US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Hvem forsker Hvad?4Forskere & Projekter

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Oversigt over Forskere og Forsknings-projekter

På denne side vil du kunne finde en oversigt over igangværende forskningsprojekter, bogudgivelser mm., som er kendte for Web Master

Nedenfor finder du en alfabetisk liste over de personer, der har meddelt denne website, hvilke emner de forsker inden for, med en kort beskrivelse af emnet. - Det anførte årstal angiver, hvornår projektet er startet, subsidi-ært hvornår det er blevet optaget på denne side.

År:

Forsker:

Projekt/Emne:

07/2001

Aundorf, Knud

Danskere i udenlandsk militærtjene-ste

06/2001

Aundorf, Knud
& Balsved, Johnny E.
- Marinehistoriker

Affæren omkring E.13

- Den engelske ubåd E.13 strandede 19. august 1915  ved Saltholm og blev ødelagt af tyske torpedobåde inden for dansk territorial-farvand.

44Læs mere om E13 affæren

12/2003

Baldursson, Halldór
- dr.med.

Orlogsskibet GÖTEBORGs sidste rejse og forlis ved Island 1718

Forskningsresultater er præsenteret ved forelæsninger i 2003 - 2009.
Endelig publicering forberedes, ide
t bogen "Hårdt styrbord", Oslo 2008, redaktør Max Hermansen, har et kapitel, side 9-42 med titlen "Orlogsskipet Göteborgs forlis ved Island 1718".

06/2001

Balsved, Johnny E.
- Marinehistoriker & Aundorf, Knud

Affæren omkring E.13

- Den engelske ubåd E.13 strandede 19. august 1915  ved Saltholm og blev ødelagt af tyske torpedobåde inden for dansk territorialfarvand.

44Læs mere om E13 affæren

09/2002

Balsved, Johnny E.
- Marinehistoriker

Admiral Carl Wilhelm Jessen

Biografi om en af Danmarks største søhelte, hans liv og levned.

44Publikationen forventes at udkomme 2011

44Læs mere om C. W. Jessen

08/2002

Bjerg, Hans Christian
- Orlogshistoriker, Søværnets historiske konsulent

Dansk Marinehistorisk Bibliografi

44Publikationen forventes at udkomme 2003

08/2002

Bjerg, Hans Christian
- Orlogshistoriker, Søværnets historiske konsulent

Søværnets Heraldik

44Publikationen forventes at udkomme 2010

08/2002

Bjerg, Hans Christian
- Orlogshistoriker, Søværnets historiske konsulent

En søhelt - Tordenskiolds liv og virke

44Publikationen forventes at udkomme 2006

01/2004

Melien, Tor Jørgen
- Kommandørkaptajn

Iver Huitfeldt, Dannebrog og slaget ved Køge Bugt 1710

Teksten planlægges at , blive færdig i 2007, klar til publikation i 2010.

04/2006

Christiansen, Jens E.
- stud. mag.

De danske spærringer af Bælterne mv. i efteråret/vinteren 1939-40

Med udgangspunkt i tysk kildemateri-ale belyses baggrunden for det tyske ønske/krav om at Danmark udlagde spærringer i Bælter, Grønsund og Als-sund.

04/2006

Christiansen, Jens E.
- stud. mag.

Hvad var Nivepæl?

Det søges klarlagt om pælen/masten på bakken syd for Nivå var et led i galejhavnsprojektet.

08/2002

Nielsen, Eric
- Maryland, USA

Fabriksmester Frantz Hohlenberg

Hohlenberg døde i Christianssted på St. Croix, 9. januar 1804.
Eric Nielsen forsøger at lokalisere Hohlenbergs evt. gravsted.

44Læs mere om Frantz Hohlenberg

04/2002

Seerup, Jakob
- Museumsinspektør

Peter Christian Schiønning

Forskningsprojekt omkring søofficeren Peter Schiønnings (1732-1813) efter-ladte papirer på Det Kongelige Biblio-tek.

44Følg projektet her

09/2003

Sommerfelt-Pettersen, Jan
- Kommandør, læge, chef for Saniteten i det Kgl. Norske Sjøforsvar

Søfartsmedicinens historie

Hovedvægten ligger på sanitetstjene-sten og flåden. En biografi over alle sanitetsofficerer i Marinen efter 1814 nærmer sig sin færdiggørelse.

11/2003

Wismann, Tom

Vore Minelæggere 1871-2004

44Publikationen forventes at udkomme 2006

11/2003

Wismann, Tom

Vore Dampkanonbåde

44Publikationen forventes at udkomme 2007

Kan du evt. bidrage med oplysninger omkring ovennævnte projekter kan du sende en e-mail til den enkelte forsker.

Forsker du selv i dansk marinehistorie, som professionel eller amatør, og har du lyst til at blive medtaget i oversigten over "Hvem forsker Hvad", så send en e-mail til Webmaster, med angivelse af navn, e-mail adresse og en kort beskrivelse af det projekt/emne du forsker inden for.

Har du ønske om endnu flere informationer omkring dansk maritim historie- og samfundsforskning, skal vi opfordre dig til at indmelde dig i Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner og/eller Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning.

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 21. januar 2010

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger