US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Holmenkatastrofen

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Holmenkatastrofen

Af Sune Wadskjær Nielsen

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søværnet på land, herunder kommando-myndigheder, skoler, flådestationer mfl.

Samlet bedømmelse:

En kæmpe ildsøjle oplyste 23. november 1951 den københavn-ske nattehimmel og blev efter-fulgt af et øredøvende brag fra flådestationen på Holmen.

11 brandfolk, tre falckreddere og to mand fra søværnet måtte lade livet.

Uskyldig brand - stor katastrofe

Hvad der var begyndt som en uskyldig brand i et træskur, udviklede sig til en katastrofe, fordi skuret var et armerings-værksted, der indeholdt 11 sø-miner.

De stakkels brandfolk, der var blevet tilkaldt af flådestationen og var i færd med at slukke branden, var ikke blevet advaret om eksplosionsfaren, og de var chanceløse overfor den vold-somme eksplosion, som branden udløste.

Holmenkatastrofen er den værste ulykke i Københavns Brandvæsens historie, men det er også historien om et fattigt dansk forsvar, der pludse-lig  skulle omstille sig til at være en del af NATO.

Det indebar blandt andet, at søværnet skulle modtage store leverancer af søminer fra USA. Travlheden og knapheden på ressourcer skabte ideelle betingelser for katastrofen.

Hvad var årsagen, og hvem havde ansvaret for Holmenkatastrofen? Disse spørgsmål forsøger bogen også at besvare.

Årsagen

Ingen tvivl om at det lykkes for forfatteren at få redegjort for årsagen til branden, der på kort tid udviklede sig til en større katastrofe. En nærmest minutiøs gennemgang af hele handlingsforløbet bliver nøje fortalt.

Nogle vil måske mene lidt for minutiøst, men bogen handler om denne begivenhed, så det kan vel næppe beskrives med færre ord, hvis formålet er at klarlægge årsagen eller årsagerne.

Ingen tvivl om, at forfatteren er gået grundigt til værks, og det fyldige og righoldige billedmateriale er med til at berette historien.

For fuldstændighedens skyld er også medtaget en mere grundlæggende beskrivelse af selve minevåbnet, hvilket i høj grad er med til at gøre beret-ningen fyldestgørende.

Både tekst og udvalget af billeder er let tilgængeligt og er med til at gøre historien interessant, også for personer der ikke umiddelbart har kendskab til episoden.

Bygningerne på QUINTUS blev totalt jævnet med jorden ved den voldsomme eksplosion, i baggrunden ses bl.a. Fenrikskolen, hvor taget er blæst væk.
(Foto fra
Orlogsmuseets arkiv)

Ansvaret

Når det drejer sig om at placere ansvaret for katastrofen, så kniber det nok lidt mere, men denne manglende ansvarsfordeling kan næppe tillægges forfatteren.

Det lykkes på glimrende vis at redegøre for, hvorfor flere personer blev anklaget, og senere frifundet, men mindst lige så interessant er det at erfare, at flere af de formodede skyldige overhovedet ikke blev anklaget.

Med al ønskelig tydelighed viser forfatterens gennemgang, hvor vanskeligt det gang på gang har været, i et forsvar med et ellers entydigt kommando-system at få fastslået, hvem der er ansvarlig!

Når hæder og ære skal tildeles, så har de ansvarlige chefer ingen betænke-ligheder ved at stå frem, men når ansvaret for mere ulyksalige hændelser skal fordeles, så er der pludselig langt til toppen.

Om forfatteren

Sune Wadskjær Nielsen (f. 1971) er op-rindelig uddannet som Cand. mag. i historie og religionsvidenskab ved Roskilde Univer-sitetscenter (1997).

Siden 2001 arbejdede han som informations-medarbejder ved Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, indtil dette blev sammen-lagt i Forsvarets Mediecenter, hvor han siden 2006 har arbejdet som journalist.

Gennem årene er det blevet til adskillige militære og historiske artikler, hvoraf nogle også er bragt på denne hjemmeside, bl.a. "Verdens bedste antiubådstorpedo" og "Første fleksible støtteskib køllagt".

Sammenfatning

Sune Wadskjær Nielsen

Forfatteren,
Sune Wadskjær Nielsen.

Det er hævet over enhver tvivl, bogen er absolut anbefalelsesværdig, både for den, der ønsker at vide mere om denne mere end 50 år gamle katastrofe, og samtidig er den et værdifuldt bidrag ikke kun til flådens hi-storie, men giver samtidig et glimrende indblik i brandfolks ofte særdeles vanskelige arbejdsvilkår.

Forfatteren har været igennem de fleste tilgængelige kilder, hvilket klart bidrager til fremlæggelsen af den gode historie. Lidt ærgerligt at det ikke er lykkedes at fremskaffe billeder af samtlige de omkomne, således at de alle kunne mindes på værdig vis.

Det er lidt kedeligt, at flere billedtekster (på højre sider) er blevet lidt hårdt beskåret, således at der kommer til at mange nogle bogstaver, hvilket for-mentlig skyldes beskæringen, ligesom et indeks måske også ville have været velkomment.

Men det generelle indtryk er dog så absolut positivt, og der skal da herfra kun lyde en opfordring til at fortsætte forfatterskabet.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Holmenkatastrofen

 Forfatter/-e:

 Sune Wadskjær Nielsen

 Antal sider:

 96 sider, indbundet, 17,0 x 24,0 cm

 Forlag:

 Sune Wadskjær Nielsen

 ISBN nr.:

 978-87-992405-0-0

 Bogladepris:

 Kr. 129,00 (Vejl.)

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 9. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger