US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - W4Wessel-Tolvig, Per
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Wessel-Tolvig, Per

Personlige Informationer

Fulde navn:

Per Wessel-Tolvig

Fødselsdato:

16. august 1924

Per Wessel-Tolvig

Fødested:

Grænge, Maribo Amt

Familie
relationer:

Søn af bestyrer Hans Christian Wessel-Tolvig og hustru Olivia Hansigne, født Nielsen

Ægteskab:

Gift 2. april 1949 i Holmens kirke med Grethe Andersen (død 21. februar 1999)

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1943

Kadet

1. oktober 1948

Søløjtnant II (tjenestealder fra 1. oktober 1947)

1. juli 1949

Søløjtnant I

1. juli 1953

Kaptajnløjtnant

1. oktober 1960

Orlogskaptajn

1. oktober 1969

Kommandørkaptajn

1. maj 1978

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

29. januar 1970

Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten

4. oktober 1970

Ridder af Dannebrogordenen

4. oktober 1977

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

4. oktober 1985

Kommandør af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1943

Med Skoledelingen for kadetter mfl.

1943-1945

Deltog efter endt tysk internering i den af Søofficers-skolen arrangerede kursusuddannelse og i søværnets del af modstandsbevægelsen samt i allieret E-tjeneste i Københavns Havn

August 1945

Kadetuddannelse genoptaget

November 1948
- maj 1949

Med minefartøjet LAALAND

August 1949
- juli 1950

Med mineskibet LINDORMEN

Juli 1950
- juni 1953

Ved Søminevæsenet, gennemgik herunder 12. januar-15. april 1953: Advanced Mine Course i USA

18. juni 1953
- 4. maj 1954

Næstkommanderende i mineskibet LINDORMEN

Maj 1954
- juni 1956

Ved Søminevæsenet, gennemgik herunder Torpedo and Anti Submarine Course i England

23. juni 1956
- 12. oktober 1957

Chef for minelæggere af LOUGEN-klassen

14. oktober 1957
- 8. august 1958

Chef for minelæggeren LANGELAND

13. december 1957
- 17. februar 1958

Tillige chef for 1. Minelæggerdivision

Oktober 1958
- marts 1964

I Forsvarsministeriet 4. kontor (materiel)

April 1964
- april 1967

I Hovedkvarteret for Allied Naval Forces, Baltic Approaches i Kiel-Holtenau, gennemgik herunder Tactical Course ved Royal Naval Tactical School i Wolwich, England. formand for NATO Minelaying Working-Party

28. april 1967
- 20. marts 1969

Chef for minelæggeren FALSTER

20. marts 1969
- 11. juli 1969

Chef for minelæggeren SJÆLLAND

2. april 1969
- 11. juli 1969

Tillige chef for 1. minelæggerdivision

11. juli 1969
- 1. september 1970

Ved Søminevæsenet, herunder chef for Søværnets Mineskole

1. september 1970
- 1. juni 1971

Ved Søværnets Materielkommandos Materielsystem-afdeling

1. juni 1971
- 31. juli 1975

Ved Danmarks repræsentation ved NATO i Bruxelles

1. august 1975
- 30. april 1978

Chef for Marinestabens Inspektionssektion

1. maj 1978
- 30. juni 1982

Chef for Projektsektorens Materielsystemafdeling ved Søværnets Materielkommando

1. juli 1982
- 31. august 1986

Chef for Flådestation København

31. august 1986

Afsked pga. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1977-2002

Formand for Marinehistorisk Selskab

1978-

Medlem af Dansk Militærhistorisk Selskab, tilsluttet Commission Internationale d'Histoire Militaire

1977-1996

Formand for Holmens kirkes menighedsråd

1980-1988

Formand for Forsvarets Eksplosivstofkommission

1986-1988

Sagsbehandler i Forsvarsministeriet vedr. de sænkede beholdninger af giftgas i Østersøen

1986-1993

Formand for Sømandsforeningen af 1856

1987-1994

Formand for Orlogsmuseets bestyrelse

1995

Tildelt Frihedsfondens Hæderslegat

-

Yderligere bemærkninger:

Har skrevet "Mindehøjen for 2. april 1801" og er medforfatter af "Flådens Oprør" (1993).

-

Død

Dato:

Begravelse:

20. november 2006

Bisat fra Holmens Kirke 28. november s.å.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Korrespondance med kommandør P. Wessel-Tolvig, februar 2004

&

Tidsskrift for Søvæsen, Nr. 1 - 2007

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 21. august 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. april 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger