US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Klar ved Flag og Gøs

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

KLAR VED FLAG
OG GØS
- en ufuldstændig samling af muntre anekdoter og andre beretninger fra Søværnet

Kategori:

Orlogsliv & Lune

Samlet bedømmelse:

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Klar ved Flag og Gøs

42 år måtte vi vente på 2. del af admiral Frits Hammer Kjølsens efterhånden "antikke" værk, "Orlogsliv og Lune", der skildrede dagliglivet i søværnet fra sejlski-benes tid.

Det er mange år!

Men for de af os, der har trådt vore barnesko i Søværnet, i lyset af admiralens bog, ledsaget af bl.a. Bo Bojesens humoristiske og meget sigende illustrationer, er det et kært gensyn.

Denne bog indeholder, ligesom forgængeren, en række episoder fra den mere humoristiske side af Søværnets dagligdag.

Julegaven 2002

Her er ønskegaven til enhver med blot en smule saltvand i årene.

Bogen bør ligge under juletræet med adresse til ham eller hende, der tilbringer eller har tilbragt dele af sit liv i Søværnet.

Men også bolværksmatroser, eller den med blot lidt saltvand i årede, kan have stor fornøjelse af at læse lidt om den mere ukendte del af daglig-dagen i Søværnet.

Et gensyn med Kjølsen

Men bogen bringer ikke blot fortællinger fra de seneste 42 år af Søværnets mere ukendte virke, bogens 2. del, for at starte bagfra, indeholder et genoptryk og kærkomment gensyn med admiral Kjølsens uforglemmelige og for længst udsolgte værk "Orlogsliv og lune" fra 1960.

Bogen er blevet genoptrykt i sin helhed med bl.a. tegneren Bo Bojesens morsomme, uforglemmelige og ofte særdeles rammende illustrationer.

"Tillader Hr. Lieutenanten,
at solen gaar ned"

(Tegning af Bo Bojesen)

Denne del rummer et gensyn med en lang række af de muntre anekdoter helt tilbage til sejlskibstiden, fortalt i en særdeles munter og let tilgængelig stil.

Admiralens inspirerende pen afslører en utrolig hengivenhed for det fag, som han valgte som sit livsværk.

Den "gamle" og nu afdøde kontreadmiral Frits Hammer Kjølsen (1893-1985) kan nu genopleves af de "vores nye generatio-ner".

Den nyere tid

1. delen af "Klar ved Flag og Gøs" udfylder tidsrummet fra admiral Kjølsen afsluttede sin bog i 1960 og op til vore dage.

Som det fremgår af redaktøren, komman-dørkaptajn Steen Splittorff Ovesen eget forord, består denne del af - "en ufuld-stændig samling af muntre anekdoter og andre beretninger fra Søværnet".

Og det lever denne del op til. - Omkring 100 sider med små og store epi-soder fra dagliglivet i Søværnet, leveret at alle fra den menige til komman-døren.

Der mangler afgjort nogle historier, men som beskrevet i forordet, kan en del historier først frigives om nogle år.

Nogle enkelte politiske budskaber er der også blevet plads til, som neden-stående billedtekst indikerer:

Fregatterne af PEDER SKRAM-klassen

Fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE på Holmen.
Disse to skibe blev taget ud af politikerne på trods af deres gode tilstand.
Ligesom Holmen kunne de også have gjort fyldest i mange år endnu.
(Foto fra bogen "KLAR VED FLAG OG GØS")

Sammenfatning

Alt i alt må "Klar ved Flag og Gøs" vurderes som en vellykket forsøg på at videreføre og fastholde morsomme episoder fra Danmarks "ældste" rederi.

Redaktøren Steen Splittorff Ovesen nærer da også et håb om, at bogen vil inspirere andre til fortsat nedskrivning af de morsomme og andre små episoder, som hverdagen i Søværnet byder på.

Med oplysningen om, at et eventuelt overskud ved salg af bogen vil gå til et godgørende formål, nemlig stiftelsen BOMBEBØSSEN, kan kun overbevise mig om, at det er en rigtig god gaveidé.

Hvis du ikke er på gaver med nogen, så bestil den blot selv i boghandlen.

Fakta om bogen:

 Titel:

 KLAR VED FLAG OG GØS

 Forfatter/-e:

 Steen Splittorff Ovesen og Frits Hammer Kjølsen

 Antal sider:

 206 sider

 Forlag:

 Forlaget Arkona, Århus V

 ISBN nr.:

 87-7244-025-2

 Bogladepris:

 kr. 198,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. december 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger