US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - P4Pontoppidan, S. E.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Pontoppidan, S. E.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Svend Erik Pontoppidan

Fødselsdato:

3. november 1900

Viceadmiral Svend E. Pontoppidan

Fødested:

Frederiksberg

Familie
relationer:

Søn af oberst af rytteriet, kammer-herre Rasmus Oluf Pontoppidan og hustru Elna Pontoppidan, født Leschly

Ægteskab:

Gift 1. gang 20. marts 1928 i Sct. Jacobs kirke i København med Gerda Margrethe, født Poulsen
Gift 2. gang 2. april 1957 i København med Jytte Grete, født Kristensen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1919

Kadet

1. april 1923

Sekondløjtnant

1. april 1924

Premierløjtnant

1. juli 1932

Kaptajnløjtnant

1. maj 1939

Orlogskaptajn

15. maj 1947

Kommandørkaptajn

7. juli 1951

Midlertidig kommandør

1. november 1951

Kommandør

1. juli 1955

Kontreadmiral

1. juni 1961

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1943

Ridder af Dannebrogordenen

29. januar 1952

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

29. januar 1959

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

29. januar 1963

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

29. januar 1965

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

Januar 1924
- maj 1924

Gennemgik ubådsskole

Maj 1924
- oktober

Næstkommanderende i undervandsbåde

Oktober 1925
- juni 1926

Med inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

Oktober 1926
- april 1927

Gennemgik Søværnets Officersskole

30. juni 1927
- 30. september 1927

Chef for undervandsbåden TRITON

1927-1928

Gennemgik Søværnets Officersskole

Maj 1928
- juni 1928

Med værkstedsskibet HENRIK GERNER, i undervands-bådflotillen bl.a. med besøg i Brügge, Belgien

12. juni 1928
- 2. januar 1933

Chef for undervandsbåde

Januar 1933
- maj 1933

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN til Island

1933

Næstkommanderende i værkstedsskibet HENRIK GERNER, kommandoskib i undervandsbådsflotillen på selvstændigt togt og i eskadre

16. juni 1933
- 21. oktober 1936

Chef for undervandsbåde

December 1936
- februar 1937

Næstkommanderende i inspektionsskibet ISLANDS FALK til Færøerne

Marts 1937
- juli 1937

Næstkommanderende og skoleforstander i inspek-tionsskibet BESKYTTEREN, skoleskib for mathelever og fiskeriinspektion i danske farvande og Nordsøen

29. september 1937
-1. april 1938

Chef for undervandsbåde

1. april 1938
- 14. maj 1938

Chef for stationsskibet HEKLA

14. maj 1938
- 28. maj 1938

Chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER på dykker-skoletogter i danske farvande

28. maj 1938
- 20. februar 1939

Chef for stationsskibet HEKLA

20. februar 1939
- 25. marts 1939

Chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER på dykker-skoletogter i danske farvande

25. marts 1939
- 6. maj 1939

Chef for stationsskibet HEKLA

6. maj 1939
- 20. maj 1939

Chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER på dykker-skoletogter i danske farvande

20. maj 1939
- 2. december 1939

Chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER, bl.a. som kommandoskib i undervandsbådsflotillen

2. december 1939
- 30. april 1940

Stabschef og kasernechef ved marinestation Slipshavn

15. maj 1940
- 21. oktober 1947

Ved Marinestaben

Maj 1940
- 5. maj 1945

Marineministeriet forbindelsesofficer til den tyske kommanderende admiral i Danmark under besættelsen og dermed daglig forhandler overfor denne i alle spørgsmål vedr. søværnet, fyr- og vagervæsenet, lodsvæsenet, redningsvæsenet, handelsskibsfarten og fiskeriet

5. maj 1945
- 1. oktober 1945

Marineministeriets forbindelsesofficer til den allierede (britiske) admiral efter befrielsen

Oktober 1945
- juli 1947

Chef for Marinestabens K-sektion

21. oktober 1947
- 2. april 1948

Chef for fregatten HOLGER DANSKE, skoleskib for mathelever

19. april 1948
- 8. november 1949

Chef for undervandsbådsdivisionen og stabschef ved Kystflåden

November 1949
- august 1950

Chef for Marinestabens O-sektion

August 1950
- juli 1951

Souschef i Marinestaben

7. juli 1951
- 1. november 1952

Assistant Chief of Staff, Plans and Operations, (Navy), i HQ Allied Forces, Northern Europe, ved Oslo, Norge

November 1952
- juli 1955

Chef for Søværnsstabens O-afdeling

1. juli 1955
- 1. juni 1958

Chef for Kystbefæstningen og for Sundets Marine-kommando

1. juni 1958
- 1. juni 1961

Chef for Søværnsstaben

1. juni 1961
- 30. november 1965

Chef for Søværnet

30. november 1965

Afsked p.g.a. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1938-1939

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet

28. august 1943
- 29. august 1943

Vagtchef i Søværnskommandoen og 29/8 udsendt af chefen for Søværnskommandoen med tysk luftfartøj til Isefjorden med ordre til artilleriskibet NIELS IUEL.

44Læs mere om Kampen i Isefjorden - 1943

16. oktober 1945

Modtager skrivelse fra Marineministeriet, underskrevet af Forsvarsministeren, med ministeriets anerkendelse af den måde, på hvilken han gennem 5 år havde udført det vanskelige hverv som Marineministeriets forbindelsofficer ("Den Dygtighed og Takt, som De har udvist i Forbindelse med Fasthed og Retlinethed under Besættelsen har både i og udenfor for Søværnet fremtvunget Agtelse og Respekt")

1977

Udnævnt til æresmedlem af Søe-Lieutenant-Selskabet

-

Yderligere bemærkninger:

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984.

-

Død

Dato:

Begravelse:

16. juli 1987

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: 10. august 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger