US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser41807 - København i flammer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

1807

- København i flammer

Af Jan Møller

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søkrigshistorie

Samlet bedømmelse:

Netop i år er det 200-året for englændernes bombardement af København og flådens ran i 1807.

Derfor forventedes det da også, at der i løbet af sommeren og efteråret ville udkomme flere bøger, der behandler dette emne.

1. august udkom denne bog  "1807 - København i flammer". Bogen er dog ikke en ny udgivel-se, men 2. reviderede og ud-videde udgave.

Første udgave udsendtes af For-laget Sesam med titlen "1807 - en by i flammer", dette skete i 1982 i forbindelse med 175-året for samme begivenhed.

Glimrende layout

Forfatteren, Jan Møller, fortæller i sin indledning, at bogen gen-nemgår baggrunden for bombar-dementet og skildrer det uhygge-lige drama - bl.a. med citater fra øjenvidner.

Netop øjenvidneberetningerne er med til at gøre fortællingen utrolig nær-værende, og får på den måde historien til at fremstå som andet end blot krudt, kugler og elendighed.

Sproget i bogen er ganske flydende og letlæseligt, billederne og de tilhø-rende billedtekster er med til at hæve denne bog, som alt i alt må frem-hæves for et glimrende layout.

Tidslinie

Historien omkring bombardementet gennemgås i korte kapitler i historisk rækkefølge, ligesom bogen starten med at berette om hele optakten til det engelske bombardement.

I teksten er også medtaget betydningen af det fransk/spanske nederlag ved Trafalgar i 1805, der var en af hovedårsagerne til, at Napoleon kunne være interesseret i den danske flåde.

Blot lidt synd at denne begivenhed så ikke er kommet med i den ganske udmærkede tidslinie, der er placeret bagest i bogen. Det havde måske også været ønskværdigt, at tidslinie også fortalte lidt om hvad der senere skete.

Den starter ti år før bombardementet, men sluttes allerede med flådens bortsejling i oktober 1807.

Den "glemte" fregat

Historien om den glemte fregat er da også kommet med. Kronprins Frederik modtog denne lystfregat som gave i 1785 fra sin onkel Kong Georg III af England.

Den fik ikke noget egentligt navn, men benævntes officielt som KRONPRINDSENS LYSTFREGAT, eventuelt med varierende stavemåde som CRONPRINZENS LYSTFREGAT.

Da englænderne i 1807 røvede flåden medtog de ikke dette skib, men kronprinsen valgte at returnere skibet til England bemandet med 17 engelske krigsfanger, hvoraf én blev udpeget som fører.

Kongeskibet KRONPRINDSENS LYSTFREGAT

Kongeskibet kaldet KRONPRINDSENS LYSTFREGAT.
(Foto fra
Orlogsmuseet arkiv)

Om forfatteren

Jan Møller udsendte i 1966 "Borger i det gamle København – på Frederik 6.s og Christian 8.s tid". Emnet blev fulgt op med tilsvarende skildringer af københavnernes hverdag i middelalderen, under Christian 4., på Holbergs tid, i klunketiden og mellem de to verdenskrige.

Han har endvidere skrevet "Kongens nye Torv" (1988), "Dyrehaven" (1990), "Mølleåen" (1992), "Strandvejens fiskerlejer" (1994), "Købmagergade" (1996), "Københavns ældste butikker" (1997), "Grønne ture i København og omegn" (2006).

Sammenfatning

For den læser, der ønsker en kort og hurtig genopfriskning af sin historiske baggrund, er bogen så absolut anbefalelsesværdig. Bogen indeholder alle de væsentlige detaljer, og præsentationen er absolut indbydende.

Tidslinien "Hvornår skete det?" bagest i bogen gør det nemt at skaffe sig et samlet overblik over begivenhederne både før, under og efter bombar-dementet.

Den historieinteresserede, der virkelig har lyst til at gå i detaljer, bør nok kigge efter andre værker, eventuelt sammenligne denne bog med nogle af de andre udgivelser, der er på vej.

Fakta om bogen:

 Titel:

 1807 - København i flammer

 Forfatter/-e:

 Jan Møller

 Antal sider:

 92 sider, indbundet, Rigt illustreret i farver

 Forlag:

 Aschehoug Danske Forlag A/S

 ISBN nr.:

 978-87-11-31070-0

 Bogladepris:

 Kr. 149,00 (vejl.)

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. august 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger