US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her:4Bøger & Forskning4Hvem forsker Hvad?

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Dansk Maritim Historisk forskning

eller Hvem Forsker Hvad?

På disse sider vil vi sætte fokus på de organisationer og enkeltpersoner, der beskæftiger sig med dansk maritim historieforskning.

Hovedvægten vil naturligvis blive lagt på den del af forskningen mm., der omhandler den danske og/eller dansk-norske flådes historie.

Oversigt over Forskere og Forskningsprojekter

I dette afsnit kan du finde en oversigt over de af denne website kendte eksisterende forskningsprojekter inden for dansk marinehistorisk forskning, og hvem der står bag.

Formålet er at give en oversigt over de områder, inden for hvilke der for tiden forskes og samtidigt orientere om enkeltpersoner og deres interesse-områder og publikationer vedrørende danske maritime emner.

Hermed har andre mulighed for at supplere med informationer mm., lige-som håbet er, at der på denne måde kan undgås unødigt dobbeltarbejde.

44Gå til Oversigt over Forskningsprojekter

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning

En af de organisationer, der står bag megen dansk maritim forskning er Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning.

Udvalget afholder hvert anden år en marinehisto-risk konference, hvor mange maritime emner er til debat.

Konferencen afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt. Den seneste konference blev holdt på Sjællands Odde i 2008, og den næste er planlagt at foregå i Frederikshavn i foråret 2010.

Udover disse konferencer, udgiver Kontaktudvalget mindst én årligt publikationen, MARITIM KONTAKT, omkring et maritimt historisk emne.

Maritim Kontakt
Nr. 32

Medlemmerne af kontaktudvalget modtager automatisk MARITIM KONTAKT, som en del af kontingentet, men bogen kan også købes i løssalg.

44Læs mere om Kontaktudvalget

44Se en oversigt over udgivne Maritim Kontakt

44Eller besøg Kontaktudvalgets hjemmeside

Orlogsmuseet

Orlogsmuseet er Danmarks "officielle" marine-museum og rummer nogle helt unikke sam-linger.

Du kan møde både det moderne og fortidens Søværn i flere etager.

Herudover rummer Orlogsmuseet en helt enestående modelsamling.

Men udover samlingerne, deltager Orlogsmu-seet og dets stab også i den marine historis-ke forskning.

Museet står således også bag udgivelsen af de Marinehistoriske skrifter.

Hovedparten af de publikationer, der er nævnt i dette afsnit kan desuden bestilles on-line på museets hjemmeside.

Ligeledes er museet i besiddelse af en meget

Orlogsmuseet i København

Orlogsmuseet i København.

stor billedsamling af bl.a. Søværnets skibe. En meget stor del af billederne på dette website kommer fra disse samlinger.

Orlogsmuseet indgår i dag sammen med Tøjhusmuseet i det der benævnes som Statens Forsvarshistoriske Museum.

Du kan bestille kopier af billederne ved henvendelse til Orlogsmuseet.

44Besøg Orlogsmuseets hjemmeside

44Gå til Marinehistoriske Skrifter

Marinehistorisk Selskab og Orlogsmuseets Venner

Marinehistorisk Selskab og Orlogsmuseets Venner eller  er en interesseorganisation for alle, der inte-resserer sig for maritim historie.

Formålet er primært at fremme interessen for den danske marines historie.

Dette sker bl.a. ved at afholde foredrag, udflugter og lign., samt udgivelse af maritime skrifter.

Selskabet formål er samtidig at virke for en for-øgelse og forbedring af Orlogsmuseets samlinger, og samtidigt støtte det forskningsarbejde, der hele tiden foregår i Orlogsmuseets regi.

Medlemmerne af Orlogsmuseets Venner/Marine-historisk Selskab modtager 4 gange om året Marinehistorisk Tidsskrift, ligesom medlemmerne

også opnår en rabat på selskabets øvrige udgivel-ser.

Medlemmerne har desuden via deres medlemskab,

Marinehistorisk Tidsskrift
udkommer
4 gange årligt.

gratis adgang til Orlogsmuseet, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og Vikingeskibshallerne i Roskilde.

44Besøg hjemmesiden her

Tidsskrift for Søvæsen

Danmarks ældste og vel nok en af verdens ældste sømilitære tidsskrifter er Tidsskrift for Søvæsen.

Tidsskriftet udgives af Søe-Lieutenant-Selskabet, der blev stiftet 17. september 1784.

I tidsskriftet behandles en lang række sømilitære emner, ofte særdeles dybdeborende, ligesom der gengives en række sømilitære perspektiver.

Tidsskrift for Søvæsen er nu i sin 180. årgang, og udkommer som hovedregel 6 gange om året.

Abonnement på de fremtidige numre af Tidsskrift for Søvæsen kan tegnes ved henvendelse til Søe-Lieutenant-Selskabet.

Besøg evt. Søe-Lieutenant-Selskabets hjemme-side.

44Besøg hjemmesiden her

Tidsskrift for Søvæsen.

Militært Tidsskrift

Militært Tidsskrift  udgives af Det Krigsviden-skabelige Selskab.

Tidsskriftet behandler en lang række militære emner, ofte særdeles dybdeborende, ligesom der gengives en række militære perspektiver.

Militært Tidsskrift er nu i sin 139. årgang, og udkommer som hovedregel 4 gange om året.

Abonnement på de fremtidige numre af Militært Tidsskrift kan tegnes ved henvendelse til Det Krigsvidenskabelige Selskab.

Besøg evt. Det Krigsvidenskabelige Selskabs hjemmeside.

44Besøg hjemmesiden her

Militært Tidsskrift.

Marinens Bibliotek

På Marinens Bibliotek i København, grundlagt 3. januar 1765, kan du finde samtlige de bøger/titler, der er omtalt her.

Du kan rekvirere bøger fra Marinens Bibliotek via dit lokale bibliotek.

Dette gælder dog kun for bøger, som ikke er mere end 100 år gamle. Disse bøger, samt forskellige opslagværker, kan kun fås til gennemsyn på bibliotekets læsesal.

Men biblioteket er åbent for alle, også selv om du ikke har en tilknytning til Søværnet. - Du finder biblioteket på Nyholm i København.

44Besøg Marinens Biblioteks hjemmeside

Marinens Bibliotek

Marinens Bibliotek på Marinestation København.
(Foto: Marinens Bibliotek)

 

Besøg også:

Du kan besøge Orlogsmuseets hjemmeside ved at klikke her...

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 13. december 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger