US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Depot- og skoleskibet ÆGIR

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Depot- og skoleskibet ÆGIR

Af Tom Wismann

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe, skibstyper eller -klasser

Samlet bedømmelse:

Det er altid spændende at mod-tage og gennemlæse det første hefte i en ny serie, der bebudes at omhandle en række af flådens skibe.

Dette første hefte blev ikke min-dre interessant for mig, da det drejede sig om en omtale af det skib, hvor jeg selv for mere end 40 år siden trådte mine første søgående barnesko i Den Kgl. Marine, depot- og skoleskibet ÆGIR.

Der er således, for mig, mange genkendelige ting i dette første hefte i den annoncerede ud-givelse af nye hefter om flådens enkelte skibe.

Lidt for tyndt

Der er naturligvis tale om et lille hefte på blot 48 sider, så på den måde kan det vel konkluderes, at det er lidt for tyndt, men det er det, desværre, også når man så har været siderne igennem.

Der bruges megen tid på alt for tekniske forklaringer, fx "Under eftersynet ved Orlogsværftet fra 1948-51 blev skibet som hovedartilleri udrustet med to enkelte 12,7 cm kanoner L/45 M/34 opstillet i lette skjolde". Hvad er så lige det, set med almindelige briller.

På siderne 42 og 43 er gengivet to datablade fra Orlogsværftet, som selv jeg som marinehistoriker endnu ikke har fattet, og der findes ikke i heftet nogen begrundelse for at medtage disse data, eller en yderligere forklar-ing.

Billedmaterialet er utrolig godt, og der er brugt mange ikke almindeligt kendte billeder fra ÆGIRs tid i søværnet, men teksten og sammenhængen er ind imellem lidt svær at få øje på.

Hvem er læserne?

Som almindelig læser, og i dette tilfælde som boganmelder, må jeg derfor spørge mig selv om, hvem heftet egentlig er henvendt til? Umiddelbart kan jeg ikke finde svaret på dette spørgsmål.

Det er lykkedes for forfatteren at samle en stor mængde, også ikke tidligere offentliggjorte, interessante billeder af depot- og skoleskibet. Billeder, der i sig selv fortæller en historie, men alt for ofte bliver den led-saget af en meget uforståelig billedtekst.

Jo, jeg ved godt, hvad en blændklap er (billedtekst, s.17), men jeg tror ikke, at mange udenforstående kender udtrykket, ja selv Nudansk Ordbog kan ikke genkende udtrykket, og det er desværre noget som præger hele heftet.

Der anvendes alt for mange tekniske udtryk og forkortelser uden at disse bliver forklaret, og det gør heftet meget svært tilgængeligt, specielt hvis man ikke har en mangeårig fortid bag sig i søværnet eller handelsflåden.

DOS for Dummies og Mrs. Miller

Efter flere grundige gennemlæsninger af heftet kom jeg til at tænke på et gammelt edb-hefte med titlen "DOS for Dummies", der forsøgte at forklare, hvordan den grundlæggende edb verden hang sammen, før der var noget, der hed Windows, og det lykkedes vist nok, og var meget muntert samtidigt.

I dette hefte forsøges også at skabe en sammenhæng omkring det gamle depot- og skoleskib, men efter min opfattelse lykkes dette desværre ikke på noget tidspunkt, sproget bliver alt for teknisk og generelt præget af en uhyrlig mængde forkortelser, som kun de færreste kan gennemskue.

Derfor bliver det heller ikke på noget tidspunkt muntert, og slet ikke nogen tilsvarende "ÆGIR for dummies", og det er lidt synd, både for emnet og for forfatteren!

Nu har forfatteren valgt at udgive publikationen på eget forlag, og som det fremstår, tilsyneladende med sponsorstøtte fra sin egen virksomhed. Det får mig næsten til at tænke på en tidligere amerikansk mangemillionær, Mrs. Miller, der i slutningen af 60'erne gjorde sig utrolig bemærket ved en række udgivelser af egne sange.

Layout, billede og tekstmæssigt havde det måske tjent forfatteren, hvis manuskriptet var blevet gennemlæst og vurderet af professionelle rådgive-re inden udgivelsen, og dermed kunne virke som en platform for en frem-tid udgivelse af hefter omkring søværnets enkelte skibe.

Om forfatteren

Tom Wismann har gennem mange år væ-ret bestyrelsesmedlem i Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner, og har kunne mødes ved mange både velunder-byggede og interessante foredrag.

Han har lige siden sin barndom interes-seret sig for flåden og dens historie, og har en meget stor viden omkring dette emne.

Værnepligten blev oprindelig aftjent om bord i inspektionsskibet FYLLA og ved MOBA 1976/77.

Tidligere har Tom bl.a. skrevet om "Den danske Flådes skibe", "Torpedobådene af TUMLEREN-klassen" og "Stevnsfort – Danmarks sidste fort", ligesom han har været forfatter til mange andre artikler om sømilitære emner.

Egentlig havde forfatteren en rigtig god sag, og ideen om at udgiver en serie hefter med en historisk gennemgang af

Heftets forfatter, Tom Wismann

Heftets forfatter, Tom Wismann.
(Foto fra Flådens Skibe)

de enkelte skibe kunne da også umiddelbart synes som en god idé, blot synd at det første nummer så ikke rigtig er lykkedes.

Sammenfatning

Egentlig en utrolig god idé, og et hefte der syder af rigtig gode billeder, men desværre har det størst interesse for dem, der nu har gjort tjeneste om bord i skibet, og det er vel ikke kun dem, som forfatteren opfatter som sin målgruppe.

Et bedre layout, en knap så teknisk tekst, og fri os for forkortelser som kun indforståede forstår, så kan det være, at det næste hefte i serien bliver mere acceptabelt.

Næste hefte i serien, der vil omhandle torpedobådene/kystjagerne HUITFELDT og WILLEMOES, forventes at udkomme senere i dette efterår, og jeg kan da kun ønske, at forfatteren vil lytte lidt til denne anmeldelse.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Depot- og skoleskibet ÆGIR

 Forfatter/-e:

 Tom Wismann

 Antal sider:

 48 sider, heftet, gennemillustreret, 21,0 x 29,7 cm

 Forlag:

 Steel & Stone Publishing, 2006

 ISBN nr.:

 ISBN 87-985948-9-3

 Bogladepris:

 Kr. 100,00 (Vejl.)

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. september 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger