US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Flådens Ran 1807

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Flådens Ran

- Tabet af den dansk-norske flåde 1807

Af Rolf Scheen

Kategori:

Søkrigshistorie

Samlet bedømmelse:

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Midt i mængden af bøger, der er udgivet i anledningen af 200 året for Københavns bombardement i 1807, er det som marinehistori-ker en fornøjelse at møde en bog, der primært fokuserer på det som det hele egentlig handlede om, nemlig at briterne ønskede at få udleveret den danske flåde.

Denne anmeldelse kunne være utrolig lang, men i stedet vil jeg lade chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Sørensens forord til bogen lige som også være min konklusion:

"Markeringen af 200-året for Flådens ran er ikke en festlig markering, men Rolf Scheen har med denne bog, professionelt og på en overbevisende måde, bi-draget til forståelsen af årsagen og betydningen af den ulykkelige situation, der opstod i 1807.

Det er er bog, der griber fat i læseren, og som på fremragende vis anskueliggør, at en flåde som den dansk-norske i 1807 ikke blot er en samling af krigsskibe, men tillige et væsentligt sikkerhedspolitisk og økonomisk redskab, som har stor ind-flydelse på en nations skæbne.

Arkæologisk grundighed

Det lykkes for forfatteren med nærmest arkæologisk grundighed, ja, jeg ville egentlig næsten betegne det som kirurgisk præcision, at redegøre, ikke kun for flådens ran, men også for de begivenheder, der ledte til denne sørgelige dag i den dansk-norske historie.

Selvom bogens hovedtema er selve  flådens ran, så får vi også belyst i detaljer de begivenheder, der i august og september dagene 1807 gik forud.

De mange indskudte sætninger, herunder de detaljerede opgørelser om faldne og sårede, kan nok hæmme læsningen af den ellers meget beskrivende tekst, men det er jo ind imellem de afvejninger, der må ske, når en tekst både skal være læselig og samtidig også være informerende.

Det hele kommer med

Det ret så enestående ved forfatterens fremstilling er, at det tilsyneladende lykkes at få det hele med. Vi får baggrunden, selve handlingsforløbet, ud-leveringen af flåden og den efterfølgende historie.

Jeg må blankt erkende, at selv om jeg har ledt længe, så har jeg ikke kunnet finde en eneste forkert oplysning. Der har desuden været mange nye og ikke særligt anvendte illustrationer, som er med til at gøre bogen meget overskuelig..

Som én af de få er det også lykkedes på udmærket vis at beskrive noget af baggrunden for briternes ønske om at erobre den danske flåde, herunder ikke mindst udfaldet i slaget ved Trafalgar i 1805, hvor den franske flåde blev stærkt minimeret.

Om forfatteren

Forfatteren, Rolf Scheen, er direktør i den norske forsvarsstab og en meget alsidig person. Han er uddannet arkæolog og kvartærgeolog, men har specialiseret sig i så forskellige emner som senneolitikum i Norden (ca. 2400-1777 f.kr.), militærhistorie, søkrigshistorie, fortifikationshistorie og - arkæologi.

Han har udgivet en række artikler og bøger om disse emner.

Han har tidligere være direktør for det norske forsvars museums- og bevaringsvirksomhet (1992-2006) samt direktør for Frederikstad Museum og byantikvar i Frederikstad (1984-1992).

Sammenfatning

Jeg fristes næsten til at konkludere, at dette værk omkring flådens ran i 1807 af Rolf Scheen er for den maritime historie at sammenligne med Ole Feldbæks bog omkring Slaget på Reden i 1801.

Begge disse værker beskriver på en utrolig nærværende og fyldestgørende måde om afgørende episoder i den dansk-norske historie.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at der fortsat kan udgives værker, der på afgørende vis sætter historien i perspektiv, og så er det vel på sæt og vis glædeligt, at forfatteren er norsk.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Flådens Ran 1807

 Forfatter/-e:

 Rolf Scheen

 Antal sider:

 215 sider, indbundet, 16 x 23,5 cm, ill. i s/h og farve

 Forlag:

 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København

 ISBN nr.:

 978-87-02-05841-3

 Bogladepris:

 Kr. 299,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 14. september 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger