US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Fregatten JYLLAND

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Fregatten JYLLAND
Verdens længste træskib

Af Erling Hansen (red.)
og Kian Johansen (tekst)

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe, skibstyper eller -klasser

Samlet bedømmelse:

Nu er det ikke just litteratur om fregatten JYLLAND der mangler, det er vel nærmest det danske orlogsskib, hvorom der nu fore-findes mest litteratur på dansk.

Men lad det være sagt straks, så er bogen, med sine mange illustrationer, den let læste tekst og ikke mindst et glimrende lay-out, et indbydende og velkom-ment supplement til den øvrige litteratur omkring denne danske kulturperle.

Fregatøen

Bogen er historien om verdens største træskib og søfolkene om bord, og ikke mindst beretningen om hele det levende museums-kompleks i Ebeltoft, der ikke kun rummer fregatten JYLLAND, men er blevet et levende værksted og vigtigt formidlingscenter.

Som det bl.a. fremgår af presse-meddelelsen, så er denne bog den første samlede fremstilling af, hvad turistbyen Ebeltoft har fået for de 230 mill. kr., der er investeret i turistattraktionen, Fregatøen.

"Fregatøen" er navnet på den samlede attraktion, der er bundet sammen til en smuk buket med Fregatten JYLLAND, træskibsværft, værksteder, fyrskib, havn og de nye spektakulære museumsbygninger tegnet af arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen.

Fejende flot billedbog

Det er en velbearbejdet bog, der indgående beretter om fregattens drama-tiske og omvekslende historie, fra den blev søsat på Nyholm i 1860, og til den nu er restaureret som et levende museum på Fregatøen i Ebeltoft.

Det er både en levende beretning om det hårde daglige liv om bord og beretningen om fregattens deltagelse i slaget ved Helgoland, den 9. maj 1864.

Talrige illustrationer, både nutidige og historiske, er med til at gøre denne bog til en fejende flot billedbog, der giver et levende indtryk både af fre-gatten, livet om bord og skibets nuværende flotte omgivelser.

Men det må absolut ses som en svaghed ved bogen, at der ikke findes billedtekster til langt hovedparten af illustrationerne, både de nutidige og de historiske.

Layoutmæssigt har dette muligvis været tilsigtet, men så burde der bagerst i bogen nok være medtaget en billedoversigt, således at der ikke var nogen tvivl omkring billedernes indhold og eventuelle oprindelse.

Et af billederne fra bogen, hvor det ikke angives, hvad det forestiller, hvilket måske er tilsigtet, da billedet ikke er fra JYLLAND, men fra Nordsøeskadrens flagskib, søsterskibet NIELS JUEL, hvor besætningen jubler, da det østrigske flagskib, SCHWARZENBERG, er blevet skudt i brand.

En sådan oversigt ville også tydeligt afsløre, at ikke alle de anvendte billeder i bogen stammer fra livet ombord på JYLLAND.

Et af billederne fra bogen, hvor det ikke angives, hvad det forestiller, hvilket måske er tilsigtet, da billedet ikke er fra JYLLAND, men fra Nordsøeskadrens flagskib, søsterskibet NIELS JUEL, hvor besætningen jub-ler, da det østrigske flagskib, SCHWARZENBERG, er blevet skudt i brand.

Opgør med myter

Lidt populært sagt, så er det i praksis nemmere at sende en mand til månen, end det er at aflive en myte, og desværre gør denne bog heller ikke noget for at aflive nogen af de mange myter omkring fregatten og dens historie.

Fregatten JYLLAND vandt ikke slaget ved Helgoland helt alene, den var med som ét ud af tre skibe i den danske eskadre, og faktisk var det en østrigsk træffer på fregatten, der forsinkede Nordsø-eskadren i at indhente den østrigsk-preussiske flådeafdeling inden den nåede neutralt territorium.

"Røg forude", lød det fra udkigsmanden om bord på fregatten JYLLAND, sådan fremgår det af bogen, men det var vel nok flagskibet NIELS JUEL, der først fik øje på fjenden, ligesom det også nævnes, "at tre år efter køl-lægningen blev fregatten sat i søen, som den første og sidste af sin art".

Det er korrekt, at JYLLAND blev den sidste, og den eneste af sin art der er bevaret for eftertiden, men den var så absolut ikke den første og eneste. Den havde to søsterskibe, nemlig skruefregatterne NIELS JUEL (søsat 1855), der var flagskibet i kampen ved Helgoland, og så SJÆLLAND (søsat 1858) der var flagskib i Østersø-eskadren.

Den samtidige illustration af fregatten med markeringen af 18 træffere på styrbords side er historisk korrekt, men forekommer lidt opreklameret, specielt når den næsten altid sættes side om side med den tilsvarende teg-ning af det østrigske flagskib, SCHWARZENBERG, hvor det markeres, at denne modtog 80 træffere på sin bagbords side!

Denne illustration er da også historisk korrekt, men de fleste træffere på det østrigske flagskib må vel nok snarere historisk tilskrives flagskibet, NIELS JUEL, hvor eskadrechefen, kaptajn Edouard Suenson, havde sin post.

Faktum omkring slaget 9. maj 1864 er vel snarere, at fregatten JYLLAND var det danske skib, der modtog flest fjendtlige træffere under kampen, og det var også det skib, der havde flest dræbte og sårede, men skibet har heldigvis overlevet helt op til vores tid, og dermed også nogle af myterne.

Sammenfatning

Myter eller ej, så er bogen absolut anbefalelsesværdig, både som alminde-lig læsning, både før og efter et besøg på Fregatøen i Ebeltoft, for dette be-søg bør man ikke snyde sig selv for.

Som marinehistoriker savner man naturligvis både et stikordsregister, der kunne gøre det noget nemmere at finde rundt, ligesom der mangler en oversigt over anvendte kilder, således at der kunne findes yderligere læs-ning om dette spændende emne, og nødvendig dokumentation.

Det er et flot og overskueligt værk, der fortæller noget om ting, som er bevaret, og det er pragtfuldt at fregatten er blevet bevaret, og den er et meget værdifuldt minde om en svunden tid.

Men der skal samtidig herfra lyde en stor tak til udgiverne af denne bog, og også til de mange sponsorer, og herunder ikke mindst skibsreder Mærsk McKinney Møller, der har været med til at bevare dette fornemme fortidsminde.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Fregatten JYLLAND -  Verdens længste træskib

 Forfatter/-e:

 Tekst - Klan Johansen, redaktion - Erling Hansen

 Antal sider:

 65 sider, heftet, gennemillustreret, 19,5 x 27,0 cm

 Forlag:

 Forlaget Popp & Skaarup, 2006

 ISBN nr.:

 87-991463-0-4

 Bogladepris:

 Kr. 149,00 (vejl.)

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. september 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger