US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - T4Teisen, Jørgen
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Teisen, Jørgen

Personlige Informationer

Fulde navn:

Jørgen Teisen

Fødselsdato:

10. maj 1907

Kommandørkaptajn Jørgen Teisen

Fødested:

Århus

Familie
relationer:

Søn af oberst Johan Victor Teisen og hustru Harriet, født Steenbach

Ægteskab:

Gift 6. maj 1933 i Holmens Kirke med Marit Bay

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1925

Kadet

1. september 1928

Søløjtnant II

11. september 1929

Søløjtnant I

17. juni 1937

Kaptajnløjtnant

1. april 1943

Orlogskaptajn

1. juni 1959

Orlogskaptajn (reserven)

1. marts 1963

Kommandørkaptajn (reserven)

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1949

Ridder af Dannebrogordenen

4. oktober 1963

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

Oktober 1929
- maj 1930

Gennemgik undervandsbådsskole

Juni 1930
- september 1930

Næstkommanderende i undervandsbåde

September 1930
- december 1930

Gennemgik observatorskole ved flyvevæsenet

Januar 1931
- december 1931

Med inspektionsskibet FYLLA til Island

Januar 1932
- maj 1932

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN til Island

Maj 1932
- august 1932

Næstkommanderende i minestrygeren NARHVALEN, kadetskoledelingen

Januar 1933
- maj 1933

Gennemgik søofficerskursus ved Søofficersskolen

1933

Næstkommanderende i undervandsbåde

1934

Med kongeskibet DANNEBROG

1. april 1935
- 18. maj 1935

Adjudant ved Kystdefensionen

Maj 1935
- oktober 1935

Med inspektionsskibet INGOLF til Grønland

5. oktober 1935
- 18. maj 1938

Adjudant ved Kystdefensionen

August 1937
- september 1937

Chef for minestrygeren SPRINGEREN, målslæbning for Kystdefensionen

1938 og 1939

Næstkommanderende i torpedobådene HVALEN, hhv. HØGEN, i torpedobådsflotille i eskadre

1. september 1939
- 18. juni 1940

Med torpedobåden HØGEN i sikringsstyrken

August 1940
- oktober 1940

Næstkommanderende i mineskibet LOSSEN i kadetskoledeling og som skoleskib for lærlinge

November 1940
- januar 1941

Chef for bevogtningsfartøjet NORDKAPEREN i kystbevogtningen

Januar 1941
- juli 1941

Chef for bevogtningsfartøjet SPRINGEREN i kystbevogtningen

Oktober 1942
- mart 1943

Næstkommanderende i mineskibet LOSSEN, kommandoskib i skolegruppe for mathelever

5. april 1943
- 29. august 1943

Med artilleriskibet NIELS IUEL

September 1945
- oktober 1946

Ved minestrygningstjenesten som chef for 3. mine-strygerflotille og for minestrygerne MR 242 (til 1/4) og MR 229

Oktober 1946
- april 1947

Chef for stationsskibet HEKLA

1947 og 1948

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG

November 1948
- april 1951

Stabschef ved Jyske Marinekommando i Århus og chef for østjyske, vestjyske og fynske marinedistrikt

1952 - 1956

Til rådighed for Hjemmeværnsinspektøren og om sommeren chef for marinestation Slipshavn og Det maritime Hjemmeværns befalingsmandsskole

1. maj 1956
- 30. april 1957

Uden for nummer i Søværnet

31. maj 1959

Afsked af linien

31. maj 1972

Afsked af reserven

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

Foråret 1943

Medlem af "Ringen"

1943 - 1945

Oprettede vagtkorps for de illegale radiotelegrafister i København, arbejdede for faldskærmsfolkene (Ole Geisler mfl.), for "Ringen" og var til slut i byledelsen i Nykøbing Sjælland og leder af styrkerne på Sjællands Odde.

1956 - 1957

Ansat i Nordisk Ventilator Co.

1958 - 1963

Ved Marinens Bibliotek

1. marts 1963
- 31. maj 1977

Leder af Marinens Bibliotek

1968

Foregangsmand for oprettelsen 19. november 1968 af Dansk Militærhistorisk Kommission, tilsluttet Commision Internationale d'Histoire Militaire og i dennes bestyrelse indtil 1979

1. april 1967

Bibliotekar hos HM Dronning Ingrid

Fra 1967

Sekretær i den danske afdeling af Foreningen for skandinaviske Sømandshjem i fremmede havne

-

Yderligere bemærkninger:

& Fra 1977 fortsat det af viceadmiral S. E. Pontoppidan påbegyndte arbejde med indsamling og bearbejdning af data for danske søofficerer

& Har skrevet bogen "Månedsløjtnanter 1801-14" (1961)

& Har skrevet bogen "Måneds- og reserveløjtnanter 1848-50 og 1864" (1964)

& Har skrevet bogen "Marinens Bibliotek 1765-1965"

& Medarbejder ved bogen "Flåden gennem 450 år", bind I og II

-

Død

Dato:

Begravelse:

 -

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger