US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Hvem forsker Hvad?4Forsvarets Bibliotek

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Forsvarets Bibliotek

Forsvarets Bibliotek på Kastellet i København

Forsvarets Bibliotek på Kastellet i København.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Marinens Bibliotek blev grundlagt 3. januar 1765 af Kong Frederik V, som institutionsbibliotek for "Søe Etatens Officierer og Embedsmænd". Siden 1928 har biblioteket været åbent for offentligheden og har været en del af det samarbejdende danske biblioteksvæsen.

Biblioteket har i dag status som forskningsbibliotek og er hoved-fagsbibliotek for søkrigshistorie og oplysninger om de danske og udenlandske mariner samt bibliotek for Søværnets Officersskole.

Biblioteket dækker herudover tradi-tionelt arktisk og antarktisk marine-forskning og marineekspeditioner generelt.

Biblioteket er åbent for alle, også selv om du ikke har en tilknytning til Søværnet. - Du finder biblioteket på Nyholm i København.

Du kan også rekvirere bøger fra Marinens Bibliotek via dit lokale bibliotek.

Dette gælder dog kun for bøger, som ikke er mere end 100 år gamle.

Disse bøger, samt forskellige opslagværker, kan kun fås til gennemsyn på bibliotekets læsesal.

Under Forsvarsakademiet

Marinens Bibliotek hører under For-svarsministeriets område og blev 1. januar 2001 sammen med det Kongelige Garnisionsbibliotek, Flyve-våbnets Bibliotek og en række større værnsfælles uddannelses- og forsk-ningsinstitutioner underlagt Forsvars-akademiet.

Forsvarsakademiet er i dag det danske forsvars internationale viden-center.

Akademiets aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og konsulentydelser inden for militære kerneområder.

Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile udenfor Forsvaret.

40.000 bøger og tidsskrifter

Bibliotekets samling består af cirka 40.000 bøger samt en lang række danske og udenlandske maritime tidsskrifter.

Samlingen udvides til stadighed, hvor der lægges vægt på at skabe en samling omfattende alle søkrigens våbenarter, operationsformer og støttesystemer.

Bibliotekets samling består af cirka 40.000 bøger

Bibliotekets samling består af cirka 40.000 bøger.

Der abonneres desuden både på trykte og en lang række elektroniske tidsskrifter på internettet.

Der abonneres desuden både på trykte og en lang række elektroniske tidsskrifter på internettet.
(Fotos fra Marinens Bibliotek)

Langt hovedparten af bibliotekets samlinger er søgbare via internettet og bibliotekets hjemmeside, ligesom der cirka hver anden måned udsendes et nyhedsbrev med aktuelle oplysninger og en oversigt over nyanskaffelser.

Der abonneres desuden både på trykte og en lang række elektroniske tidsskrifter på internettet. Disse tidsskrifter er tilgængelige på læsesalen eller via PC på biblioteket.

Digitalt fotoarkiv

Marinens Bibliotek råder desuden over en unik samling af fotografier fra den danske flådes historie. De tidligste fotografier går tilbage til 1840'erne.

I alt består samlingen af over 100.000 fotografier.

For at gøre samlingen mere tilgængelig gik biblioteket i 2005 i gang med et omfattende digitaliseringsprojekt, hvor billederne bliver skannet, indekseret og lagt i en søgbar database på Internettet.

Via Marinens Biblioteks hjemmeside kan alle med interesse for flådens historie nu gå ind og søge i de over 17.000 billeder, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige online.

Søsætningen af artilleriskibet NIELS IUEL på Holmen 3. juli 1918

Søsætningen af artilleriskibet NIELS IUEL på Holmen 3. juli 1918.
(Billede fra Marinens Biblioteks digitale arkiv)

44Klik her for at besøge Marinens Biblioteks digitale fotoarkiv

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarsakademiet - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. august 2010

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. december 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger