US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4København i flammer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

København i flammer

- Hvordan England bom-barderede København og ranede den danske flåde i 1807

Kategori:

Strategi, Politik og Organisation

Samlet bedømmelse:

Af Thomas Munch-Petersen

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Egentlig synes jeg bedre om bogens oprindelige engelske titel "Defying Napoleon", hvilken nok er mere dækkende omkring bogens, i øvrigt ganske interes-sante og velskrevne indhold.

I undertitlen, "Hvordan England bombarderede København og ranede den danske flåde i 1807", ville jeg nok også vælge at bru-ge ordet hvorfor i indledningen, i stedet for hvordan.

Beskrivelsen af Københavns bombardement og det efter-følgende ran af den dansk-norske flåde fylder nemlig ikke ret meget i denne bog!

Nye sider af historien

Det gør så ikke spor, til gengæld får vi så belyst hele baggrunden for og følgerne efter operationen.

Forfatteren får ved hjælp af meget nyt bl.a. engelsk materiale, som ikke tidligere har været offentliggjort, belyst sider af denne store nationale kata-strofe, som nok er ukendt for de fleste!

Forfatterens mål er tilsyneladende i højere grad at berette, hvorfor englæn-derne handlede, som de gjorde. Til slut i bogen konkluderer han således, at den eneste givende sag i sommeren 1807 var, at den danske neutralitet ikke havde én chance for at overleve. Som Napoleon sagde, havde Dan-mark ikke andet valg end krig mod England eller krig mod Frankrig.

Forebyggende krigsførelse

Allerede i forordet til bogen slår forfatteren således også fast, at nogle af de efterretninger, der lå bag den engelske beslutning om at slå til mod Danmark, var forkerte, og operationen er desuden et fremragende eksem-pel på forebyggende krigsførelse.

For en læser i det 21. århundredes første tiår kan de to elementer dårligt undgå at føre tankerne hen på invasionen af Irak i 2003.

Som forfatteren fortsætter, jeg går ud fra, at læserne vil tolke vidnesbyrde-ne om 1807 på deres helt egen facon og nå frem til deres egne slutninger om rimeligheden af den engelske beslutning om at angribe Danmark.

Helt som de har gjort med hensyn til invasionen af Irak.

Engelsk rivalisering

Vi bliver præsenteret for mange facts om hvorfor England valgte dette i virkeligheden uprovokerede angreb på Danmark-Norge, ligesom det også lykkes for forfatteren at beskrive den interne britiske rivalisering mellem de landsatte hærstyrker og den britiske flåde.

Flåden ønskede at gentage succesen fra 1801, mens hæren ønskede at omringe København og starte et bombardement. Som bekendt var det hærens ledelses, der vandt denne rivalisering.

Historiens resultat kender vi desværre kun alt for godt.

Det fremgå med alt ønskelig tydelighed, at hovedansvaret for hele forløbet må lægges på kronprins Frederik, den senere Frederik VI, der ifølge for-fatteren totalt manglede format til at matche de øvrige deltagere i det storpolitiske spil. Kronprinsen havde rådgivere, men ligesom i 1801 ønske-de han selv personligt at træffe alle væsentlige beslutninger.

Flåden sejler bort under engelsk flag

21. oktober blev en sorgens dag for den dansk-norske flåde, da hovedparten af flåden forlod København under engelsk flag.
(Maleri af Chr. Mølsted - Billede fra Orlogsmuseets arkiv)

Om forfatteren

Forfatteren, dr. Thomas Munch-Petersen, arbejder som senior lecturer i skandinavisk historie på University College i London.

Hans research og tidligere udgivelser fokuserer primært på de britiske relationer til Skandinavien under Napoleonstiden og under den 2. verdens-krig.

Sammenfatning

Bogen hviler på omfattende forskning i kilder i engelske og andre uden-landske arkiver og fremlægger nye vidnesbyrd og nytolkninger af mange af fortællingens aspekter.

Men ud over det konkrete hændelsesforløb, så har forfatteren også gjort plads til anekdoter og enkeltpersoner og frembragt fortællingen på en sådan måde, at den kan tale lige meget til både en faghistoriker med spe-ciale i Napoleonstiden som til den almindelige læser med en interesse for historien.

Bogen er udstyret med righoldige noter, ligesom både kilde- og en stor lit-teraturoversigt findes bag i bogen, således at det ikke kun er muligt at søge flere oplysning, men også at efterprøve nogle af kilderne.

En bog der er et "must" for enhver, der beskæftiger sig med historien om-kring denne tid, men så absolut også en bog som jeg kan anbefale til den almindelige læser.

Fakta om bogen:

 Titel:

 København i flammer

 Forfatter/-e:

 Thomas Munch-Petersen

 Antal sider:

 275 sider, indbundet, 16,5 x 23,5 cm, ill. i s/h og farve

 Forlag:

 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København

 ISBN nr.:

 978-87-02-05901-4

 Bogladepris:

 Kr. 299,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. september 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger