US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Korstog i Europa

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Korstog i Europa

Af Dwight D. Eisenhower

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Strategi, Politik og Organisation

Samlet bedømmelse:

For blot nogle dage siden var jeg i gang med en anmeldelse, af en ny dansk udgivelse omkring en anden af Danmarks befriere i slutningen af anden verdenskrig, nemlig feltmarskal Montgomery.

Næsten samtidig udkom så denne bog, en oversættelse, hvis oprindelige titel fra 1948 er "Crusade in Europe".

Forfatteren er såmænd intet min-dre end den tidligere øverstkom-manderende for de allierede styrker i Europa, og dermed også for Danmarks befrielse, nemlig general og senere USA's præsident Dwight D. Eisenhower.

Jeg var rimelig begejstret for Jørgen Sevaldsens bog om Montgomery, ikke fordi jeg er nogen speciel Monty-fan, men bogen kastede nyt lys over historien set med danske øjne.

Derfor står jeg så nok også, helt ærligt, lidt mere famlende om-kring denne udgivelse.

60 år er gået siden

Hvad skal jeg egentlig mene om dette i øvrigt velskrevne, men oprindelig mere end 60 år gamle værk? Personligt har jeg ikke læst originaludgaven på engelsk fra 1948, så derfor kan der da godt være sket revideringer i for-hold til den oprindelige udgave!

Men af kolofonen fremgår det, at denne bog er oversat i 1948 af Jørgen Rothenborg, og revideret af Casper Langhoff i 2007! Men der er ikke knyt-tet noget forord eller forklaring på, hvad der eventuelt skulle være revide-ret!

Umiddelbart må det for læseren, og for mig som anmelder, se ud som om, at der er tale om en direkte oversættelse af denne bog.

Det er ikke kun en svaghed, men en absolut mangel. Hvad skulle være en rimelig begrundelse for efter 60 år at udgive en oversættelse af et i øvrigt betydende værk?

Havde general Eisenhower skrevet denne bog måske blot fem eller ti år senere, er der nok ingen tvivl om, at nogle kapitler måske ville have set anderledes ud.

Generalen, ikke politikeren

Omvendt må det konstateres, at denne bog er skrevet af en general, der beskriver de aktuelle opgaver, som han hele tiden måtte tage stilling til, og dette bærer da også denne beretning igennem, og gør den både interes-sant og læseværdig.

Eisenhower mestrede det politiske spil, hvilket han senere viste som USA's præsident, men bogen skildrer mere hvordan han allerede umiddelbart efter sin udnævnelse til øverstkommanderende for de allierede styrker i Europa måtte anvende megen diplomatisk snilde for at få samarbejdet mellem de mange allierede nationer til at fungere.

Feltmarskal Montgomery og general Eisenhower konferer i felten

Feltmarskal Montgomery og general Eisenhower konfererer i felten.
(Billede fra bogen)

Det var ikke kun nationale politiske spørgsmål, der skulle løses, men i lige så høj grad forskellige nationers militære lederes ambitioner, der skulle indfris!

Den britiske feltmarskal Montgomery var ikke altid enig med Eisenhower, hvilket da også gjaldt andre allierede generaler, ikke mindst den franske general og senere præsident de Gaulle. Men også blandt de amerikanske generaler var der ikke udelt tilfredshed med Eisenhowers ledelse.

Disse forhold prøver generalen på ingen måder at lægge skjul på, men på den anden side, så lykkedes det for denne "stabsofficer" uden praktisk krigserfaring at få samlet de allierede styrker og besejret de tyske styrker og deres allierede i Europa, og dermed sikre freden i Europa.

Om forfatteren

For den lidt yngre generation er forfatteren nok kun et meget fjernt navn på en formentlig amerikaner, om ikke måske ukendt!

Men ikke desto mindre var general Dwight D. Eisenhower øverstkom-manderende for de samlede allierede styrker i Europa under 2. verdenskrig - Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) - og efter krigen blev han senere valgt som USA's 34. præsident.

Bogen er hans egen beretning om krigen, som han oplevede den - fra Polen og Pearl Harbor over invasioner i Nordafrika og Italien til D-dag og de hårde kampe i Ardennerne.

I bogen fortæller Eisenhower levende om sine sejre og nederlag, om strategi og taktik, om samarbejdet med andre allierede militærchefer og politikere og om forholdet til sin egen stab - herunder den farverige og kontroversielle general Patton.

Bogen er af mange historikere betragtet som en af de vigtigste historiske kilder til forståelse af 2. verdenskrig.

Sammenfatning

For oven har jeg da ikke været speciel positiv omkring udgivelsen af denne oversættelse, men dette skal primært forklares med, at jeg ikke mener, at den kommer med noget nyt, men blot er en oversættelse af et 60 år gammelt værk.

Som kilde er bogen utrolig værdifuld, men mon ikke de fleste nørder og historiker kan så meget engelsk, at de allerede for flere år siden har stiftet bekendtskab med dette velskrevne og oplysende værk allerede i den originale udgave!

Jeg har da læst bogen med utrolig stor interesse, og også fået belyst ting, som jeg ikke umiddelbart havde i min erindring, og så skal da lige siges, at Eisenhower i denne tidlige bog da heller ikke har undladt at nævne Danmark.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Korstog i Europa

 Forfatter/-e:

 Dwight D. Eisenhower, oversat af Jørgen Rothenborg

 Antal sider:

 477 sider, indbundet, 17 x 24,5 cm, ill. i s/h

 Forlag:

 Forlaget Rosenkilde, København

 ISBN nr.:

 978-87-91303-71-5

 Bogladepris:

 Kr. 450,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. september 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger