US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Søforklaringer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Søforklaringer
- Den Maritime Opslagsbog

Af Kjeld Søderlund

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Orlogsliv og Lune, herunder dagliglivet om bord og i land

Samlet bedømmelse:

Tiden, og dermed sproget, er under konstant udvikling - særligt inden for søfart, således indleder nu pensionerede kommandør-kaptajn Kjeld Søderlund den nye maritime opslagsbog.

Men det er nu kun som kom-mandørkaptajn, at forfatteren er pensioneret. Bogen vidner om en fortsat meget aktiv sejler, der også har fået de seneste mari-time udtryk med i bogen.

Besøgende på den netop over-ståede bådmesse i Bella Centret kunne da også møde Søderlund på en af de større udstillings-stande.

2.000 fagudtryk

Bogen giver forklaringer på cirka 2.000 gældende fagudtryk inden for den maritime verden, både handelsflåden, orlogsmarinen og søsporten, lige fra ældste tid til i dag.

Alle de nye forkortelser inden for den moderne navigation er såle-des også kommet med blandt de mere historiske udtryk og betegnelser, idet der kun er medtaget udtryk, der fortsat anvendes.

Forklaringerne til de enkelte ord er enkle, men med fremhævelse af even-tuelle fejlmuligheder.

Et "dæk" er således ikke kun noget som man går på, men indenbords er det også betegnelsen for det som almindelige landkrabber almindeligvis ville betegne som loftet.

Bagbord og Dansk Sprognævn

Søderlund afliver også den autoriserede forklaring om, at når styrmanden stod ved sin styreåre i styrbord, så vendte han bagen til bagbord, deraf udtrykket bagbord.

Det er den almindelige forklaring, som Dansk Sprognævn anvender, men indikerer nok, at der er for mange landkrabber i dette nævn.

Nej, bagbord er et gammelt skandinavisk udtryk som betyder "bakkebord", for man lagde altid denne side til land, bakken, for at skåne styreåren. På gammelt dansk, norsk, svensk, færøsk og islandsk hed en flod, ås eller elvs sider for bakke.

Når der skulle manøvreres til land for at tage last om bord var det sikrest at gå til med den side, hvor styreåren ikke var monteret. På engelsk hedder bagbord, "port side", altså havnesiden. En udlægning der i øvrigt bakkes op af Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Målgruppen

Ifølge forfatteren er bogen tænkt anvendt som alment oplagsværk for søfolk og lystsejlere, på søfartsskolerne og maritime kurser, samt i de sejlklubber, som underviser i "Duelighedsprøve i sejlads".

Desuden vil opslagsbogen være både god og lærerig at have i skibsbiblio-teket til quiz-lege om bord, hertil kunne nok tilføjes at den nok ville være lige så god og lærerig ved quiz-lege blandt mindre erfarne "søulke".

Om forfatteren

Få har vel, som pensioneret kommandørkaptajn Kjeld Søderlund, de faglige kvalifikationer, der i dag skal til for at lave et dansk værk om danske maritime udtryk.

Siden før 2. verdenskrig, hvor han, som dreng, startede sin karriere inden for sejlsport, har søfartens specielle sprog været en del af hans dagligdag.

Gennem næsten 40 års tjeneste i søværnet har forfatteren, både som lærer i sømandskab på Søværnets Officersskole og som skibschef på bl.a. inspektionsskibene ved Færøerne og Grøn-land, til daglig haft de maritime udtryk tæt inde på kroppen.

Personligt havde jeg selv glæden af Søderlund som chef for depotskibet HJÆLPEREN i slut-ningen af 60'erne.

Kommandørkaptajn Kjeld Søderlund

Kommandørkaptajn
Kjeld Søderlund.

Sejladsen har den snart 80-årige forfatter stadig ikke lagt på hylden, blot er det i dag ikke de store skibe eller sejlbåde, men motorbådssejlads der står øverst på programmet.

Sammenfatning

Bogen er et utrolig godt opslagsværk, som vel nok bør befinde sig i hver eneste lystfartøj, således at begge parter kan få styr på de ind imellem lidt vanskelige maritime begreber.

Et gammelt udtryk siger, "et er et søkort at forstå - et andet et skib at føre", lige så vigtigt er det, at man til søs taler og forstår det samme sprog, til venstre er ikke nødvendigvis til bagbord, men bagbord er altid til bagbord.

Naturligvis erstatter denne bog ikke på nogen måde de hidtil udgivne større maritime ordbøger, hvilket heller ikke er bogens formål, men det er et værdifuldt stykke arbejde, som udfylder et savn i den danske maritime lit-teratur.

Fremover vil et eksemplar af denne bog da også indgå fast i biblioteket på vores egen båd til afgørelse af forskellige spørgsmål, både undervejs, men også ved mere selskabelige sammenkomster rundt omkring i havnene.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Søforklaringer - Den Maritime Opslagsbog

 Forfatter/-e:

 Kjeld Søderlund

 Antal sider:

 104 sider, heftet, 18,8 x 21,0 cm

 Forlag:

 Fogeds Forlag, 2005

 ISBN nr.:

 87-89540-03-4

 Bogladepris:

 Kr. 120,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 6. marts 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger