US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - G4Garde, Hans G.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Garde, H. G.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Hans Georg Garde

Fødselsdato:

9. juni 1790

Kommandør Hans Georg Garde

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af inspektør ved Korntørrings-magasinet Peder Schwane Garde og hustru Anne Cathrine, født Reistrup

Ægteskab:

Gift 18. maj 1814 i Amrum kirke med Dorothea (Doris) Mechlenburg

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1802

Kadet

27. december 1805

Sekondløjtnant

17. marts 1811

Premierløjtnant

18. september 1819

Kaptajnløjtnant

1. august 1829

Kaptajn

31. januar 1840

Kommandørkaptajn

2. december 1845

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. juni 1840

Ridder af Dannebrogordenen

18. september 1843

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1806-1807

Med fregatten FYLLA til Vestindien

August 1807
- september 1807

Chef for kanonchaluppen NÆSTVED, Københavns Defension

1808-1809

På batteriet TREKRONER

28. februar 1809

Skal afgå fra TREKRONER og overtage 2 oplagte kanonchalupper i Vordingborg og med disse tage station i Femehrnsund

April 1809

Beordret til adjudant hos kaptajn H. Holsten, chef for flotillen på Hertugdømmernes Vestkyst

April 1814

Beordret til at afgå med 8 kanonchalupper og 4 kanonsnekker fra Tønningen og oplægge disse både i Glückstadt

26. april 1814

Tilladt orlov i 2-3 måneder

27. august 1814

Indrulleringsofficer i Tønning, medlem af karantæne-kommissionen og chef for karantænefartøjet i Ejderens munding til 1. januar 1819

1819-1821

Næstkommanderende i briggen ST. CROIX til Vestindien, hvor han afgik fra briggen og tiltrådte som Interimchef på fregatten NAJADEN, og førte denne til København

1825

Chef for skonnerten ATALANTE, vagtskib på Elben

1826-1828

Chef for Vagtskibsstationen i Storebælt, foretog samtidigt opmålinger i bæltet

1829

Chef for briggen MØEN, vagtskib i Sundet

1836

Næstkommanderende i linieskibet SKJOLD

1837

Chef for korvetten DIANA på togt sammen med korvetten GALATHEA

22. maj 1844
- 16. november 1844

Chef for fregatten GEFION

1849
- 19. september 1849

Chef for eskadren i Østersøens vestlige del

17. august 1850

Medlem af Konstruktions- og Regleringskommis-sionen

2. august 1851

Afsked i nåde og med pension

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

26. juli 1834
-3. august 1851

Inspektionsofficer ved Søetatens Drengeskole

1. august 1834

Medlem af Skolekommissionen

1843

Optaget som medlem af det Kgl. Danske Selskab som en anerkendelse for hans forfatterskab

21. januar 1850

Der nedsættes en Generalkrigsret for at påkende hans forhold som Eskadrechef i anledning af ekspeditionen til Eckernførde 5. april 1849

13. april 1850

Af Generalkrigsretten dømt til 2 måneders fæstnings-arrest i 2. grad samt part i sagens omkostninger

20. april 1850

Dommen stadfæstet, dog nedsættes straffen til fæstningsarrest i 1. grad i 6 uger

23. april 1850
- 4. juni 1850

Dommen afsones i Kastellet

-

Yderligere bemærkninger:

Han skrev 1832-1835 "Efterretninger om den dansk-norske Sømagt" og senere et tillæg hertil i Historisk Tidsskrift, endvidere "Den dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814" København 1852 og "Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700" København 1861 samt andre historiske værker, således "Niels Juel" København 1842.

-

Død

Dato:

Begravelse:

16. januar 1875

Begravet i Farum

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger