US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - S4Søderlund, Kjeld

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Søderlund, Kjeld

Personlige Informationer

Fulde navn:

Kjeld Søderlund

Fødselsdato:

12. september 1926

Kommandørkaptajn Kjeld Søderlund

Fødested:

Vejle

Familie
relationer:

Søn af handelsrejsende Emil August Søderlund og hustru Betty Katrine, født Jensen

Ægteskab:

Gift 1. september 1951 i Frue kirke i Århus med Lis Christensen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1947

Kadet

20. oktober 1950

Søløjtnant II

15. juni 1951

Søløjtnant I

15. juni 1955

Kaptajnløjtnant

1. maj 1962

Orlogskaptajn

14. februar 1973

Kommandørkaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1974

Ridder af Dannebrogordenen

9. maj 1980

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

December 1950
- marts 1951

Med minestrygeren SØHESTEN

Marts 1951
- september 1951

Med fregatten NIELS EBBESEN, skoleskib for math-elever, til Grønland

September 1951
- januar 1953

Først elev, derefter næstkommanderende i motortor-pedobåde

19. januar 1953
- 31. marts 1953

Chef for minelæggeren LAALAND, tender og torpedo-indbjergningsfartøj for MTB'er

30. april 1953
- 30. maj 1953

Chef for minestrygeren BAAGØ under marinestation Slipshavn

30. maj 1953
- 20. juni 1953

Næstkommanderende ved Befalingsmandsskolen

Juli 1953
- september 1954

Ved Søværnets Eksercerskole i Arresødal

Oktober 1954
- december 1956

Ved Søartilleriet, herunder marts 1955 - februar 1956 ved Artilleriskolen Sjællands Odde, og gennemgik 2. juni - 19. december 1956 Long Gunnery Course på HMS Excellent ved Portsmouth

December 1956
- september 1958

Artilleriofficer i fregatter af ESBERN SNARE-klassen

September 1958
- 31. maj 1961

I Kystflådens stab

1. juni 1961
- januar 1962

I Søværnets operative Kommandos stab

Januar 1962
- februar 1963

Næstkommanderende i korvetter af TRITON-klassen

Februar 1963
- maj 1966

Chef for Skydesektionen ved Søartilleriet

9. maj 1966
- 3. maj 1968

Chef for Artilleriskolen Sjællands Odde

Maj 1968
- maj 1969

Chef for depotskibet HJÆLPEREN, kommandoskib i Torpedobådseskadren

Maj 1969
- 31. december 1969

I Søværnsstabens K-afdeling

1. januar 1970
- januar 1973

I Marinestabens P-afdeling

12. januar 1973
- 12. oktober 1973

Chef for inspektionsskibet VÆDDEREN, fiskeriinspek-tion ved Færøerne og Grønland og besøg i Aberdeen

12. oktober 1973
- 8. marts 1974

Chef for inspektionsskibet HVIDBJØRNEN, fiskeriin-spektion ved Færøerne

Marts 1974
- oktober 1974

Sektionschef i Marinestabens P-afdeling

14. oktober 1974
- 23. marts 1976

Chef for minelæggeren FYEN som skoleskib

14. oktober 1974
- 13. januar 1975

Tillige chef for skoledelingen

2. juni 1975
- 17. oktober 1975

Tillige chef for skoledelingen for kadetter mfl.

17. oktober 1975
- 23. marts 1976

Tillige chef for skoledelingen

23. marts 1976
- 13. juni 1977

Chef for minelæggeren MØEN som skoleskib og fort-sat tillige chef for Skoledelingen, MØEN afgik 20. april 1976 via Ponta Delgada til Norfolk, Virginia, indgik her i Kongedelingen 8-13. maj som eskorte for HM Dron-ning Margrethe i kongeskibet DANNEBROG til Washington i anledning af USA's 200 års dag, besøgte efterfølgende New York City og Stamford, Connecticut samt på hjemrejsen Funchal

20. juni 1977
- 14. august 1979

Chef for Færøernes Kommando og Marinestation Thorshavn

September 1979
- 31. juli 1983

Ved Allied Forces Northern Europe i Kolsås, Norge

1. august 1983
- 1. juli 1984

Chef for Søværnets Konstabelskole

1. juli 1984
-30. september 1986

Søværnets Våbeninspektør og chef for Søværnets Våbenskole

1. oktober 1986

Afsked p.g.a. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1943

Deltog som gymnasiast i Århus i illegalt arbejde, fra september 1944 i aktiv modstandsgruppe i akade-misk skyttekorps

Januar 1973

Som chef for inspektionsskibet VÆDDEREN gennem-førtes en vellykket bjergningsaktion af Den Kongelige Grønlandske Handels flagskib GRØNLAND, der havde fået maskinstop i hårdt vejr 200 sømil syd for Island.
Efter 33 timers bugsering lykkes det at få havaristen i sikkerhed.

-

Yderligere bemærkninger:

Har bl.a. skrevet bogen: Søforklaringer - Den Maritime Opslagsbog, Fogeds Forlag, 2005 (ISBN 87-89540-03-4)

-

Død

Dato:

Begravelse:

 -

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

É

Kommandørkaptajn Kjeld Søderlund (05/03/2006)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 6. marts 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger