US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Hammerich, Kai
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Hammerich, Kai

Personlige Informationer

Fulde navn:

Kai Hammerich

Fødselsdato:

16. august 1894

Kommandør Kaj Hammerich

Fødested:

Helsingør

Familie
relationer:

Søn af kaptajn, sporvejsdirektør Jens Worsaae Hammerich og hustru Louise (Vivi) Ernestine, født von der Recke

Ægteskab:

Gift 5. maj 1918 i Holmens kirke med Valborg Rump

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1911

Kadet

1. september 1916

Sekondløjtnant

1. august 1917

Premierløjtnant

15. juni 1923

Kaptajnløjtnant

2. august 1932

Orlogskaptajn

1. april 1935

Orlogskaptajn af Reserven

1. februar 1940

Kommandørkaptajn af Reserven

1. marts 1948

Kommandør af Reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

2. april 1937

Ridder af Dannebrogordenen

5. juli 1940

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

31. marts 1949

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1916-1917

Næstkommanderende i torpedobåden HAVØRNEN, i sikringsstyrken

1917-1918

Adjudant i 1. eskadre

1919

Elev i undervandsbåde

1919-1923

2. adjudant hos Forsvarsministeren

1920-1921

Med skonnerten INGOLF til Middelhavet og Madeira

1921-1922

Gennemgik Søværnets Officersskole

1922

Med kystforsvarsskibet PEDER SKRAM

21. maj 1923
- 25. maj 1923

Chef for torpedobåden SÆLEN i øvelsesdeling

1924-1926

2. adjudant hos Forsvarsministeren

1926

Chef for opmålingsskibet MARSTRAND på fiskeri-inspektion i danske farvande i sommermånederne

1927 og 1928

Chef for inspektionsskibet DIANA på fiskeriinspektion i danske farvande i sommermånederne

1. januar 1930

Uden for nummer i Søetaten

1. juni 1932

Atter indtrådt i nummer i Søetaten

1. februar 1933
- 1. oktober 1934

Fyrinspektør og fører af fyrinspektionsskibet ARGUS

3. marts 1935

Afsked efter ansøgning af Søetaten (Linien)

7. juni 1937
- 6. oktober 1937

Fører af fyrinspektionsskibet ARGUS

8. august 1938
- 3. oktober 1938

Fører af fyrinspektionsskibet ARGUS

1. juni 1939
- 20. august 1945

Chef for Søtransportvæsenet og formand for Skibsudpegningsnævnet

1950-1953

Ekspeditionschef for hospitalsskibet JUTLANDIA under krigen i Korea.

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

 -

Ikke oplyst

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1913

Cand.phil.

25. maj 1923

Blev, som chef for torpedobåden SÆLEN, hårdt såret ved eksplosion i et tågeudviklingsapparat under dettes demonstration om bord på krydseren GEJSER. Som følge heraf, i lange perioder (1923-1926) under lægebehandling i Danmark og England.

44Læs mere om eksplosionen på krydseren GEJSER

1. januar 1928

Stabssekretær i Kirkens Korshær

1930-1940

Chef og formand for landsstyrelsen for Kirkens Korshær

1936-1939

Medlem af bestyrelsen for Sømandshøjskolen i Svendborg

1936-1944

Medlem af bestyrelsen for Kristeligt Dagblad

1936-1940

Medlem af bestyrelsen for Dansk Bibelskole

1941-1942

Sekretær i Forsvarsministerens foredragsudvalg, med-stifter af Folk og Værn bevægelsen og medleder af værnenes oplysningskontor

1942-1953

Medlem af bestyrelsen for Dansk Sømandsmission (fra 1951 Dansk Sømandskirke) i fremmede havne

1942-1954

Formand for bestyrelsen for rederiet Anholt

1945-1949

Direktør for Dansk Røde Kors

1946-1950

Tillige præsident for Dansk Røde Kors

1948-1950

Næstformand i Civilforsvarsforbundet

1948-1953

Formand for bestyrelsen for Dansk Sømandsmission (fra 1951 Dansk Sømandskirke) i fremmede havne

1950-1953

Samtidigt med jobbet som ekspeditionschef for det danske hospitalsskib JUTLANDIA, den danske regerings repræsentant til forberedelsen af et skandinaviske træningshospital i Korea, dels tilsynsførende med Dansk Røde Kors udsendinge til humanitært arbejde i Sydkorea

44Læs mere om JUTLANDIA i Korea

1958

Næstformand i bestyrelsen for Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark

1961-1963

Formand for bestyrelsen for Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark

-

Yderligere bemærkninger:

& Redaktør af Korshærsbladet 1928-1939 og af tidsskriftet Folk og
     Værn
1941-1944, og har skrevet forskellige pjecer m.v. og været
    medforfatter til et antal bøger (1932-1954)

& Forfatter af Officiel beretning om Jutlandia Ekspeditionen,
   
København, 1954

& Forfatter af Af mit livs drama, Frimodts Forlag, København 1961

& Forfatter af Åge Falk Hansen, 1961

& Forfatter af Det angår os alle, 1962

-

Død

Dato:

Begravelse:

5. maj 1963

Bisat fra Holmens kirke og begravet på Bispebjerg kirkegård.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Officiel beretning om Jutlandia Ekspeditionen, af Ekspe-ditionschefen, kommandør Kai Hammerich, København, 1954

&

Under tre flag - Med Jutlandia til Korea, af Anders Georg, Samlerens Forlag, København, 1951

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger