US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Ubåde fra alverdens lande

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Ubåde fra
alverdens lande

- Guide til mere end 150 udstillede u-både

Af Florian og Stefan Lipsky
(Oversat og bearbejdet af Ove Hermansen)

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe, skibstyper eller -klasser

Samlet bedømmelse:

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Med et forsidebillede af den danske museumsubåd SÆLEN på Holmen i København introduceres den danske udgave af dette oprindeligt tyske opslagsværk om mere end 150 udstillede ubåde og dele deraf over hele verden.

Den danske udgave er blevet oversat og bearbejdet af Ove Hermansen, der naturligvis har sørget for, at fokus i den danske udgave naturligvis kommer til at handle meget om de i Danmark udstillede ubåde, miniubåde og dele derfra.

For mange danskere vil bogen formentlig indeholde mange nye oplysninger om eventuelle fremtidige udflugtsmål.

Hvorfor der skulle gå næsten seks år før dette opslagsværk udkom i en dansk oversat og bearbejdet udgave skyldes vel næppe langstrakte forhandlinger med det tyske forlag.

Udgivelsestidspunktet for den danske udgave er vel nok mere tilrettelagt ud fra den fokus og interesse, der har været på ubåde i Danmark, ikke mindst siden nedlæggelsen af det danske ubådsvåben forrige år.

Fornem præsentation

Jeg har ikke haft lejlighed til at se den oprindelige tyske udgave, men kan konstatere, at den danske udgave så absolut fremtræder som en fornem præsentation af de omtalte 150 udstillede ubåde.

De enkelte ubåde, miniubåde og dele derfra, præsenteres land for land, med let læste og interessante beskrivelser, ligesom  de mest nødvendige tekniske data omkring de enkelte er medtaget. Teksten gør, at også ikke- ubådsfolk kan have stort udbytte af den tilknyttede tekst, som er holdt i et let forståeligt og alligevel teknisk velfunderet sprog.

Billedmæssigt er dette opslagsværk så absolut også i orden, forfatterne har heldigvis anvendt mange egne optagelser, ligesom de øvrige viste billeder for manges vedkommende viser motiverne fra andre vinkler, og dermed er med til at højne den samlede kvalitet af dette opslagsværk.

Bogen indeholder ligeledes et komplet alfabetisk register over de omtalte både, ligesom litteraturlisten bagerst i bogen også har medtaget i anvend-te danske kilder.

Nogle skønhedsfejl

Personligt har jeg ikke prøvet at kontrollere, hvorvidt alle museumsubåde i hele verden er blevet medtaget, men det er vel heller ikke så afgørende, beskrivelserne af de medtagne ubåde er absolut fyldestgørende.

Når oversætteren, Ove Hermansen, i sit danske tillæg vælger at medtage en "glemt" ubåd, den franske CASABIANCA, skal dette måske tillægges, at det medtagne billede er fotograferet af en dansker!

Historien er ganske interessant, men hører måske ikke hjemme i det dan-ske tillæg, lige som jeg undrer mig over, hvorfor historien om Lemvig i samme afsnit ikke bliver placeret under U20, hvor det efter min opfattelse rettelig hører hjemme.

Under beretningen om ubåden SÆLENs tur til den Persiske Bugt fortælles, at den således blev det første danske orlogsskib siden Napoleonskrigene, der deltog i krigshandlinger.

De tyske forfattere tilsyneladende må så have overset både Treårs-krigen 1848-50 og den Dansk-Tyske krig i 1864. Noget sådant burde en dansk oversættelse og bearbejdning nok have fanget.

Affæren omkring E.13

Omkring den britiske ubåd E.13 og dennes ødelæggelse angiver litteratur-fortegnelsen, at der er visse afvigelser mellem denne hjemmesides beret-ning om begivenhederne i 1915 og så denne bog, og det er da ganske korrekt! [Læs evt. historien her]

I bogen fortælles, at kort før midnat 18. august 1915 var en gruppe britiske ubåde bestående af E.8, E.13, E.18 og E.19 atter på vej til Rusland via Øresund.

Ordet atter er nok en overfortolkning, idet ingen af de britiske ubåde, der deltog i den baltiske kampagne under 1. verdenskrig, forlod krigszonen efter de først var kommet ind i Østersøen.

E.8 valgte ganske korrekt ruten vest om Saltholm, medens E.13 valgte at gå øst om. Ubådene E.18 og E.19 passage gennem Øresund skete dog først i september måned, altså en måned senere.

SAMSON gør klar til at løfte SPRINGEREN

Flydekranen SAMSON gør klar til at løfte SPRINGEREN op på kajen i 2005 i Bagenkop, hvilken begivenhed da naturligvis også er omtalt i bogen.
(Foto:
Langelands Museum)

Om forfatterne

De to tyske forfattere har, ifølge bogen, været hele verden rundt for at researche og indsamle materiale til dette fantastiske, farveillustrerede opslagsværk.

Alle ubåde er nøje beskrevet med tekniske data og historien bag togter og forlis mm.

Det oprindelig værk udkom således i 2000.

Den danske udgave af bogen, som er oversat og bearbejdet af Ove Hermansen, er udvidet med supplerende og opdateret information om de danske ubåde.

Sammenfatning

Alt i alt er der efter min opfattelse tale om et glimrende opslagsværk, der land for land beretter om de ubåde eller dele deraf, som nu er bevaret for eftertiden, herunder selvfølgelig ikke mindst de danske museumsubåde og miniubåde.

Selv om det nok er de færreste forundt at have mulighed for at følge i for-fatterners fodspor og besøge samtlige de omtalte ubåde mm., så giver bogen en glimrende mulighed for en alternativ jordomrejse, der kan gen-nemføres hjemme under læselampen.

Jeg kan da varmt anbefale bogen til denne sides læsere, både til under-holdende og interessant gennemlæsning, og samtidig som et opslags-værk, der altid er rart at have i bogreolen, hvis ens rejsemål pludselig skulle føre én i nærheden af en af de udstillede både.

Fakta om bogen:

 Titel:

 U-både fra alverdens lande - Guide til mere end 150
 udstillede u-både
 (Org. titel: Faszination U-Boot (2000))

 Forfatter/-e:

 Florian og Stefan Lipsky
 (oversat og bearbejdet af Ove Hermansen)

 Antal sider:

 144 sider, indbundet, illustreret i s/h og farve

 Forlag:

 Billesø & Baltzer, Værløse (2006)

 ISBN nr.:

 87-7842-183-7

 Bogladepris:

 Kr. 258,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 27. maj 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger