US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2009

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2009

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

-

Orlogsbriggen LOUGEN

18 kanoner - 1791-1802


af Palle Thilo


I denne udgivelse skildres historien om den dan-ske orlogsbrig LOUGEN (1791-1802), tegnet af fabriksmester Stibolt som den første i den berømmelige serie "De Stiboltske Brigger". Bogen er en skibsbiografi, der udførligt fortæller orlogsbriggens historie fra stabel-afløbning til ophugning.

Bogen indledes med en indgående beskrivelse af skibet - fra for til agter og fra køl til mast - illustreret med instruktive tegninger og med en omfattende gennemgang af rigning og sejl samt artilleri.

Skibets togter beskrives, her under ikke mindst briggens opgave som stationsskib ved Dansk Vestindien, hvor det flere gange kom til træfninger med engelske orlogsskibe og kapere, kulminerende med den berømte træfning ved Fugleklippen, hvor LOUGEN med held undveg to engelske fregatter efter at have tilføjet dem betydelig skade.

Bogen bygger på utrykte kilder fra Søetatens righoldige arkiv og er hele vejen forsynet med de nødvendige historiske oversigter.


172 sider, indbundet, illustreret, 30 x 20,5 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 245,00

Udgivet af Forlaget Falcon, København, 2009
ISBN 978-87-88802-25-2

-

TIRPITZ

Kampen om det nordlige Ishav


af Michael Tamelander & Niklas Zetterling


Polarområdet i det Nordlige Ishav var en af den anden verdenskrigs mest barske og krævende krigsskuepladser. Her opererede slagskibet TIR-PITZ med Norge som base, og havde til opgave at sænke de allierede skibskonvojer til Sovjet-unionen.

I næsten tre år spillede TIRPITZ en fremtræden-de rolle i det Nordlige Ishav og udgjorde en dø-delig trussel mod de allieredes krigsanstrengel-ser.

Efter flere mislykkede forsøg lykkedes der først det engelske luftvåben at sænke slagskibet ud for Tromsø i november 1944. Bogen om TIRPITZ be-retter en historie fra anden verdenskrig om slagskibe, ubåde, sømænd og piloter som forsøgte at tilintetgøre hinanden i et af verdens mest umen-neskelige miljøer.


390 sider, indbundet, illustreret, 16,5 x 24,6 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Det Schønbergske Forlag, København, 2009
ISBN 978-87-570-1734-2

--

Søkrig i danske farvande

Under Anden Verdenskrig 1943-45


af Poul Bech


Som det fremgik af første del - "Søkrig i danske farvande 1939-42" - resulterede de første år af krigen i hundredvis af skibsforlis og tusindvis af omkomne, og det fortsatte ufortrødent i de tre sidste år af krigen, ligesom den maritime danske modstand mod den tyske besættelsesmagt.

Bogen fortsætter beretningerne og rapporterne om skibssabotager i havne og på værfter, sænk-ningen af den danske flåde og erobringer og torpederinger i rum sø.

Flere sabotageforsøg på den tyske krydser NÜRNBERG, sprængning af danske jernbanefærger, beslaglæggelse af danske skibe og ikke mindst englændernes fortsatte minering af de danske farvande og de engelske flys skånselsløse jagt på de tyske ubåde i krigens sidste måneder beskri-ves udførligt.


352 sider, indbundet, illustreret, 16,5 x 24,6 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Det Schønbergske Forlag, København, 2009
ISBN 978-87-57017-36-6

--

Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand

Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år


af Hans Christian Bjerg


"Ubådsvåbnet nedlægges" - med disse to ord i forsvarsforliget 2004 afsluttedes en epoke på næsten 100 år i det danske forsvar.

En politisk beslutning, der er blevet diskuteret lige siden, og som er interessant, fordi det er første gang, at et land frivilligt har opgivet at have ubåde, samtidig med at der bygges ubåde overalt i verden!

Selv blandt søofficererne har ubådsvåbnets muligheder og berettigelse været diskuteret gennem 1900-tallet, men fra 1970 har der derudover været stærke politiske kræfter i gang for at afskaffe ubådene i det danske forsvar.

Disse bestræbelser endte med beslutningen i 2004, der har medført, at ubådene fra at være en sømilitær kapacitet er sendt på museum. Hele  fire ubåde er nu udstillet på danske museer.

Det er historien om denne diskussion og de forskellige opfattelser af ubåden, som denne bog beskriver.

Bogen er udgivet som nr. 9 i serien af Forsvarshistoriske skrifter.


112 sider, indbundet, 17,5 x 25 cm, illustreret i farve og s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 150,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2009
ISBN
978-87-89022-64-5

-

Mod fornyelsen af Københavns forsvar 1915-18


af Michael H. Clemmesen &
Anders Osvald Thorkilsen


Studiet af de militære sider af Københavns nyere befæstning har længe ligget hen i mørke uagtet materialet til belysning af emnet er enormt.

I denne bog om fornyelsen af Københavns forsvar 1915-18 belyses hidtil upåagtede sider af fæstningens historie.

Forfatterne, brigadegeneral Michael H. Clem-mensen og stud.mag. Anders Osvald Thorkilsen, er henholdsvis tilknyttet Center for Militærhistorie ved Forsvarsakademiet og har skrevet bøger om om dansk militærhistorie i det 19. og 20. århundrede, hvor sidstnævnte i sit studium har beskæftiget sig indgående med Københavns nyere be-fæstning.

Bogen er udgivet som nr. 8 i serien af Forsvarshistoriske skrifter.


140 sider, indbundet, 17,5 x 25 cm, illustreret i farve og s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 150,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2009
ISBN
978-87-89022-60-2

-

Slægten

Tordenskiolds skygge


af Dan H. Andersen


Den Store Nordiske Krig (1709-20) er det sidste store opgør mellem Danmark og Sverige.

Peter Wessel er en redersøn fra Trondhjem, der som 13-årig - i 1704 - kommer til København og efter flere forsøg optages på Søkadetakademiet. Fra 1711 deltager han i krigen, og hans mod og beslutsomhed gør ham både kendt og frygtet. I 1716 adles han under navnet Tordenskiold.

Harald Dane er yngste søn af Ditlev og Agnete. På Søkadetakademiet i København møder han Peter Wessel. Et venskab udvikler sig mellem de to meget forskellige unge mænd, og Harald følger den karismatiske Peter Wessel gennem sejr og nederlag på hans vej mod toppen.

Skæbnesvangert for Harald bliver mødet med den smukke og begavede Ingeborg Olufsdatter på den svenske ø Kæringø.

Kærlighed og forrædderi ryster drømmeren og tvivleren Harald, som til sidst må træffe det valg, der ændrer hans liv for altid.


290 sider. indbundet, 14,8 x 22,5 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 199,95

Udgivet af Lindhardt & Ringhof, København, 2009
ISBN 978-87-11-31702-0


-

Ubådene af DELFINEN-klassen


af Jørn Hansen & Johan Knudsen


De fire ubåde af DELFINEN-klassen blev de sidste i en lang række af dansk konstruerede ubåde, der var bygget på Orlogsværftet.

Ubådene var samtidig de første danske ubåde, der var bygget til konstant at være neddykket.

Dette var under den kolde krig en absolut nød-vendighed i ubådenes operationsområder i Østersøen, Nordsøen og tilstødende farvande.

De danske ubåde kunne fra fremskudte opera-tionsområder i Østersøen konstant true og bekæmpe invasionsstyrker på vej mod danske eller allierede strande.

Under den kolde krig var det noget ubådsbesætningerne dagligt skulle forholde sig til - og være parate til.

Heftet om ubådene af DELFINEN-klassen giver et sjældent kig in i en teknisk og operativ verden, der for blot få år siden var fuldstændig lukket land for de fleste.


48 sider, heftet, gennemillustreret, 21,0 x 29,7 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 115,00

Udgivet af Steel & Stone Publishing, 2009
ISBN 978-87-99149-07-0


-

Sømænd i helvede


af Henrik Krüger


Det danske skib S/S LARS KRUSE og dets besætning blev ofre for en af 2. Verdenskrigs værste katastrofer med tilnavnet ´Lille Pearl Harbor´.

2.574 giftgasbomber om bord på et amerikansk skib eksploderede under et tysk luftangreb mod den italienske by Bari og sendte en regn af sennepsgas ud over havnen.

17 skibe blev sænket, langt over 1.000 omkom, og giftgassen medførte ufattelige lidelser og død, som kunne have været undgået, hvis de allierede chefer ikke var gået i panik.


156 sider, 14,7 x 20,9 cm, heftet, illustreret i sort/hvid

Vejl. udsalgspris: Kr. 149,00

Udgivet af Skriveforlaget I/S, København, 2009
ISBN 978-87-92573-01-8


-

Sikorsky & Eskadrille 722


af Alex Schou Jensen


Den egentlige historie tager sin begyndelse i 1909, hvor Igor Sikorsky – i den spæde start af hans karriere i Rusland – bliver besat af idéen om vertikal flyvning.

I første omgang må han dog nødtvungent skrin-lægge denne drøm, men genoptager den igen 30 år senere, efter han er emigreret til Amerika.

I den mellemliggende periode gør han to andre revolutionerende opfindelser – nemlig den første flermotorers flyvemaskine og den berømte amfibieflyvemaskine.

Historien fortsætter i Danmark, hvor de første Sikorsky helikoptere dukker op i 1956 og senere bliver skiftet ud med de modeller, vi kender i dag: S-61A.

Vi følger helikopternes færden i Danmark, og går tæt på Eskadrille 722.

De fleste af os kender sikket de danske redningshelikoptere – men ved vi egentlig, hvad de laver, og hvor barsk deres dagligdag kan være?

En af de fornemmeste opgaver, Eskadrille 722 har, er at redde mennesker i nød, men for ingen af dem bliver det nogensinde rutine at redde et andet menneskes liv i et frådende hav med 15 meter høje bølger.

Hver eneste redningsmission er fyldt med faremomenter, og en sjælden gang er opgaven så risikofyldt, at kun alle seks besætningsmedlemmers enestående mod og ukuelige vilje giver operationen en lykkelig udgang.


264 sider, 17,8 x 21,6 cm, indbundet, illustreret i sort/hvid og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 250,00

Udgivet af
ISBN 978-87-


-

SIRIUS

- et øje i nord


af Magnus Elander & Peter Bondo Christensen


Med hunde og slæde patruljerer tolv mænd fra det danske forsvar i Nordøstgrønland. Gennem næsten tres år har Slædepatruljen Sirius hævdet suveræniteten i det enorme, ufremkommelige og øde landskab.

Kun mænd af et særligt stof gør tjeneste ved slædepatruljen. De tilbringer to år i et af verdens mest barske områder. Her, afsondret fra omverdenen, er de overladt til sig selv og må stole på egne og makkerens kundskaber og dømmekraft.

Bogen bringer dig ind i en meget speciel verden, som kun få mennesker oplever. Du er med slædepatruljen på arbejde, oplever den storslåede natur, de rejser igennem. Du mærker, hvordan det er at leve i bidende kulde, hvor viljen til at ville er afgørende for, om du overlever.

Dine uundværlige kammerater, hundene, trækker dig gennem is, sne, storme og kulde. Velkommen til et særpræget liv blandt elitesoldater og slædehunde.


Indbundet, 207 sider, 30,6 x 24,7 cm, illustreret i farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,95

Forlaget Gyldendal, København, 2009
ISBN 978-87-02075-08-3


-

Krigssejler 1939-45


af Klaus Rydahl


Seks søfolk, der sejlede i den allierede handels-flåde under krigen, fortæller om de hårde tider, hvor de hver dag måtte leve med angsten for at blive torpederet, minesprængt eller bombet.

I alt sejlede 6.300 danske søfolk for de allierede.

Knap 1.000 af dem omkom.

Søfolkene er dermed den danske befolknings-gruppe der betalte langt den højeste pris under 2. Verdenskrig.


240 sider, 17,8 x 24,5 cm, indbundet, illustreret i sort/hvid og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 250,00

Udgivet af Forlaget Radius, København, 2009
ISBN 978-87-92334-09-1


-

Sophus Waldemar Rasmussen

Livserindringer (Bind 1 og 2)


Redigeret af Anders Monrad Møller


Så er de nyeste numre af Maritim Kontakt ud-kommet.

Denne gang er der tale om et dobbeltnummer, hvor hver del indeholder halvdelen af Sophus Waldemar Rasmussens erindringer.

Den første del, Maritim Kontakt nr. 30, handler om årene fra 1829 til 1856, hvor hovedpersonen efter sin opvækst flere steder i Jylland blev lærling på Holmen og var til orlogs under Treårskrigen, hvor han blandet andet deltog i slaget ved Eckernförde.

Herefter var han på togt til Dansk Vestindien og gik derefter i handelsflåden.

I det andet bind, Maritim Kontakt nr. 31, følger vi hovedpersonen fra 1856 og til hans dødsdag i 1905.

Her avancerer han fra matros til reserveløjtnant og begynder en karriere i Toldvæsenet ombord på en krydstoldjagt. Senere bliver chef for en kanonjolle, også under krigen i 1864. Her blev han taget til fange, men frigives efter kort tid, og vendte tilbage til krydstoldtjenesten.

I den sidste del af sit liv var Sophus Waldemar Rasmussen strandkontrollør.

Maritim Kontakt Nr. 31 er forsynet med en efterskrift af Anders Monrad Møller, der sætter SWRs interessante liv i perspektiv. Desuden findes et skibsregister, et stedregister samt et personregister.

Erindringerne om Sophus Waldemar Rasmussens liv er spændende læsning, for hovedpersonen formår gang på gang at være tæt på begivenhedernes centrum, og er samtidig udstyret med en fremragende iagttagelsesevne og et godt sprog, så oplevelserne også bliver formidlet videre til læserne på trods af afstanden i tid og rum.


I alt 731 sider, 16,9 x 23,9 cm, heftet, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 225,00 (for medlemmer af Kontaktudvalget)

Udgivet af Forlaget Maritim Kontakt, København, 2009 (2008)
ISBN 978-87-87947-21-3
(Bind 1) og 978-87-87947-23-4 (Bind 2)


-

Det stockholmske blodbad 1520

- Massakren der rystede Norden


af Lars Ericson Wolke


Ifølge historiebøgerne begik Christian II i novem-ber 1520 en af de mest omtalte forbrydelser i de skandinaviske landes historie:

Efter en kort skueproces lod kongen 80-90 svenske adelsmænd, præster og borgere henrette, hvorefter ligene blev brændt. Ofrene var lokket til den svenske hovedstad med løfte om frit lejde og festlig kongekroning.

Blodbadet cementerede fjendskabet mellem de to nordiske broderfolk, og lige siden har man diskuteret, hvad der dybest set lå bag Christians II's vanvittige adfærd. - Eller var massakren udelukkende et produk af en enkelt gal og afstumpet mands hjerne? Og, hvis svaret er "nej", hvem var da de øvrige bagmænd?

"Det stockholmske blodbad" er en indholdsmættet historiske kriminalrepor-tage. Vi er med på gerningsstedet og følger undersøgelsen på nærmeste hold. Historikeren Lars Ericson Wolke fremlægger de seneste forsknings-resultater og afdækker ondskabens tidløse anatomi.


Oversat af Ib Askholm

251 sider, indbundet, 16,0 x 23,6 cm, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 268,00

Udgivet af Askholms Forlag, 2009
ISBN 978-87-91679-13-1


-

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 13. december 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. januar 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger