US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4Kjølsen, Frits Aa. Hammer
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Kjølsen, F. Aa. Hammer

Personlige Informationer

Fulde navn:

Frits Aage Hammer Kjølsen

Fødselsdato:

29. september 1893

Kommandør F. Aa. Hammer Kjølsen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kaptajn Rørdam Hans Kjølsen og hustru Frederikke, født Hammer

Ægteskab:

Gift med Eline Wilhjelm

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1910

Kadet

12. august 1914

Sekondløjtnant

1. juni 1915

Premierløjtnant

1. januar 1923

Kaptajnløjtnant

15. oktober 1930

Kaptajn

1. juli 1932

Orlogskaptajn

1. oktober 1937

Kommandørkaptajn

1. september 1945

Kommandør

25. oktober
- 20. december 1949

Kontreadmiral, midlertidig

15. august 1952
- 30. september 1955

Kontreadmiral, midlertidig

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

11. marts 1927

Ridder af Dannebrogordenen

29. januar 1941

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

4. oktober 1949

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

30. september 1955

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

Juni 1915
- februar 1916

Næstkommanderende i torpedobåden DELFINEN, flotillebåd i Sikringsstyrken

Februar 1916
- april 1917

Elev i undervandsbåde i forbindelse med tjeneste i Flådens Overkommando

April 1917
- september 1917

Med kystforsvarsskibet HERLUF TROLLE

Oktober 1917
- april 1918

Med kystforsvarsskibet SKJOLD

April 1918
- juni 1918

Chef for torpedobåden T6

August 1918
- december 1919

Chef for undervandsbåde i forbindelse med tjeneste i Flådens Overkommando

1919

Til tjeneste i Udenrigsministeriet i anledning af hjemsendelsen af sønderjyske krigsfanger

1919-1920

Til tjeneste ved legationen i Berlin og leder af paskontoret ved Generalkonsulatet i Hamburg

1920-1921

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

Oktober 1921
- oktober 1923

Chef for undervandsbåde

September 1922
- oktober 1922

Navigerende passager med DFDS amerikadamper UNITED STATES

1923

Rejse til USA

1923-1924

Med artilleriskibet NIELS IUEL til Sydamerika

1924-1925

Ved Undervandsbådsdivisionen, herunder i 1924 chef for værkstedsskibet GRØNSUND

Februar 1925
- oktober 1925

Chef for undervandsbåden FLORA i eskadre på togt til Østersøen (Finland, Estland og Letland) og i øvelses-eskadren

1925-1927

Sekretær ved det Søemilitære Kaart-, Archiv- og Biblioteksselskab

5. maj 1926
- 1. maj 1929

Adjudant hos Kronprinsen

1926, 1927 og 1928

Chef for torpedobåde i Eskadre, 1927 tillige gruppechef

1929 og 1930

Næstkommanderende i inspektionsskibet HVIDBJØRNEN til Grønland, Island og Færøerne

15. november 1930
- 23. november 1931

I Paris, Frankrig for at studere på "Ecole de guerre navale" og modtog certifikat som fransk stabsofficer

December 1931
- marts 1934

Ved Undervandsbådsdivisionen som chef for skiftevis stationsskibet HEKLA og værkstedsskibet HENRIK GERNER på togt og i eskadre, samt 24. marts 1933-2. september 1933 chef for Undervandsbådsdivisionen og for HENRIK GERNER på selvstændige togter og i eskadre

1932

Adjudant hos Kronprinsen

1934

Næstkommanderende i artilleriskibet PEDER SKRAM i eskadre

1. oktober 1934
- 13. juni 1936

Næstkommanderende på Søofficersskolen

1935

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN, komman-doskib i kadetdeling og øvelsesdeling

Juni 1938
- marts 1939

Chef for inspektionsskibet ISLANDS FALK og for fis-keriinspektionen i danske farvande og Nordsøen, samt ved Færøerne

Juli 1939
- december 1939

Chef for inspektionsskibet INGOLF, herunder 26. juli - 31. august fiskeriinspektion i danske farvande og Nordsøen, 1. september i sikringsstyrke. 21. novem-ber - 16. december underlagt Marinestation SLIPSHAVN til tørnvis vagttjeneste ved minespærring-erne i bælterne

21. december 1939
- 30. november 1941

Marine- og Luftattaché ved gesandtskabet i Berlin og kom som sådan til at spille en vigtig rolle under op-takten til 9. april 1940.
Hjemkaldt fra Berlin på tysk forlangende

1. december 1941
- 30. juni 1942

Ved Kystflådens stab

1. juli 1942
- 29. august 1943

Stabschef ved Kystflåden

29. august 1943
- 22. oktober 1943

Interneret af tyskerne i lighed med andet militært personel

1943-1945

Chef for Marineafdelingen ved Den danske Brigade i Sverige (DAN-FORCE)

44Læs mere om Den danske Flotille

1. februar 1946
- 15. december 1949

Marineattaché ved ambassaden i Washington, USA, og fra 18. marts 1947 tillige ved gesandtskabet i Ottawa, Canada

25. oktober 1949
- 20. december 1949

Formand for den danske delegation i North Atlantic Ocean Regional Planning Group i Washington, USA

15. december 1949
- 16. august 1951

Til rådighed for Søværnskommandoen, herunder i 1950 styrkechef for den første dansk-norske NATO flådeøvelse i Skagerrak og Østersøen, samt medlem af delegationen til udarbejdelse af dansk-amerikansk overenskomst af april 1951 om Grønlands forsvar

16. august 1951
- 30. september 1955

Chef for Grønlands Kommando og Grønlands Marine-distrikt, fra 15. august 1952 tillige NATO Island Commander, Greenland

30. september 1955

Afsked af linien på grund af alder

4. oktober 1955
- 30. september 1958

Som kommandør af reserven til frivillig tjeneste til rådighed for Søværnskommandoen, herunder bl.a. som Søværnets repræsentant i Forsvarsministeriets udvalg vedr. nyt tjenestereglement og som formand for Søværnets museumsudvalg

30. september 1958

Afsked af reserven

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1936

Tildelt Søe-Lieutenant-Selskabets sølvmedalje for prisafhandlingen Sikkerhedstjenestens Organisation i vore Artilleriskibe

1958-1964

Formand for Foreningen til Søfartens Fremme

1958-1968

Medlem af Orlogsmuseets komité

-

Yderligere bemærkninger:

& Forfatter af Vort Flag på Søen, uden år

& Forfatter af Fra min skoletid, uden år

& Forfatter af Da SCHARNHORST blev sænket, kronik fra
    Berlingske Tidende, 20. december 1968

& Forfatter af Da BISMARCK blev sænket, kronik fra Berlingske
    Tidende, 27. maj 1966

& Forfatter af La Guerre de 1848-1850 entre le Danemark et
      l'Allemagne (Operations navales)
, 1930-1931

& Forfatter af Fra min skoletid, artikel i Jyllands Posten,
    29.september 1983

& Forfatter af Barrington's svenske og danske togter til Østen,
    artikel i Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 1978

& Forfatter af Fra Rokokotiden til vore dage, København, 1973

& Forfatter af Europas udbryderkonge fandt sin overmagt i
     Kastellet
, artikel i Berlingske Tidende, 13. maj 1973

& Forfatter af Nelson og Danmark/Nelson i krig og kærlighed
     /Nelson - uskikket til søen?
, kronikker i Berlingske Tidende,
    1969,1970 & 1971

& Forfatter af The old Danish frigate, fra Mariner's Mirror 1965,
    Vol. 51, No. 1. Pag. 27-34, London, 1965

& Forfatter af Capitain F. L. Norden og Hans Rejse til Ægypten
     1737-38
, G.E.C. Gad, København, 1965

& Forfatter af Fem Søofficerer i 1864, fra Militært Tidsskrift", tillæg,
    marts 1964

& Forfatter af Fregatten fortæller - Til orlogs med Jylland,
    København, 1962

& Forfatter af Orlogsliv og Lune, Høst & Søn, København, 1960

& Forfatter af Capitain O. C. Hammer, fra Grænseforeningens Blad
    "Nordstiernen", Julenummer 1959

& Forfatter af Mit Livs Logbog : En søofficers og diplomats
     erindringer før og efter 9. april 1940
, Berlingske Forlag,
    København, 1957

& Medforfatter af Generalrapport over den Del af den danske
     Marine, som i Tiden fra den 29/8 1943 til den 5/5 1945 befandt
     sig i Sverige
, København, 1945

& Forfatter af Optakten til den 9. April, H. Hagerup, København,
    1945

& Forfatter af Da Danmarks Flaade blev sænket, H. Hagerup,
    København, 1945

& Forfatter af Norden som militærpolitisk Enhed, fra "Det forenede
    Norden", Arthur Jensens Forlag, 1943

& Forfatter af Vort Søværns Hæders- og Mindedage, H. Hagerup,
    København, 1942

& Forfatter af Nogle Oplysninger vedrørende Søofficersskolen og
     dens Inventar af historisk Betydning (Arkiv og Bibliotek
     undtaget)
, Søværnets Officersskole, København, 1936

& Forfatter af Søtaktik (til Undervisningsbrug), u.sted, 1935

& Forfatter af Oversigt og Biografiske Oplysninger angaaende
     Slægten Kjølsen
, Eget forlag, København, 1931

-

Død

Dato:

Begravelse:

9. april 1985

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Dansk Biografisk Leksikon

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

"

Marinens Bibliotek ( http://www.mab.dk )

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger