US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - B4Bille, Steen Andersen

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Bille, St. A.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Steen Andersen Bille

Fødselsdato:

5. december 1797

Kommandør Steen Andersen Bille

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af admiral Steen Andersen Bille og hustru Frederikke Wilhelmine Charlotte, født Bornemann

Ægteskab:

Gift 26. november 1829 i hjemmet med Caroline Christiane Sophie Frederikke von Bülow

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1809

Kadet

8. september 1816

Sekondløjtnant

22. november 1823

Premierløjtnant

25. januar 1834

Kaptajnløjtnant

13. februar 1841

Kaptajn

6. august 1848

Kommandørkaptajn

6. oktober 1852

Kommandør

31. december 1852

Kontreadmiral

18. januar 1864

Karakteriseret Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1825

Pour le Mérite Militaire

1. november 1828

Ridder af Dannebrogordenen

3. september 1847

Kommandør af Dannebrogordenen

3. oktober 1848

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

18. august 1858

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1817-1818

Med fregatten MINERVA til Middelhavet og Vestindien

14. december 1819

Tilladelse til at gå i fransk tjeneste

26. april 1822

Orlov i 4-5 måneder for at rejse til Stockholm, Skt. Petersborg mfl.

7. juli 1822

Auskultant i Konstruktions-kommissionen

25. juni 1823

Tilladelse til at gå i fransk tjeneste og blive der, så længe krigen varer, eller til han kaldes hjem

1. januar 1826

Indrulleringsofficer i Tønder

1826

Fører af dampskibet KIEL

1827-1828

Næstkommanderende i briggen ST. JAN til Vestindien

1828-1829

Lærer ved Søkadetakademiet

1. januar 1831
- 27. januar 1852

Medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen

1834

Chef for dampskibet KIEL, til disposition for kongen

1836

Med linieskibet SKJOLD

1837

Chef for dampskibet KIEL, til disposition for kongen

17. juni 1838

Orlov i 3 måneder for at rejse til Paris og et badested i Sydtyskland

1840-1841

Næstkommanderende i fregatten BELLONA til Syd-amerika

25. juni 1842

Orlov i 8 uger for at rejse til Sverige

1844

Chef for korvetten FLORA, kadetskib, hentede Prins Frederik Carl Christian hjem fra Island

1845-1847

Chef for korvetten GALATHEA på jordomsejling

44Læs mere om GALATHEAs jordomrejse

Marts 1848

Sendt til Kiel for at rapportere om oprøret og tilstan-den i Kiel

April 1848

Næstkommanderende i Eskadren ved Hertugdømmer-nes østkyst

6. august 1848

Chef for Blokadeeskadren i Nordsøen

1849

Chef for Blokadeeskadren i Nordsøen

1850

Chef for Eskadren ved Hertugdømmernes østkyst indtil dennes opløsning23. oktober 1850

9. april 1851

Orlov i 6-8 uger for at rejse til Frankrig, orloven forlænges senere med 4 måneder

27. januar 1852
- 12. december 1854

Marineminister

7. juni 1856

Chef for Søofficerskorpset

1864

Sendt i særlig mission til Kejser Napoleon III for at anmode om hans støtte

1864

Udsendt til Kina som Regeringens befuldmægtigede for at ratificere handelstraktaten med Kina

24. september 1866

Flådeinspektør

4. juni 1868

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

28. oktober 1817

Kammerjunker

1820-1821

Med linieskibet LA COLOSSE til Sydamerika, Vest-indien og New York

1823

Med fregatten L'HERMIONE i Middelhavet

1823-1825

Med fregatten GALATHÉE i Middelhavet

28. juni 1842

Kammerherre

1852

Medlem af Folketinget

1866

Præses i General-Krigsretten i anledning af over-gangen til Als

4. juni 1868

Tillagt rang som Geheimestatsminister

-

Yderligere bemærkninger:

14/9-1841 anmoder Bille Kollegiet om, at hans forhold som næstkomman-derende i BELLONA må blive undersøgt i anledning af beskyldning for mis-handling af mandskabet. Beskyldningerne trækkes tilbage.

-

Død

Dato:

Begravelse:

2. maj 1883

I København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 16. januar 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger