US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Anmeldelse

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Den danske flåde 1850-1943
- som fotograferne så den

Af Søren Nørby og Jakob Seerup

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søkrigshistorie

 

Samlet bedømmelse:

Egentlig startede jeg med at væ-re lidt skuffet, da jeg første gang så bogen!

Med titlen "Den danske flåde - som fotograferne så den", havde jeg nok mest af alt forventet en billedbog!

Ikke et værk på 254 sider, hvor der kun var blevet plads til lidt over 150 billeder, hvoraf flere end ikke fylder én hel side.

På den måde kan titlen på bogen muligvis virke lidt vildledende, men det er nok også det eneste, der er med til at nedgøre bogens værdi.

Måske har forfatterne slet ikke har haft indflydelse på den ende-lige titel.

Det er set før, så det vil jeg ikke lægge forfatterne til last.

De første fotografier

I forbindelse med bogens udgivelse, blev der bl.a. skrevet i presse-meddelelsen, "Fra de tidligste fotografier i 1850'erne og frem til flådens sænkning i 1943 fortælles her historien om en af de vigtigste perioder i den danske flådes historie.

Om en rivende teknologisk udvikling, fra de træbyggede sejlskibe gennem dampskibenes tidsalder til de moderne skrueskibe.

Om livet om bord på flådens skibe, i krig og fredstid, fra matroser til officerer. Om arbejderne på Holmen og i Nyboder. Om de kongeliges tætte tilknytning til flåden. Om overgangen fra kolonimagt til lilleputnation. Om våben og taktikker og, ikke mindst, om en flåde og en nation i krig.

Motiverne er humoristiske, dramatiske samt i enkelte tilfælde tragiske. De er øjebliksbilleder fra en næsten 100-årig periode i en stolt dansk flådes historie."

De viste billeder må da også siges til fulde at leve op til denne omtale, selv om jeg da gerne havde mødt nogle flere billeder og måske lidt mindre tekst, når jeg henviser til bogens titel.

Fravælgelsesproces

Med langt over 100.000 billeder i arkiverne på Orlogsmuseet og Marinens Bibliotek, så er der vel ingen tvivl om, at valget af de anvendte fotografier vel snarere har været en fravælgelsesproces, end en udvælgelsesproces!

Nu har begge forfattere gennem deres ansættelsesforhold da også haft nem adgang til begge arkiver, og ikke mindst har Søren Nørby gennem flere år brugt tid på at digitalisere disse særdeles omfattende billedarkiver, et arbejde der er særdeles omfattende, og fra mange maritimhistoriske sider utrolig ønskværdigt.

Når der nu er så mange billeder at vælge imellem, så kan jeg undre mig over, at man vælger (s.27) at medtage en, i øvrigt tysk, illustration af linieskibet CHRISTIAN VIIIs sænkning under kampen ved Eckernförde 5. april 1849.

Først og fremmest ligger illustrationen uden for bogens periode, men fra flere sider er det også påvist, at billedet ikke er korrekt, idet linieskibet fra tysk side er blevet udstyret med et ekstra kanondæk. Det burde to erfarne historiker nok have overvejet!

En tegning af en af Eckersbergs korvetter (s.8) eller et kobberstik fra slaget på Reden i 1801 (s.11) er vel næppe heller relevant, men selvfølgelig tæller de med i det samlede antal illustrationer.

Herefter kun roser

Når nu jeg ligesom har fået afleveret mine "tidsler", så har jeg kun roserne tilbage, og dem er der bestemt flest af. Det kunne næsten blive til en hel rosenbusk, hvis det ikke var, fordi vi befandt os her i december måned.

Bogen har en særdeles logisk opbygning, der ikke er kronologisk, men emnemæssigt opdelt, hvilket virker særdeles relevant i forhold til det samlede indhold af bogen.

Bogen er udstyret med både register og en omfattende litteraturliste, således at de der vil læse mere om et eller flere af bogens emner nemt kan finde frem til yderligere læsestof.

En henrettelsespeloton på krydseren HEJMDAL i 1919

Et af de mere dramatiske billeder viser en henrettelsespeloton på krydseren HEJMDAL i 1919. Billedet er dog opstillet til ære for fotografen, da der ikke er forekommet henrettelser i flåden i de sidste par hundrede år.
(Foto fra
Orlogsmuseet arkiv (fra bogen))

De udvalgte billeder viser alle sider af Søværnet, ikke kun skibene men også personellet og glimt fra livet om bord, og de fleste har ikke tidligere været offentliggjort.

Teksterne er både oplysende og velskrevne, og sammen med de udvalgte billeder hænger det hele sammen til en letlæselig udgave af en periode af Søværnets historie.

Om forfatterne

Søren Nørby, født 1976, er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han har bl.a. arbejdet på Orlogsmuseet, Handels- og Søfartsmuseet samt på Marinens Bibliotek og er forfatter til en lang række bøger og artikler om det danske forsvars, herunder specielt søværnets, historie.

Dette er hans sjette bogudgivelse inden for de seneste fire år.

Hans første bog, "Flådens Sænkning 29. august 1943" udkom 2003, i 2005 udkom "Danske Ubåde 1909-2004", den tredje bog "Det Danske Forsvar" udkom i foråret 2006, mens han atter var aktuel sammen med Steen Schøn i efteråret 2006 med "Fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE", og tidligere i år udkom så "Søheltenes skibe - Søværnets torpedomissil-både af WILLEMOES-klassen".

Jakob Seerup, født 1975, er ligeledes cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han har siden 2001 været ansat som museumsinspektør på Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet (Statens Forsvarshistoriske Museum).

Dette er hans anden bog, idet han tidligere har skrevet "Søkadetakademiet i Oplysningstiden", der udkom i 2001.

Forfatterparret Søren Nørby og Jakob Seerup

Forfatterparret Søren Nørby og Jakob Seerup.
(Foto: Thomas Bille (fra bogen))

Sammenfatning

Samlet set er der for mig ingen tvivl om, at denne bog er med til at give et fascinerende indtryk af Søværnet og livet om bord og i land i den historiske periode fra 1850-1943.

Når forfatterne vælger at afslutte deres beretning i 1943, så skyldes det måske med en bagtanke om at kunne vende tilbage med en fortsat beretning om tiden efter 1943, hvor der er endnu flere fotos til rådighed. Men herom kan kun gisnes.

Ingen tvivl om, at hvis man i dag skal fange de unges interesse for bl.a. marinehistorien, så er billedmaterialet en væsentlig bestanddel, så på den måde er bogen også et vigtigt skridt i den moderne formidling af vores stolte marinehistorie.

Umiddelbart kan jeg da undre mig over, at de to forfattere tilsyneladende må anvende et "civilt" forlag til at udgive denne bog. Udgivelsen af et sådant værk burde helt klart ligge inden for det regi, som begge forfattere er ansat i.

Men jeg er glad for at have bogen i min reol, og jeg ser frem til en eventuel kommende fortsættelse. Forfatterne kan jo deres kram.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Den danske flåde 1850-1943
 - som fotograferne så den

 Forfatter/-e:

 Søren Nørby og Jakob Seerup

 Antal sider:

 254 sider, 22,0 x 24,0 cm, hardcover med
 smudsomslag, illustreret

 Forlag:

 Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

 ISBN nr.:

 978-87-614-0481-7

 Bogladepris:

 Kr. 349,00 (Vejl.)

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 17. december 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger