US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Atlantsejlerne

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Atlantsejlerne

- Flådens inspektionsskibe
i 100 år

Af Per Herholdt Jensen

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe, skibstyper eller -klasser

Samlet bedømmelse:

Per Herholdt Jensen gør det igen.

Med sit solide kendskab ikke mindst til inspektionsskibstjenesten og forholde-ne i det nordatlantiske område, lykkes det atter at give os et imponerende og også meget læsbart værk om flådens inspektionsskibe gennem de seneste et hundrede år.

Egentlig kan jeg ikke tilføje yderligere, men blot tilslutte mig chefen for 1. Eskadre, kommandør C. B. Johansens omtale i forordet til bogen.

Et historisk strejftog

Kaptajnløjtnant Per Herholdt Jensen tager os i Atlantsejlerne - Flådens in-spektionsskibe i 100 år indledningsvis med på et spændende historisk strejftog med den danske flådes orlogsskibe i de nordlige farvande startende med Christian I's søhaner i år 1473, hvor blot koffardiskibe udrustet med våben med stor succes forsvarede den dansk-norske nations interesser i de "nordlige have".

Siden hen blev der udøvet sømagt i 1500-tallet i farvandene langs Norges kyst, så langt nordover som til Hvidehavet over for engelske og franske købmænd og fiskere for at sikre kongens ret. Bogen fører op til nutidens lovgrundlag og de opgaver, der gælder for Søværnets på patrulje ved Færøerne og Grønland året rundt.

Skibene

Vi er med, når de første orlogsskibe beregnet til at håndhæve vor suveræ-nitet over de nordlige besiddelser og forsvare fiskeri og handelsinteresser i farvandene omkring Færøerne, Island og ved Grønlandland introduceres.

Den udvikling, der sker inden for bygning af orlogsskibe, som kan operere i et af verdens mest barske havområder, følges på en levendegjort facon. Det er udviklingen fra træskibe med sejl over kulfyrede skrueskonnerter og dampdrevne krydsere frem til isforstærkede stålskibe specielt bygget til sejlads i isfyldte farvande, og det ender op med de moderne inspektions-skibe af THETIS-klassen med LYNX helikopter om bord.

Inspektionsskibet TRITON i "magsvejr" i Nordatlanten

Inspektionsskibet TRITON i "magsvejr" i Nordatlanten
(Foto: Gert Andersen)

Menneskene bag

I bogen erfarer vi om ultimative skæbner for skibe og besætninger især i farvandet syd for Kap Farvel, når de mødte påvirkninger af isfjelde, ringe sigt, høj sø, overisning og med vinde af storm og orkanstyrke i et omfang, som de ikke kunne modstå.

Vi får beskrivelser af nervepirrende eftersøgnings- og redningsoperationer, der fik en lykkelig udgang - ofte fordi redningsmandskabet havde det over-skud af erfaring og vilje, der kunne kompensere for tekniske mangler og utilstrækkeligheder.

Både disse skildringer og dem af mange af de andre opgaver for orlogs-skibene i Nordatlanten er i mange tilfælde baseret på tidligere orlogsgas-ters, sergenters og søofficerers beretninger eller til forfatteren direkte over-leverede øjenvidneberetninger.

International betydning

Bogen omtaler desuden en række enkeltepisoder i det historiske forløb, herunder Grønlandske Handels flagskib HANS HEDTOFTs uheldssvangre jomfrurejse og senere forlis, men også episoder der gav stor omtale i internationale medier mfl.

Således er der en omtale af affæren fra maj 1961 mellem den danske fregat NIELS EBBESEN og den skotske trawler RED CRUSADER. En sag, der vakte stor international opsigt, og senere var med til at fastlægge retnings-linier for suverænitetshåndhævelsen til søs.

Tiltageleveringen til Island af de islandske håndskrifter er også beskrevet, ligesom der naturligvis også er blevet plads til en omtale af flaghejsninger-ne på Hans Ø i farvandet ud for Nordvestgrønland.

Forfatteren

Per Herholdt Jensen, der er født i 1946, er kaptajnløjtnant i Søværnet og har skrevet flere bøger om grønlandske emner, bl.a. Grønlands Kommando i 50 år, udkommet på Aschehougs forlag i 2001.

Han oplevede Nordatlanten første gang, da han som værnepligtig korporal kom til Færøerne med inspektionsskib. I 1970 oplevede han Nordøstgrøn-land med polarskibet NELLA DAN, og det skærpede interessen for Grønland. Siden da har han i Søværnet gjort tjeneste på bl.a. Grønnedal og sejlet med inspektionsskibe og -kuttere i flere perioder.

Under orlovsperioder har han holdt sabbatår i Ammassalik og været ansat ved Grønlands Fiskerilicenskontrol og Skipperskolen i Nuuk (Godthåb).

Tidligere er fra forfatterens hånd også udkommet Flådens inspektions-kuttere ved Grønland (1982), Stormsejlerne - Politiets Grønlandskuttere (1999) og Piteraq (1991).

Sammenfatning

Bogen forlener én med et indtryk af en forfatter, som er i besiddelse af en stor kærlighed for og viden om livet og opgaverne om bord i flådens in-spektionsskibe og -kuttere, der i vore dage nu opererer permanent året rundt i disse farvande.

Til disse tider bliver man med en 100 kilometer sigt til fjeldene ved Kulusuk i smult vande vidne til en storslået, smuk natur, men det er også tydeligt, at forfatteren har sans for og på egen krop og sjæl er blevet aftvunget den nødvendige respekt og ærbødighed over for de enorme kræfter, der er på spil, når naturen spiller med musklerne i Nordatlanten, og dommedagsbøl-gen ikke blot er noget man fantaserer om.

Bogen kan ikke kun anbefales som julegaveidé til folk, der har sejlet i disse områder, men er lige så velegnet som oplysende læsning til alle dem, der kun har oplevet krusninger i badekaret.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Atlantsejlerne - Flådens inspektionsskibe i 100 år

 Forfatter/-e:

 Per Herholdt Jensen

 Antal sider:

 256 sider, indbundet, 25 x 28,5 cm, illustreret

 Forlag:

 Aschehoug Danske Forlag A/S, København 2005

 ISBN nr.:

 ISBN 87-11-16729-7

 Bogladepris:

 Kr. 299,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. november 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger