US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Det danske forsvar

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

DET DANSKE FORSVAR

Opgaver, udstyr og mandskab i det ny årtusind

Af Søren Nørby

Kategori:

Strategi, Politik og Organisation

Samlet bedømmelse:

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Ja, man fristes næsten til at sige, at endelig, endelig fremkom der en gennemarbejdet og samlet fremstilling omkring det danske forsvar, og dets fremtidige rolle.

Måske burde det have været forsvaret selv, der havde stået bag denne udgivelse, og ikke Aschehougs Danske Forlag A/S og forfatteren Søren Nørby, der skulle stå for en samlet præsen-tation af Danmarks fremtidige forsvar!

Men det tjener både forfatteren og forlaget til ros, at den almene del af befolkning med denne ud-givelse får mulighed for at få et grundigt indblik i hvad forsvaret, og ikke mindst forsvarsudgifterne anvendes til.

Forsvarschefen, general H. Jesper Helsø, har da også i sit forord til bogen givet udtryk for, at han håber at læseren vil sidde tilbage med et klart indtryk af, hvor det samlede danske forsvar er på vej hen i det nye årtusind.

Systematisk gennemgang

Vi bliver grundigt og systematisk ført fra fortidens forsvar, gennem nutidens forsvar til landets fremtidige forsvar med vægten lagt på både de nationale og internationale opgaver.

Med udgangspunkt i gennemgang af både det nuværende og tidligere Forsvarsforlig, behandles Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet og ikke mindst deres fremtidige materiel.

Gennemgangen og beskrivelserne bliver fulgt op med uddybende tekster og et righoldigt og fyldigt billedmaterialer, der absolut må siges at være i en topkvalitet, der gør bogen både overskuelig, let læselig og yderst indbydende i sin fremtoning.

Kvaliteten af det skrevne ord og de mange farvebilleder er absolut i top-klasse, når de enkelte værn beskrives både i forhold til deres nuværende og fremtidige struktur og materiel.

Det er helt afgjort lykkedes for forfatteren at få præsenteret en samlet fremstilling af det danske forsvar i det nye årtusind.

For de fleste vil en læsning af bogen, uden nogen tvivl, øge kendskabet til både det nuværende og kommende danske forsvar.

Forsvaret er fortsat dynamisk

Der er for mig ingen tvivl om, at forsvaret fortsat er en meget fleksibel og dynamisk enhed, det understreges da også i bogen, men fleksibilitet og dynamik skabes ikke af materiellet.

Fleksibilitet og dynamik skabes af mandskabet, derfor føler jeg, at bogen fokuserer alt for meget på materiellet, og der, til trods for at mandskabet er ligeværdigt nævnt i titlen, kun bruges relativt få sider på personellet og dets vilkår i det fremtidige forsvar.

Når bogen på cirka tredive sider omtaler "mandskabet", så drejer det sig atter primært om materiellet, dvs. personellets personlige udrustning, håndvåben osv.

Forkærligheden for billeder af materiellet afspejler sig også ved, at de to personelmæssige fortsat "tunge" dele af landets samlede forsvar, nemlig Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, kun har fået plads til en sporadisk omtale.

Ja, faktisk har jeg ledt forgæves efter billeder af fx Marinehjemmeværnets fartøjer og enheder fra Politihjemmeværnet, der lige som mange andre, til dagligt står til rådighed for landets forsvar, ikke mindst i forbindelse med katastrofeberedskabet og olieforureningsbekæmpelse.

Kunne gøres bedre

Som marinehistoriker har jeg naturligvis været meget fokuseret på specielt den maritime del af bogen, og jeg skal derfor ikke bruge for megen plads på vurderingen af de faktuelle forhold omkring behandlingen af Hærens og Flyvevåbenets struktur og materiel.

Men en solid indbinding, et perfekt grafisk layout med mange veludvalgte farvebilleder og en velskreven tekst kan ikke gøre det alene.

Som redaktør af en hjemmeside har jeg den fordel, at en hjemmeside er et dynamisk medie, dvs. at eventuelle fejl eller mangler hurtigt kan rettes eller udfyldes, dette er ikke muligt, når en trykt bog er udgivet, her står det trykte ord ved magt, på både godt og ondt.

Når der fokuseres meget på materiellet, så kan det undre, at eksempelvis forsvarets bygninger og øvrige arealer stort set ikke er medtaget, herunder den administrative forvaltning af disse område, der er henlagt til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, og ikke som nævnt til Forsvarets Byg-ningstjeneste.

Et stikordsregister til bogen kunne være med til at lette søgningen efter specielle dele, som læserne kunne være interesseret i at finde. Dette kan selvfølgelig opfattes som min ensidige opfattelse.

Men i et faglitterært værk, som denne bog giver udtryk for at være, er der ingen undskyldning for at undlade et stikordsregister. Dette kan kun skyldes manglende disposition, ikke mindst fra forlagets side.

For flådens del

Når forfatteren således omtaler enhederne af ABSALON-klassen som fleksible støtteskibe, så må jeg medgive, at den betegnelse kan ikke engang Søværnet selv finde ud af, selv om den officielle betegnelse allerede sidste år blev ændret til blot at være støtteskibe.

Det fremgår også, at fire af enhederne af FLYVEFISKEN-klassen skulle være oplagt. Dette er ikke korrekt, for nærværende er det kun tre af enhederne, idet LOMMEN fortsat er i aktiv tjeneste.

Hvilke skibe, som både det nuværende  og fremtidige søværn råder over, kan det naturligvis være svært at danne sig et konkret overblik over, ikke mindst da forsvarets forskellige hjemmesider, hver for sig, har forskellige oplistninger!

I forbindelse med Søværnets skole- og uddannelsesstruktur bruges megen tid på omtale af officersuddannelsen, men Søværnets Specialskole, der står for den fremtidige taktiske og tekniske uddannelse, er tilsyneladende slet ikke nævnt.

Hvorvidt flådestationerne i Frederikshavn og Korsør fortsat er flådestationer eller Operative Logistiske enheder, synes heller ikke helt fortalt, ligesom jeg måske også savner noget om de mindre heroiske opgaver som almindelig dagligdags farvandsovervågning, søredning og søopmåling.

Omkring etableringen af Forsvarets Materieltjeneste fremgår det, at den fremtidige Materielkommando får sæde i Ballerup. I billedteksten på samme side er et billede af Forsvarskommandoens gamle hovedkvarter i Vedbæk, hvoraf det fremgår, at det overtages af det nye værnsfælles For-svarets Materieltjeneste!

Om forfatteren

Forfatteren til "Det Danske Forsvar" er Søren Nørby, der er cand. mag. i historie.

I de seneste år har han været ansat på bl.a. Orlogsmuseet i København, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, og senest i et vikariat på Marinens Bibliotek.

Søren har været en flittig forfatter til artikler i bl.a. "Tidsskrift for Søvæsen" og "Marine-historisk Tidsskrift".

Desuden har han skrevet adskillige artikler til bl.a. denne hjemmeside, ikke mindst omkring flådens indsats under 2. verdens-krig.

Dette er hans tredje bogudgivelse inden for få år.

Hans første bog, "Flådens Sænkning 29. august 1943" udkom 2003, i 2005 udkom "Danske Ubåde 1909-2004", og næste bog er allerede planlagt udgivet i begyndelsen af juli måned i år.

Forfatteren, cand. mag. Søren Nørby

Forfatteren,
cand. mag. Søren Nørby

Med mit personlige kendskab til hans arbejdsindsats og interesse for flådens historie kan vi fortsat forvente mere fra forfatteren, og det vil også jeg se frem til.

Men måske ville det være til gavn for den historiske fremstilling, og ikke mindst Søren, at fokus blev sat på kvaliteten og ikke kvantiteten, således at det ikke bliver egne og forlagenes deadline, men alene de historiske fakta, der primært afgør fremtidige udgivelsestidspunkter.

Sammenfatning

Når jeg, på trods af diverse skønhedsfejl og mangler alligevel kan anbefale bogen på det varmeste, så skyldes dette ikke mindst, at den, som tidligere nævnt, giver den første samlede fremstilling af det danske forsvar, både lige nu og fremover.

Mig bekendt er det den første samlede fremstilling af det nye danske for-svar, og dermed er bogen særdeles relevant. De manglende oplysninger kan sagtens indhentes fra andre kilder.

Den grafiske præsentation af stoffet gør bogen til en oplagt gaveidé, både til forsvarets personel, men også til folk, der gerne vil vide mere om det danske forsvar, så dermed tjener bogen absolut et formål.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Det danske Forsvar
 
- Opgaver, udstyr og mandskab i det nye årtusind

 Forfatter/-e:

 Søren Nørby, cand. mag.

 Antal sider:

 265 sider, indbundet, illustreret

 Forlag:

 Aschehoug Dansk Forlag A/S, København 2006

 ISBN nr.:

 87-11-11853-9

 Bogladepris:

 Kr. 329,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 16. maj 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger