US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Kongeskibet DANNEBROG

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Kongeskibet DANNEBROG

Af Jon Bloch Skipper

Anmeldt af Jakob Seerup

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe eller skibsklasser

Samlet bedømmelse:

Det måtte jo komme, her i et royalt bryllupsår, hvor fokus i meget høj grad er sat på den kongelige familie.

Den danske forlagsverden glimrer for tiden med at udgive en række vel-skrevne og fornemme bøger omkring dansk historie, herunder også søkrigs-historie.

I de senere år kan eksempelvis næv-nes den grafisk særdeles vellykkede bog om flådens sænkning 29. august 1943 af Søren Nørby.

Thomas de Richelieus bog om Jyl-landsslaget, som bygger på nyere marinearkæologiske undersøgelser af vragene efter det voldsomme slag i 1916, er ganske vist ikke decideret dansk stof.

Men bogen giver en ny dansk vinkel på det, som stadig kan gøre krav på titlen som historiens største søslag.  Det er forfriskende, at der er opstået en bredere interesse for søværnets historie, som også resulterer i bogudgi-velser.

Nu er der kommet yderligere to bøger, som uden tvivl vil fænge de marine-historisk interesserede. Det drejer sig dels om Dan H. Andersens Torden-skioldsbiografi "Mandsmod og Kongegunst", dels om Jon Bloch Skippers bog "Kongeskibet DANNEBROG", som her skal præsenteres.

Kongeskibet er utvivlsomt søværnets (og rigets) fornemste fartøj. Med sine jævnlige besøg i kongerigets havnebyer og optræden i fjernere egne, så-som Færøerne og Grønland, har skibet opnået en bred folkelig popularitet.

En popularitet, som ikke synes at være blevet svækket med årene, selvom skibet har nogle år på bagen med sine 72 år.

Bogens 103 sider er gennemillustreret i farver, og fremtræder fornemt både grafisk og billedmæssigt.

Den er opbygget logisk med en kort historisk baggrund omkring tidligere kongeskibe (som er alt for kort – derfor må man stadig vende sig til Robert Steen Steensens klassiske værk "De danske kongers skibe", hvis man vil vide mere om det), derefter om skibets tilblivelse og tidlige historie.

Så følger som noget meget naturligt et udførligt afsnit om Frederik d. 9. som for alvor prægede både skibet og sin gerning som regent med sin sømandsmæssige baggrund.

Selvom Margrethe d. 2. ikke som sin far kunne stille sig på broen som skibschef, holdt hun dog fast i mange af de traditioner, der blev en del af skibets identitet under hendes fars kommando.

Derfor er afsnittet om skibet i hendes regeringstid både aktuelt og fasci-nerende.

Det sidste afsnit omkring skibets nutid og fremtid savner lidt mere perspektivering.

Det ville have været spændende at få et bud på, hvordan skibet kan be-mandes, hvis man nedskærer værnepligten til tre måneder. Det er dog nok for meget forlangt, at en bog skal være så meget "på forkant" med den politiske udvikling.

Men det er interessant at se, hvordan netop kongeskibet har formået at styre uden om de nedskæringer og omskiftelser som er blevet resten af forsvaret til del i de mange år, bogen spænder over.

Der er også blevet plads til et appendiks med praktiske oplysninger, hvor man dog savner oplysninger om det oprindelige maskineri i forhold til det nye fra 1981. Ligesom der godt kunne være blevet plads til lidt flere histo-riske oplysninger i det hele taget.

Sammenfatning

Bogen er skrevet med sans for de gode historier og anekdoter.

Det er for eksempel morsomt, at der medgår 200 liter brasso til et enkelt togt. Og de små historier fra Frederik d. 9.s kommando er kostelige.

Enhver bog om kongeskibet må naturligvis komme til at befinde sig i spændingsfeltet mellem kongerøgelse og skibsfascination. Som helhed er der opnået en god balance.

Men det kan godt blive lidt kvalmt, hvis man ikke i Frederik d. 9.s ånd køler sine royale tendenser lidt ned og ser lidt sømandsmæssigt på sagen. Gør som han! Han tog et koldt spulebad hver morgen ude på dækket.

Måske nogle Tv-journalister med fordel kunne gøre det samme i disse royale bryllupstider

Fakta om bogen:

 Titel:

 Kongeskibet DANNEBROG

 Forfatter/-e:

 Jon Bloch Skipper

 Antal sider:

 103 sider

 Forlag:

 Det Historiske Hus og Aschehoug Dansk Forlag A/S

 ISBN nr.:

 87-11-11742-7

 Bogladepris:

 Kr. 199,00 (vejl.)

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. juni 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger