US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - T4Topsøe-Jensen, T. A.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Topsøe-Jensen, T. A.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Theodor Andreas Topsøe-Jensen

Fødselsdato:

24. december 1867

Kontreadmiral T. A. Topsøe-Jensen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af højesteretsassessor Gottlieb Andreas Jensen og hustru Caroline Marie Augusta, født Topsøe

Ægteskab:

Gift med Johanne, født Vermehren

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1884

Kadet

27. august 1888

Sekondløjtnant

21. december 1891

Premierløjtnant

1. april 1905

Kaptajn

14. maj 1917

Kommandør

15. januar 1917

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

27. juli 1900

Ridder af Dannebrogordenen

23. januar 1918

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

2. april 1921

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

30. november 1926

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1892 - 1895

Skoleofficer ved Underofficersskolen

1893, 1894 og 1895

Med briggen ØRNEN, skoleskib for underofficerselever

1899 - 1900

Med krydseren VALKYRIEN (togt til Østasien)

1901 - 1902

Adjudant hos Marineministeren

1902

Eskadreadjudant

1903

Næstkommanderende i Kongeskibet DANNEBROG

1904 - 1907

Adjudant hos Marineministeren

2. juni 1905
- 26. august 1905

Chef for kanonbåden FALSTER på maskinistskole

26. august 1905
- 23. september 1905

Chef for kanonbåden LILLE BÆLT i Øvelseseskadren

1907 - 1908

Chef for Fiskeriinspektionen inden for Skagen

1908 - 1910

Afdelingschef ved Flådens stab

1910

Med panserskibet HERLUF TROLLE i Eskadren

1911 - 1914

Vagerinspektør og fører af vagerinspektionsskibet LØVENØRN

1914

Stabschef i Eskadren

1914 -1915

Stabschef i 1. Eskadre

1915 - 1916

Chef for krydseren GEJSER (I sikringsstyrken)

1916

Chef for skonnerten INGOLF (Øvelsesskib for Konstabelelevskolen)

1916 - 1917

Chef for panserbatteriet SKJOLD (I sikringsstyrken)

1917

Chef for panserskibet OLFERT FISCHER i 2. Eskadre

31. december 1917
- 16. september 1919

Chef for Undervandsbåds- og Flyvebådsafdelingen

23. juni 1919
- 16. september 1919

Tillige chef for Stationen i Sundet

15. oktober 1919
- 31. marts 1923

Ekvipagemester

1923

Chef for artilleriskibet NIELS IUEL på prøvetogt

31. marts 1923
- 2. juni 1924

Chef for Skibsdivisionen

2. juni 1924
- 31. marts 1925

Ekvipagemester

1. juli 1925

Chef for Københavns Sødefension

7. februar 1927
- 24. december 1929

Chef for Flådestationen

24. december 1929

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1913

Medlem af militære Straffelovskommission af 1913

27. februar 1918

Medlem af kommissionerne til at udarbejde udkast til en ny straffelov for krigsmagten og til en ny lov om den militære retspleje

1918

Medlem af kommissionen angående det militære flyvevæsen

15. juni 1918

Medlem af kommissionen angående flyvemaskiners benyttelse til postbesørgelse

23. juni 1919

Medlem af direktionen for sømandsstiftelsen "Bombebøssen"

Maj 1924

Formand for direktionen for sømandsstiftelsen "Bombebøssen"

August
- september 1929

Permission for at rejse til Grønland

Fra 1931

Medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon

-

Yderligere bemærkninger:

Kgl. bevilling til navneforandring, 12. januar 1895.

& Medforfatter til Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814
      og den danske Søetat 1814-1932
, København 1935.

& Forfatter til Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, Gyldendals
    Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

-

Død

Dato:

Begravelse:

15. september 1941

Begravet på Hellerup kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger