museum, Oslo, 1933.

Schrøder, Hans A.

 

Dansk Militærflyvnings - Hvornår skete det
Flyvevåbnets Bibliotek 2000 (ISBN 87-987748-0-8)

Schultz, J. J.

 

Den Danske Marine 1814-1848, Bd. 1 & 2
Høst & Søns Forlag, København 1950
- sammen med K. E. Ackermann

Schultz, Mai-Britt

Peter Willemoes - en dansk søhelts liv og tid
Assens Kommune, 2008
(ISBN
978-87-992405-0-0)

Schäfer, Hans Mehl Knut

 

Die andere deutsche Marine
Motorbuchverlag Stuttgart, 3. oplag 2000 (ISBN 3-613-01675-3)

 

Vom Küstenschutzboot zum Raketenschiff, Schiffe und Boote der Volksmarine
Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1987 (ISBN 3-327-00075-1)
- sammen med Hans Mehl & Ulrich Israel

Schøn, Steen

 

Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle - Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig
Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2006 (ISBN 87-89022-48-3)
- sammen med Søren Nørby

Seerup, Jakob

 

Søkadetakademiet i oplysningstiden
Forlaget Marinehistoriske Skrifter, Orlogsmuseet, 2001 (ISBN 87-87720-14-0)

 

Den Danske Flåde 1850-1943 - Som fotograferne så den
Udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof, København 2007 (ISBN 978-87-614-0481-7)
- sammen med Søren Nørby

Sevaldsen, Jørgen

 

Montgomery - Danmarks befrier
Udgivet af Aschehoug Danske Forlag A/S, 2007 (ISBN 978-87-11-30002-2

Skaarup, H. E.

 

Christians V's fæstninger (påbegyndte 1684-89) i "Østre Landsdels Kommando Bornholms Militære Domiciler
1985

Skipper, Jon Bloch

 

Kongeskibet DANNEBROG
Produceret af Det Historiske Hus ApS for Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2004 (ISBN 87-11-11742-7)

 

Sømandskongen - En biografi om Frederik IX
Det Historiske Hus ApS og Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2005
(ISBN 87-11-11789-3)

Späck, R.

 

GALATHEAs jordomsejling 1950-52 - Den danske dybhavsekspeditions virke og resultater skildret af deltagerne
J. H. Schultz Forlag 1953
- sammen med A. F. Bruun, Sv. Greve og H. Mielche

Steensen, R. Steen

 

Flåden gennem 450 år
Martins Forlag, 2. udgave, København, 1970 (ISBN 87-566-0009-7)

 

Flådens skibe 1950
Det Schønbergske Forlag, København, 1950

 

Fra TREFOLDIGHEDEN til fregatten JYLLAND
udgivet af Thomas Schmidt A/S i anledning af firmaets 25 års jubilæum i maj 1971.

 

De Danske Kongers Skibe
Strubes Forlag, København 1972

 

Vore krydsere
Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1971.

 

Vore Panserskibe 1863-1943
Marinehistorisk Selskab, København 1968

 

Vore Torpedobaade gennem 75 Aar
Marinehistorisk Selskab, København, 1953.

 

Vore Undervandsbåde gennem 50 år (1909-1959)
Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 5, forlaget Ejnar Munksgaard, 1960

Stevnsborg, Lars

 

Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn
udgivet af Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-911-9)

 

Fortjenstmedaljen 1792-1839
- For borgerlig fortjeneste mod og tapperhed
udgivet af Ordenshistorisk Selskab, København, 1989 (ISBN 87-88513-07-6)

Storgaard, Svenn

 

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995
Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 28,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)
- sammen med Gunnar Olsen

Sveinson, Ottar

 

MAYDAY, MAYDAY! - en fantastisk redningsaktion på Atlanterhavet
PP Forlag, Danmark, 2001 (ISBN 87-90799-09-7)
- sammen med Carsten Berthelsen

Søderlund, Kjeld

 

Søforklaringer - Den Maritime Opslagsbog
Fogeds Forlag, 2005 (ISBN 87-89540-03-4)

Sønnichsen, Ole

 

Danske Tropekolonier - I kølvandet på Galathea
Forlaget Jyllands Posten, 2007 (ISBN 978-87-769-2108-8)

Sørensen, Jacob

 

Operation Overlord - Det vigtigste slag i det 20. århundrede
Høst & Søns Forlag, København 2004 (ISBN 87-14-29865-1)

 T

Teisen, Jørgen

 

Danmarks Flåde - fra bue og pil til missil
Bogans forlag, 1984 (ISBN 87-7466-027-6)

 

Danske Søofficerer 1933-1982
Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984
- sammen med S. E. Pontoppidan

 

Månedsløjtnanter 1801-14
særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang
Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

 

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864
særnummer af Tidsskrift for Søvæsen
Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

Thaarup, Frederik

 

Fædrenelandsk Nekrolog eller efterretninger om de ved stilling  og virksomhed og ellers bekjendte afdøde i de fem år 1821-1826
København, 1835-1844.

Thiede, Svend Egil, Admiral

 

Dansk Søartilleri 1400-2000
Tøjhusmuseet 1999
(ISBN 87-89022-29-7)
- sammen med Ole L. Frantzen, Michael H. Mortensen og
Niels M. Probst

 

Dansk Søartilleri 1860-2004
Tøjhusmuseet, København 2004 (ISBN 87-89022-37-8)

 

OLFERT FISCHER i Golfen
Langkjærs Forlag, København 1991
- sammen med Uffe Ellemann-Jensen

Tisdall, E. E. P

 

Georg I - Prins af Danmark - Konge af Grækenlands
Aschehoug Danske Forlag A/S, København 2007 (ISBN 978-87-11-31203-2)

Thomsen, Henrik

 

Vildskud, Bogen om missil-sagen
Forlaget Systime A/S, 1984 (ISBN 87-7351-267-2)
- sammen med Gunner Nielsen

Thyregod, Any

 

Jorden Rundt med GALATHEA 1845-47
Munksgaard, København 1972 (ISBN 87 16 00618 6)

Topsøe-Jensen, Th. A.

 

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919
Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

 

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932
Bind I og II, H. Hagerups Forlag, København, 1935
- sammen med Emil Marquard

Tuxen, J. C.

 

Den Danske og Norske Sømagt
P. G. Philipsens forlag, København, 1875

 U

Ullerup, Jørgen

 

På jordomrejse med Galathea 3 - Vor tids største danske opdagelsesreje - København til Cape Town, Bind 1
Forlaget Jyllands Posten, 2006 (ISBN 87-7692-106-9)
- sammen med Sanne Gram og Søren Flott

 

På jordomrejse med Galathea 3 - Vor tids største danske opdagelsesreje - Cape Town til København, Bind 2
Forlaget Jyllands Posten, 2007 (ISBN 978-87-769-2106-4)
- sammen med Sanne Gram og Søren Flott

 W

Wamberg, Bodil

 

Christian IV - En mand under indflydelse
Aschehoug Danske Forlag A/S, København, 3. udgave 2006 (ISBN 87-11-22529-7)

Wandel, C. F.

 

Danmark og Barbareskerne 1746-1845
I kommission hos Jacob Lund, København 1919

 

Søkrigen i de Dansk-Norske Farvande 1807-14
København 1915

Wessel-Tolvig, Per

 

Flådens Oprør - Søværnet den 29. august 1943
Marinehistoriske Skrifter, København 1993

Wilson, Michael

 

Baltic Assignment - British Submariners in Russia 1914-1919
Leo Cooper i samarbejde med Secker & Warburg, London, 1985 (ISBN 0-436-57801-8).

Winge, Mogens

 

Hospitalsskibet Jutlandia
Særtryk fra Dansk Medicin-historisk årbog, 1969

Wisby, Jacob

 

Marinehjemmeværnet 50 år 1952-2002
Forlaget Wisby & Wilkens, Odder 2002
- sammen med Helle Kolding (red.)

Wismann, Tom

 

Depot- og skoleskibet ÆGIR
Forlaget Steel & Stone Publishing, Helsinge 2006
(
ISBN 87-985948-9-3)

 

HUITFELDT og WILLEMOES
Forlaget Steel & Stone Publishing, Helsinge 2006
(
ISBN 87-991490-0-1)

 

Korvetterne af TRITON-klassen
Forlaget Steel & Stone Publishing, Helsinge 2007
(
ISBN 87-991490-3-6)

With, J. P.

 

Danske og Norske Søheltes Bedrifter fra år 1797 til 1813
København 1819

Nye titler tilføjet inden for de seneste 30 dage vil være markeret med et til venstre for titlen.

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 22. marts 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. juli 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger