US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Korvetterne af TRITON-klassen

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Korvetterne af TRITON-klassen

Af Tom Wismann

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe, skibstyper eller -klasser

Samlet bedømmelse:

Året 2007 her på navalhistory.dk startede med en anmeldelse  af det andet hefte fra Tom Wismann om flådens skibe.

Her drejede det sig om patrulje-fartøjerne HUITFELDT og WILLEMOES,  og kalenderåret kan således nærmest afsluttes med dette tredje hefte omkring flådens skibe.

Nu er det tredje hefte i serien om flådens skibe udkommet, nemlig om korvetterne af TRITON-klassen.

Skibsklassen bestod af korvetter-ne BELLONA, DIANA, FLORA og TRITON.

Spaghettibådene

I forordet skriver forfatteren, at TRITON-klassen i folkemunde kærligt blev benævnt "Spaghetti-bådene".

Dette udtryk anvendes flere gange, men umiddelbart kan jeg dog ikke finde en nærmere for-klaring på udtrykket i den uddybende teksten.

Vel ingen tvivl om, at udtrykket blandt andet har sin oprindelse i det faktum, at skibene blev bygget i Italien, men vist også noget om skibenes lange slanke form, og at de indvendigt var bygget til små italienere, ikke til hærdebrede høje danske orlogsgaster.

I modsætning til spaghetti holdt skibene sig dog oven vande og var, som det også fremgår (s.27), udmærkede søskibe, selv om det for mange af os, der har mødt korvetterne i uroligt vejr i fx Østersøen, nok ville betegne dem som lettere levende.

Fremragende billeder

Der er i heftet anvendt rigtig mange gode billeder, og dette er helt afgjort med til at hæve det almindelige indtryk. Hovedparten af billederne har heller ikke tidligere været offentliggjort, hvilket gør dem langt mere interes-sante.

Ikke mindst er det lykkedes at fremskaffe en stor mængde billeder fra den indvendige del af skibet, hvilket ikke mindst skyldes et privat fotoalbum, hvilket da også bliver nævnt i forordet.

Billeder af de indre dele af flådens skibe er ikke noget man er forvænt med, og slet ikke billeder fra mandskabets opholdsrum mm.

Som det fremgår i billedteksten til ét af billederne (s.26), "et sjældent billede af et af de meniges bade- og toiletrum i DIANA". Ingen turde vel i dag byde danske orlogsgaster lignende forhold.

Desværre er der ved nogle af billederne en nok lidt misvisende billedtekst. Fx fremgår det (s.25) at, "Her er sandsynligvis tale om DIANA, hvor det store våbenskjold ses placeret under ruderne til det overdækkede styrehus"! - Hvorfor sandsynligvis?

Våbenskjoldet siger DIANA, og ikke mindst kan Marinens Biblioteks arkiv berette, at billedet stammer fra korvettens besøg i Sønderborg i 1968.

F345 DIANA på besøg i Sønderborg, 1968

F345 DIANA på besøg i Sønderborg, 1968.
(Foto: Rudi Hansen, fra
Marinens Biblioteks arkiv)

Så måske lidt nærmere research kunne have afklaret dette, ligesom et kompas muligvis kunne have ændret billedteksten (s. 44), "BELLONA langs kaj på sydsiden af Nyholm..."?

Nu er det vist kun små fartøjer mm., der anvender kanalen på sydsiden af Nyholm, og der ville under ingen omstændigheder være plads til, at tank-fartøjet SKINFAXE kunne ligge ved den modsatte kaj.

Der er så vidt jeg kan orientere mig tale om den vestlige side af Nyholm, i det der kaldes Maskingraven.

For vanskelig tekst

Jeg har naturligvis også kigget på teksten, og jeg forstod da heldigvis det hele, men personlig synes jeg, at den kan være meget svært tilgængelig, ikke mindst på grund af, at der atter anvendes en utrolig masse forkortel-ser.

Der er anbragt en forkortelsesoversigt bagerst, men desværre er ikke alle forkortelserne medtaget her, fx findes der ingen forklaring på SVK, VA mfl., hvorfor dog overhovedet anvende forkortelserne?

For en "søværnsnørd" som mig var der vel ingen problemer i at forstå dette, men jeg lod min kone læse hele teksten i heftet (hun er dansklærer) for at vurdere denne. Lad det være sagt straks, hun fandt teksten i heftet meget svært tilgængelig, og det skal da anføres, at Kirsten ganske ofte læser om marinehistorien, herunder korrektur på denne site.

Da hun fx nåede til apteringen (s.8 ff) blev hun på det nærmeste rund-tosset i et forsøg på at følge med i den tætte beskrivelse, der nok havde været nemmere af overskue sammen med tegningerne af de enkelte dæk.

Egentlig er det vel også en "bøf" (s. 24), at orlogskaptajn M. H. Bredsdorff ifølge datoerne i heftet tilsyneladende er nævnt som chef for alle fire korvetter på en gang? Det er hverken korrekt eller muligt.

Iflg. heftet var orlogskaptajnen chef for DIANA i perioden 30.07.55 til 11.12.58. Dette tidsrum skulle nok have været 30.07.55 til 28.08.56, så passer regnskabet.

Det førstnævnte tidsrum var tiden, hvor Bredsdorff i alt var chef for korvetterne af TRITON-klassen, herunder i perioder chef for 2. og 3. Fregatdivision, hvilket  fremgår af "Danske Søofficerer 1933-1982".

Om forfatteren

Tom Wismann har gennem mange år væ-ret bestyrelsesmedlem i Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner, og kan mødes ved mange både velunderbyg-gede og interessante foredrag.

Han har lige siden sin barndom interes-seret sig for flåden og dens historie, og har en meget stor viden omkring dette emne.

Værnepligten blev oprindelig aftjent om bord i inspektionsskibet FYLLA og ved MOBA 1976/77.

Tidligere har Tom bl.a. skrevet om "Den danske Flådes skibe", "Torpedobådene af TUMLEREN-klassen" og "Stevnsfort – Danmarks sidste fort", ligesom han har været forfatter til mange andre artikler om sømilitære emner.

Forfatteren har en rigtig god sag med ideen om at udgive en serie hefter med en historisk gennemgang af enkelte skibe.

Heftets forfatter, Tom Wismann

Heftets forfatter, Tom Wismann.
(Foto fra Flådens Skibe)

Sammenfatning

Heftet indeholder som tidligere nævnt en mængde rigtige gode og nye billeder fra TRITON-klassen, og ikke mindst for tidligere sejlere på disse prægtige skibe er der plads til et glædeligt gensyn.

Heftet kan også være til stor glæde og gavn for andre fra søværnet, selv om de måske aldrig har sat deres fødder på disse skibe.

Men der er stadig plads til forbedringer, hvis heftet også skal komme ud til en større kreds, der måske ikke lige har den rent tekniske eller maritime indsigt i udtryk og detaljer.

Heftet er sammenfattet da et værdifuldt bidrag til flådens historie, selv med de ting der er nævnt ovenfor!

Næste hefte, det fjerde i serien, vil omhandle fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN, og jeg kan da kun ønske, at forfatteren vil holde de gode takter og følge op på dette tredje hefte.

Der er ikke oplyst noget udgivelsestidspunkt for det næste hefte.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Korvetterne af TRITON-klassen

 Forfatter/-e:

 Tom Wismann

 Antal sider:

 48 sider, heftet, gennemillustreret, 21,0 x 29,7 cm

 Forlag:

 Steel & Stone Publishing, 2007

 ISBN nr.:

 87-991490-3-6

 Bogladepris:

 Kr. 100,00 (Vejl.)

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. december 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger