US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Mytteriet

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

"Mytteriet"

Af Kurt Lundholm

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Personalehistorie, herunder biografier, Søværnets personel mm.

Samlet bedømmelse:

Forfatteren, Kurt Lundholm, skrev til mig, da han sendte bogen til anmeldelse: "Hermed min første bog om en episode i Søværnet.

Det er godt nok ikke en flatterende historie om Søværnet, som heldig-vis de fleste bøger er, idet vi hel-digvis bedst husker de gode oplevel-ser.

Denne bog omhandler, hvad der fandt sted i Nordatlanten i nogle mørke vintermåneder omkring Fær-øerne.

Jeg håber, du vil læse bogen og an-melde den, selvom der nok er nogle, der vil krumme tæer over at læse, at noget sådant fandt sted i 1980'erne.

Men da det er en del af den virkelige historie i flåden, bør den også fortælles - så man undgår lignende episoder fremover!"

Ikke flatterende

Egentlig sad jeg efter blot at have læst forordet til denne bog og ønskede, at der var tale om en roman eller måske ren fiktion.

Forfatteren gør selv opmærksom på, at dette nok ikke er nogen flatterende historie, og det kan jeg da kun give ham ret i. Desværre må jeg også med-give ham i, at jeg med over 30 års tjeneste, vel også kan genkende noget af problemstillingen.

Heldigvis er det min opfattelse, at kulturen i dag nok er anderledes end før, selvom der fortsat sker fejl

Men til al held så optræder jeg her som boganmelder, og ikke som hverken part eller dommer i sagen.

Kendt problemstilling

Uden derfor at tage stilling til sagens faktuelle punkter, er det da ikke første gang, at problemstillingen mellem skibschefen og hans næstkom-mandere og øvrige officerer er blevet taget under behandling.

Selv Hollywood har i flere omgang behandlet dette emne, alle kender vel formentlig til historien omkring mytteriet på Bounty, som både er beskrevet og filmatiseret i flere omgange.

I den aktuelle sag drejer det sig tilsyneladende om et alkoholproblem, men mange andre årsager har i tidens løb lagt grund til tilsvarende konflik-ter.

"Mytteriet på Caine" fra 1954, med bl.a. Humphrey Bogart som den nærmest neurotiske chef for den amerikanske destroyer USS CAINE under 2. verdenskrig, samt José Ferrer og Van Johnson.

Mange af de samme forhold gør sig ligeledes gældende i en senere film, nemlig "Fjenden i dybet" fra 1965, hvor Gene Hackman er kaptajnen på atomubåden USS ALABAMA, og Denzel Washington har rollen som næstkommanderende om bord.

Dermed dog ikke være draget nogen umiddelbar brugbar sammenligning

Også andre sider

Heldigvis kommer forfatteren i denne debutroman langt længere end det aktuelle problem, selv om det formentlig har været det, der har været hans hovedbudskab og målet med bogen.

Det er lidt svært blot at opfatte bogen som udelukkende et surt opstød, ikke mindst ved at alle navne er sløret, ja selv skibets navn, men vel nok ingen tvivl om, at de direkte involverede nok klart kan genkende sig selv i denne i øvrigt velskrevne bog.

Desuden får vi også langt flere informationer, ikke mindst omkring livet som kadet på Søværnets Officersskole, hvilket da nok kan være interessant og ukendt viden for mange udenforstående.

Ligesom vi gennem den skrevne tekst også får et indblik i fiskeriinspek-tionens daglige arbejde i Nordatlanten.

Om forfatteren

Forfatterens fulde navn er egentlig Kurt Lundholm Christoffersen.

Dette er som tidligere omtalt hans debutbog.

Kurt Lundholm er født og opvokset i Skagen, og som 15 årig stod han til søs som fisker og senere som matros i handelsflåden.

Efter den obligatoriske sejltid i både sejl- og motorskibe tog han styr-mands- og skibsførereksamen.

Han blev som skibsfører indkaldt til Søværnet, hvor han gjorde tjeneste indtil han nåede pensionsalderen.

I tiden i Søværnet gjorde han tjeneste på såvel små som større sejlende enheder samt på landtjenestesteder. Disse job blev bestridt som såvel subaltern officer og som chef.

Efter pensioneringen fungerede han, ind til sidste år, som kursusleder og navigationsinstruktør i Marinehjem-meværnet.

Forfatteren, Kurt Lundholm

Forfatteren, Kurt Lundholm.

Sammenfatning

Ud over at der i bogen anvendes utrolig mange forkortelser, hvilke dog alle bliver forklaret, så er bogen generelt let læselig. Der har nogle få steder indsneget sig et par "tyrkfejl", men det hæmmer dog ikke læsningen.

Jeg er også utrolig forbavset over, hvor mange samtaler der tilsyneladende kan gengives næsten ordret! Dette havde da været helt ok i en fiktiv roman, men virker måske lidt overdrevent i denne bog, så god hukommel-ser er der vel ingen der kan have, selv om man mener, at man har en god sag.

Bogen vurderer jeg som helt ok og absolut læseværdig, selv om jeg fortsat godt kunne tænke mig, at der var tale om ren fiktion.

Fakta om bogen:

 Titel:

 "Mytteriet"

 Forfatter/-e:

 Kurt Lundholm

 Antal sider:

 331 sider, indbundet, 16 x 23,5 cm, få ill. i s/h

 Forlag:

 Brunlynget Bogforlag, 2007

 ISBN nr.:

 978-87-992085-0-0

 Bogladepris:

 Kr. 295,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. september 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger