US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Dannebrog

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Dannebrog

- Historien om et kristent og nationalt symbol

Af Hans Christian Bjerg

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Administration og Teknik, herunder bl.a. flaget, navigation, kommunikation mm.

Samlet bedømmelse:

På indersiden af omslaget er skrevet, at DANNEBROG oprinde-lig  var kongemagtens symbol, så blev det statens, og endelig blev det folkets - kolonihavernes, Parkens, villarejernes, skoleklas-sernes og blå stues samlings-punkt og fælleseje.

Dannebrog introducerede kors-banneret - og dermed også til-knytningen til en kristen livs- og kulturforståelse - i Norden, hvor landene senere alle fik korsflag, blot i forskellige farver, så de kunne kendes fra hinanden.

Vort flag

I omtalen af bogen hedder det også, at danskerne ofte hejser flaget. På fødselsdagen, til landskampen, på helligdagen, i villa- og kolonihaven, på juletræet, til fest og i sorg.

Dannebrog rejser følelser, det hjælper os med at udtrykke holdninger og tro, hvad enten vi undsiger flaget eller kommer det i møde med en hjælpende hånd - som under Muhammed-krisen.

Det har været med på slagmarken utallige gange i historiens løb og nu er selve dets betydning og relevans i en tid med EU og globalisering blevet genstand for ideologiske slag om Danmarks fremtid og vores fælles værdier.

Under besættelsen - i 1943 - udkom bogen "Vort flag", den første større, populære bog om Dannebrogs historie, den fik stor udbredelse og opnåede at blive trykt i adskillige oplag.

Spørgsmålet er, om dansk identitet og kultur er under lige så stærkt pres i dag, blot på en anden måde. At danskerne ikke længere selv ved, hvad danskhed vil sige, selvom de genkender sig selv i flaget og bliver stolte eller måske endda skamfulde, når de ser det.

I den situation kan de bud på danskhed, som samfundet giver, være enten for usmagelige eller for vage til, at vi for alvor kan tage dem til os.

Dannebrog daler ned fra himlen 15. juni 1219

Øjeblikket hvor Dannebrog, ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
(Maleri af C A. Lorentzen)

Grundig gennemgang

Forfatteren tager os med på en grundig gennemgang af flagets historie, fra det første sagn om Dannebrog, der faldt ned fra himlen 15. juni 1219, til vore dage.

Men vel at mærke en historie skrevet i et let læseligt og meget forståeligt sprog, og så komme vi også ind på nogle af de ting, hvor vi var knapt så stolte over brugen af Dannebrog, nemlig som fane for Frikorps Danmark, men det tjener Hans Christian Bjerg til ros, at han også har medtaget disse yderpunkter, selv om der måske kunne komme et par ømme tæer i vejen.

Vi kommer til befrielse, vi kommer til landskamp, vi kommer kort sagt hele vejen rundt om dette vel nok verdens ældste flag. Flagdagene og deres ud-vikling gennem tiden er heller ikke glemt, og som den marinehistoriker for-fatteren er, så får vi også forklaringen på forskellen mellem det Danne-brog, som vi alle bruger, og statsflaget og Orlogsflaget.

Sidste kapitel er anvendt til at fortælle om Dannebrogs anvendelse, der måske nok er lige lovlig kort i forhold til de mange spørgsmål, som jeg som redaktør ofte mødes med netop omkring anvendelsen. Men fremstil-lingen er ganske korrekt og i overensstemmelse med denne hjemmeside.

Om forfatteren

Hans Christian Bjerg, født 1944, er cand.mag. fra Københavns Universitet 1971. Arkivar i Rigsarkivet 1971. Overarkivar og leder af Forsvarets Arkiver 1981-2002. Medlem af styrelsen for Marinehistorisk Selskab 1964-2002.

Redaktør af Marinehistorisk Tidsskrift 1967-78 og medredaktør 1986-91. Søværnets historiske konsulent 1974, lærer i søkrigshistorie ved Søværnets Officers-skole 1975.

Medlem af Militærhistorisk Kommission 1975, og af Orlogsmuseets bestyrelse 1976-2002, fra 1988 som næstformand. Medlem af Søværnets Museums-kommission 1984 og redaktør af Tidsskrift for Søvæsen 2003.

Hans Christian Bjerg

Hans Christian Bjerg.

Han har bl.a. udgivet eller været medforfatter til Torpedobåde gennem 100 år (1979), Danske Orlogsskibe 1690-1860, Bd. I-II (1980), Ubåde gennem 75 år (1984), Flåde og Teknik 1739-1989 (1989), Tordenskiold - Glimt af Wessel (1990), Til fædrelandets forsvar: Værnepligten i Danmark gennem tiderne (1991), Admiral Rechnitzers Maritime og Politiske Erindringer (2004) og Danmark i krig (2005).

Sammenfatning

Det er virkelig lykkedes for forfatteren både at skabe en interessant og en særdeles oplysende bog, som fortjener en plads på de fleste bogreoler. Den er en oplagt gave til familiemedlemmet, der har en flagstang, eller måske lysten til at få én.

Men også for den, der bare vil vide noget mere om vort flags historie, ja, så går man heller ikke skuffet fra nogle timers læsning, ligesom en god indholdsfortegnelse også gør bogen særdeles velegnet som opslagsværk, når man støder på et spørgsmål om flaget.

Når bogen så fremtræder i et indbydende design og er velredigeret, med mange nye billeder, så kan bogen kun anbefales.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Dannebrog
 - Historien om et kristent og nationalt symbol

 Forfatter/-e:

 Hans Christian Bjerg

 Antal sider:

 136 sider, indbundet, 21 x 19,5 cm

 Forlag:

 Forlaget Hovedland, 2006

 ISBN nr.:

 87-7739-906-4

 Bogladepris:

 Kr. 199,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. januar 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger