US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - T4Thiede, S. E.

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Thiede, S. E.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Sven Egil Thiede

Fødselsdato:

15. oktober 1924

Admiral Sven E. Thiede

Fødested:

Dalum ved Odense

Familie
relationer:

Søn af oberstløjtnant af Fodfolket Christian Emil Thiede og hustru Ella Antonia Dagmar, født Gjørling

Ægteskab:

Gift 4. februar 1950 i Viborg Søndre Sogns kirke med Jette Tarp

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1943

Lærling

1945

Kadet

21. oktober 1948

Søløjtnant II (anciennitet fra 1. oktober 1947)

1. juli 1949

Søløjtnant I

1. juli 1953

Kaptajnløjtnant

1. november 1959

Orlogskaptajn

27. maj 1968

Kommandørkaptajn (midl.)

1. juni 1968

Kommandørkaptajn

1. oktober 1973

Kommandør

1. februar 1980

Kontreadmiral

1. maj 1983

Viceadmiral

1985

Admiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

29. januar 1971

Ridder af Dannebrogordenen

29. januar 1977

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

Ikke oplyst

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

Ikke oplyst

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1943

Lærling og som sådan med skoledelingen for kadetter mfl., deltog efter endt tysk internering i den af søofficersskolen arrangerede kursusuddannelse og i søværnets del af modstandsbevægelsen

August 1945

Kadetuddannelsen genoptages

November 1948
- august 1949

Med mineskibet LINDORMEN

August 1949
- september 1949

Gennemgik ildledelseskursus i torpedobåden WILLEMOES

September 1949
- december 1951

Ved Søartilleriet, gennemgik herunder bl.a. 1. maj - 1. december 1950 Foreign Officers Long Gunnery Course på HMS Excellent ved Portsmouth

December 1951
- marts 1952

Ved torpedobådsforskole

1951 - 1955

Lærer i artilleri ved Søværnets Officersskole

Marts 1952
- november 1952

Artilleriofficer i kystjageren HUITFELDT

November 1952
- juni 1954

Ved Søartilleriet

Juni 1954
- september 1955

Artilleriofficer i fregatter af ESBERN SNARE-klassen

September 1955
- oktober 1958

Ved Søartilleriet, i forbindelse hermed i Kystflådens øvelsesdeling KFL EDL 3/1956 og Kystflådens øvelses-gruppe KFL EGR 1/1957

September 1958
- februar 1959

Næstkommanderende i patruljebåden WILLEMOES

16. marts 1959
- 14. august 1959

Kursus på Royal Naval Staff College, Greenwich

August 1959
- september 1959

På Royal Naval Tactical School, Woolwich

September 1959
- 31. maj 1961

I Kystflådens stab, herunder i staben i KFL EDL 1/1961 og KFL EGR 1/1961

1. juni 1961
- januar 1963

I Søværnets operative Kommandos stab

8. januar 1963
- 22. januar 1965

Chef for patruljebåden WILLEMOES

Januar 1965
- november 1966

Chef for kampinformationsskolen

November 1966
- maj 1968

I Søværnsstabens O-afdeling

Maj 1968
- august 1972

I HQ Allied Forces Northern Europe ved Oslo, gennem-gik herunder 25. oktober - 26. november 1971 Maritime Tactical Course i England

14. august 1972
- august 1973

Naval Command Course for Senior Foreign Officers mm. i USA

1. oktober 1973
- 15. juni 1977

Chef for Torpedobådseskadren

15. juni 1977
- 31. januar 1980

Chef for Forsvarsstabens operationsstabs operations-afdeling

1. februar 1980
- 30. april 1983

Chef for Søværnets operative Kommando

1. maj 1983
- 1985

Chef for Forsvarsstaben

1985 - 1989

Forsvarschef

1989

Afsked p.g.a. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

 -

Ikke oplyst

-

Yderligere bemærkninger:

Har bl.a. skrevet bogen: Dansk Søartilleri 1860-2004, Tøjhusmuseet, København 2004 (ISBN 87-89022-37-8)

-

Død

Dato:

Begravelse:

2005

Bisat fra Holmens Kirke 6. december 2005

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 6. marts 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger