US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle

- Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe, skibstyper eller -klasser

Samlet bedømmelse:

Af Søren Nørby og Steen Schøn

Anmeldt af Johnny E. Balsved

I over 25 år udgjorde de danske fregatter PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE rygraden i sø-værnets koldkrigsforsvar.

På linie med søværnets andre enheder håndhævede de danske suverænitet og og danske inter-esser både i hjemlige og internationale farvande og var forrest i feltet, når det drejede sig om deltagelse i øvelser med Danmarks allierede.

Med udgangspunkt i historien om Den Kolde Krig beretter forfat-terne historien om projekteringen og bygningen af fregatterne, samt de funktioner skibene havde i den hjemlige flåde og i alliance sammenhænge.

Bogen er både en indføring i Danmarkshistorien 1945-1990 og et stykke marinehistorie om to af den danske flådes største far-tøjer.

Nogenlunde således står der skrevet i foromtalen til denne nye bog om flådens to store fregatter, der blev oplagt allerede i 1990, efter noget som mest af alt lignede en partipolitisk studehandel.

Styrker og svagheder

Når forfatterne således vælger at sætte historien omkring fregatterne ind i en historisk sammenhæng, så giver det bogen tyngde og styrke, men sam-tidig bliver det nok også bogens svaghed.

Bogen giver et utrolig godt og indsigtsfuldt billede af flådens indsats under den kolde krig, og ikke mindst fregatternes betydning i samme forbindelse.

Men netop flådens indsats under den kolde krig kunne nok i sig selv have fortjent et selvstændigt værk for netop at understrege, at for søværnets folk var den kolde krig ikke altid helt så kold!

Selvom hovedparten af de mange episoder under den kolde krig er omtalt og ligeledes medgivet i form af fotos lykkedes det tilsyneladende ikke at få fortalt om den spænding, der ganske ofte lå i beslutningerne ikke mindst på broen, men også blandt mandskabet, der ofte befandt sig ude i forreste linie.

Selve fregatternes historie er omfattende og fuldt ud beskrevet, men netop den ønskede sammenfletning af to emner gør, at det bliver svært at skabe et samlet overblik, ikke mindst da både data og historikken for fregatterne bliver løbende beskrevet ind mellem alle de øvrige historier. Det kan være vanskeligt til tider at følge den logiske sammenhæng.

Mellem to stole

Nogle gange kan det selvfølgelig være et lidt "ubehageligt job" at være boganmelder, ikke mindst når man personligt kender forfatterne, og til daglig har et utrolig godt samarbejde med dem begge.

Men så gælder det som sædvanlig blot om at være objektiv!

Ved lanceringen af bogen blev det pointeret, at her var tale om et værk omkring én af de meget væsentlige begivenheder omkring flådens største skibe og indsatsen under den kolde krig.

Men som titlen netop indikerer, så forsøger forfatterne på én og samme tid at dække to meget spændende og meget omfattende emner.

Pludselig drejer det sig ikke kun om flådens hidtil største og mest slagkraftige fregatter, men samtidig forsøger man at dække flådens indsats under hele den kolde krig.

På den måde får man pludselig sat sig mellem to stole, og det er lidt synd for helhedsbilledet.

Værdifuldt bidrag

Men bogen er alligevel et værdifuldt bidrag omkring forståelsen af flådens rolle under den kolde krig, og med sine omfattende, men letlæste tekster og fyldig brug af billedmateriale mm., gør det absolut bogen læseværdig.

Mange billeder er dukket op fra private arkiver, og selv om enkelte fotos nok kunne være i en lidt bedre billedkvalitet, så er ikke mindst den fyldige brug af billederne med til at dokumentere de faktuelle forhold, både omkring fregatterne, men også forholdene under den kolde krig.

Lad det være sagt straks, bogen er absolut både anbefalelsesværdig og læseværdig, både for tidligere fregatsejlere og for alle andre, der ønsker at læse mere om flådens rolle under den kolde krig, og ikke mindst om to af søværnets største fartøjer, deres tilblivelse og deres opgaver.

Den fyldige brug af illustrationer, både i form af billeder og skematiske op-stillinger, giver bogen et særdeles overskueligt præg.

Sproget og faktuelle fejl

Bogen er som tidligere fortalt letlæselig, men der forekommer dog udtryk som fx "midlifeconversion", der anvendes flere gange, og vel kun er beregnet for rene freaks!

Desuden fandt jeg også nogle faktuelle fejl, som ikke bør findes i et sådan værk udgivet af to marinehistorikere.

Omkring de tekniske specifikationer angives fx på side 197 at PEDER SKRAM-klassen var udrustet med 4 stk. 9 mm Maskingeværer? Som kilde angives både denne hjemmeside og så Gunnar Olsen og Sven Storgaards bog, "Flådens Skibe og Fartøjer 1945-1995". Nu omtaler ingen af de nævnte kilde dette maskingevær, som i øvrigt nok har været forsvarets standard 7,62 mm Maskingevær M/62.

På side 109 fremgår det således, at "Midlifeconversion inkluderede også en installation af HARPOON-missiler, der blev placeret på fregatternes båddæk." - Det var vel næppe på båddækket?

Under omtalen af PEDER SKRAMs missiluheld i 1982 (s. 136) stiller forfatterne an til en konklusion omkring, hvorvidt HARPOON-missilet var det rigtige valg! - Det kan jeg ikke umiddelbart udlede af nogen af de anførte kilder, men ligger meget tæt op af artiklen på denne hjemmeside [Læs hele artiklen her...]

Personligt føler jeg, at mange af de ledsagende billedtekster er alt for om-fattende, hvilket måske i flere tilfælde skyldes, at de anvendte billeder ikke altid hænger sammen med den ledsagende historie, men er medtaget som billedredaktørens supplement til historien.

Fx er der på side 137 et luftfotografi af Holmen ca. 1985, der efter billed-teksten skulle give et indtryk af, hvor stor den danske flåde var på det tidspunkt? Side 196 under afsnittet "Den optimale flådesammensætning" følger et billede af PEDER SKRAMs forreste 127 mm pjece ombygget til slangebøsse?

Om forfatterne

Søren Nørby, 30 år, er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han har bl.a. arbejdet på Orlogs-museet, Handels- og Søfartsmuseet samt på Marinens Bibliotek og er forfatter til en lang række bøger og artikler om det danske forsvars, herunder specielt søværnets historie.

Dette er hans fjerde bogudgivelse inden for blot tre år.

Hans første bog, "Flådens Sænkning 29. august 1943" udkom 2003, i 2005 udkom "Danske Ubåde 1909-2004", og den tredje bog "Det Danske Forsvar" udkom så sent som i foråret i år.

Så det er absolut en flittig pen.

For den anden halvdel af forfatter-parret, Steen Schøn, 36 år, er der derimod tale om en forfatterdebut, i al fald når det gælder bogudgivelse.

Lige som Søren Nørby er også Steen Schøn cand.mag. i historien, men fra Syddansk Universitet.

Han har blandt andet arbejdet på Orlogsmuseet, Tøjhusmuseet og

Forfatterne, Steen Schøn (tv.) og Søren Nørby

Forfatterparret, Steen Schøn (tv.) og Søren Nørby, ses her ved udgivelsen af deres nye bog, med museumsfregatten
PEDER SKRAM i baggrunden.
(Foto: Johnny Balsved)

Handels- og Søfartsmuseet, og har således i flere omgange været arbejds-kollega med Søren.

Sammenfatning

Lad det være sagt straks, bogen er absolut både anbefalelsesværdig og læseværdig, både for tidligere fregatsejlere og for alle andre, der ønsker at læse mere om flådens rolle under den kolde krig, og ikke mindst om to af søværnets største fartøjer, deres tilblivelse og deres opgaver.

Den fyldige brug af illustrationer, både i form af billeder og skematiske op-stillinger, giver bogen et særdeles overskueligt præg.

Når man i bogen ser det sørgelige syn af fregatten HERLUF TROLLE under ophugning (s. 170), så kan vi da glæde os over, at det lykkedes for en kreds af personer at redde søsterskibet PEDER SKRAM, der nu kan opleves som museumsskib på Holmen i København.

Efter gennemlæsning af bogen får man da også lyst til at opleve et af disse prægtige skibe, hvilket da heldigvis er muligt, takket være den kreds af private personer, der uden offentlige tilskud har gjort det muligt at bevare et stykke dansk koldkrigshistorie.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle
 - Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig

 Forfatter/-e:

 Søren Nørby og Steen Schøn

 Antal sider:

 200 sider, indbundet, gennemillustreret, 18,0 x 25,0 cm

 Forlag:

 Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2006

 ISBN nr.:

 87-89022-48-3

 Bogladepris:

 Kr. 250,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. august 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger