US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Montgomery - Danmarks befrier

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Montgomery

- Danmarks befrier

Af Jørgen Sevaldsen

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Personalehistorie, herunder biografier, Søværnets personel mm.

Samlet bedømmelse:

Lad det være sagt med det sam-me, så har denne bog ikke ret meget med marinehistorie at gøre, ja faktisk omtales skibe dårlig nok.

Når bogen så alligevel har fået sin plads her på siden, så skyl-des det ikke mindst den rolle, som feltmarskal Bernard Law Montgomery kom til at spille som Danmarks befrier under den 2. verdenskrig.

Mellemrubrik

I tidens løb er der skrevet meget af og om denne britiske feltmar-skals karriere, hvoraf også meget er oversat til dansk, men for første gang kommer en dansk biografi.

Hvem var han? Hvordan udvik-lede han sig til at blive en af de allieredes mest succesrige gene-raler, og hvad skete der med ham efter krigen?

Alle disse spørgsmål bliver fyl-destgørende besvaret i denne biografi, der ikke kun beretter den spændende historie om den britiske feltmarskals karriere, men i lige så høj grad forsøger at belyse det kom-plicerede menneske bag uniformen.

Alene Montgomerys veletablerede rolle som gæstende berømthed i den danske historie, skriver forfatteren i sin indledning og fortsætter, retfærdig-gør udsendelsen af en bog om ham og hans liv for danske læsere.

I den foreliggende præsentation ligger hovedvægten på skildringen af Montgomery som menneske og på de bredere politisk-strategiske diskussioner, han blev involveret i under Anden Verdenskrig og under Den Kolde Krig.

Taktisk overgivelse

I Danmark er billedet af Montgomery, eller blot Monty, tæt forbundet med en af de lykkeligste stunder i landets historie: befrielsesdagene i maj 1945.

Den 4. maj modtog Montgomery i sit hovedkvarter på Lüneburger Heide kapitulationen fra de tyske tropper på nordfronten fra admiral Hans-Georg von Friedeburg.

Det forløsende budskab om den allierede sejr kom til Danmark over radioen fra BBC samme aften kl. 20.35: "I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Nordvesttyskland, Holland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig."

Dette er vel nok noget som mange af os i den "grå" generation, om ikke selv har oplevet, men som er gentaget mange gange.

Lidt mere spændende bliver det, når forfatteren så redegør for, hvorfor bl.a. Norge ikke kom med i dette første "frihedsbudskab".

De tyske styrker i Norge var underlagt en anden tysk kommandomyndig-hed, hvorfor den allierede øverstkommanderende, general Eisenhower, skulle have været inddraget i en sådan overgivelse!

Montgomery valgte derfor formelt at betragte den tyske kapitulation som en ren taktisk overgivelse, der kun omfattede de ovenfor nævnte områder. På denne måde kunne feltmarskallen sætte sig selv i fokus, og så måtte Norge vente et par dage endnu.

Elefantordenen

Bogen omtaler naturligvis også Monty's jubelindtog i København 12. maj 1945, hvor han samme dag fik tildelt Storkommandørkorset til Dannebrog-ordenen af Kong Christian X.

Lidt pudsigere er det nok at læse om Montgomerys lidt mindre kendte lynvisit til København 27. juli samme år.

Årsagen var, at Kongen havde besluttet sig for at udnævne feltmarskallen til Ridder af Elefantordenen. Dette var en ganske usædvanlig ære, der blev vist ham, idet Elefantordenen normalt kun tildeles kongelige og statsover-hoveder.

Montgomery blev således den første borgerlige udenlandske ikke-stats-overhoved, der blev benådet med den. Han kom senere i selskab med Eisenhower, der fik Elefantordenen i december 1945, og Churchill, der fik den i forbindelse med sit besøg i København i efteråret 1950.

Kritik af Danmark

Kom Montgomery i historiebøgerne til at stå som Danmarks befrier, så blev det også ham, der i begyndelsen af 1950'erne revsede den danske forsvarspolitik og den danske militære indsats.

Som næstkommanderende for NATO styrkerne i Europa, fremkom han ofte med denne kritik både under sine besøg her i landet, men også fra sit hovedkvarter.

Det var et stadigt omkvæd hos feltmarskallen, at de ledende danske offi-cerer var for gamle og ineffektive og burde erstattes med nogle yngre. Det samme fik han i øvrigt også sagt om forsvarsministeren.

Den britiske ambassadør kunne efterfølgende glatte lidt ud ved at betegne møderne som nyttige. Han havde hørt fra deltagerne, at Montgomerys budskab havde været "stærkt, slående og taktfuldt. Der var nogen modstand, men den almindelige mening havde været, at budskabet havde gjort indtryk".

I 1958 blev Monty pensioneret efter 50 års tjeneste i den britiske hær.

Om forfatteren

Forfatteren, Jørgen Sevaldsen, er cand.mag. i historie og engelsk og lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Køben-havns Universitet.

Han har skrevet bøger og artikler om det moderne Storbritanniens historie og samfundsforhold og om dansk britiske forbindelser.

I 2004 udkom hans anmelderroste biografi om Winston Churchill, "Churchill - statsmand og myte".

Sammenfatning

Personligt har jeg vel aldrig været en sådan rigtig "Monty-fan", og der er heller ikke noget i bogen, der får mig til at skifte det standpunkt, men det skal ikke på nogen måde forhindre mig i på det varmeste at anbefale bogen.

Den giver et ualmindelig velskrevet billede af feltmarskal Montgomery, både som soldat og person, ligesom den på glimrende vis giver en, for mange, vel også ukendt vinkel omkring Danmarks befrielse i maj 1945.

Forfatteren, Jørgen Sevaldsen

Forfatteren, Jørgen Sevaldsen.
(Foto: Ulrik Brandt (fra bogen))

Bogen indeholder et righoldigt kilderegister og personindeks, ligesom der også bagest i bogen er henvisning til andre bogudgivelse af og om den britiske feltmarskal.

Forfatteren skal således have stor hæder for denne gennemarbejdede og veldokumenterede biografi, som sagtens kan tåle at blive læst igen og igen.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Montgomery - Danmarks befrier

 Forfatter/-e:

 Jørgen Sevaldsen

 Antal sider:

 286 sider, indbundet, 17 x 23 cm, ill. i s/h og farve

 Forlag:

 Aschehoug Danske Forlag A/S

 ISBN nr.:

 978-87-11-30002-2

 Bogladepris:

 Kr. 299,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. september 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger