US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Søheltenes skibe

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Søheltenes skibe

- Historien om Søværnets torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen

Af Niels Chr. Borck og Søren Nørby

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe, skibstyper eller -klasser

Samlet bedømmelse:

Lad det være sagt straks, det er egentlig for lidt med kun fire stjerner ved bedømmelsen af denne aldeles fremragende bog.

Men fire stjerner er nu det høje-ste på skalaen, så de fire skal nok fortolkes med en pil opad, som det hed i de gamle karak-terskalaer.

Det er lykkedes for de to forfat-tere både at skabe en særdeles læseværdig bog, samtidig med at den også indeholder et væld af historiske og tekniske kendsger-ninger.

Afslutningen på en Æra

De to forfatteres beretning om Søværnets torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen er ikke kun en historie om disse 10 prægtige, hurtige og slagkraftige skibe.

Det er også fortællingen om af-slutningen på en århundrede lang æra for den danske flåde, der afsluttedes da SEHESTED, den sidste af de ti torpedomissilbåde, strøg kommando 31. december 2000.

Torpedobådene kan ses som en direkte forlængelse af den dansk-norske indsats med kanonbåde under Englandskrigene. Udviklingen af torpedoen ændrede kanonbådene til torpedobåde, men taktikken forblev generelt den samme, selv om taktik, våben og sensorer naturligvis udviklede sig gennem de næste to hundrede år.

Den politiske beslutning om at nedlægge torpedobådsvåbenet kan derfor også ses som en opgivelse af det nationale forsvar af vores egne kyst-nære områder. Samme politikere besluttede også næsten samtidig at ud-fase ubåde og minelæggere.

Bogen beretter historien som den så ud, og forfatterne kommer da også med forskellige bud på, hvordan historien burde/kunne have set ud.

Hele historien er med

Bogen beretter ikke kun om de ti torpedomissilbåde næsten fra vugge til grav, men det er også en beretning om Søværnets indsats under den kolde krig.

Vi får alle de tekniske detaljer forklaret på en for almindelige dødelige let forståelig måde. Teknik er lige pludselig ikke noget teknisk, men noget som de fleste af os kan forstå. Våbensystemer, maskineri, taktik, uddan-nelse og øvelser, ja vi kommer vidt omkring, og dette alt sammen fortalt på en både underholdende og særdeles beskrivende måde.

Der bliver også plads til at fortælle om livet om bord, både de små anekdoter, fx "Må vi be' om døde fingre og krigskakao", hvilket er daglig jargon for røde pølser og næsten varm kakao, der var et traditionelt måltid under øvelsessejladser i Torpedobådseskadren.

Vi bliver naturligvis også indført i nogle af de mange sørøverhistorier, der gennem årene har præget tjenesten i torpedobådene.

Forfatterne viger da heller ikke tilbage for at give deres syn på, hvordan en eventuel efterfølger skulle have set ud, men der fik politikerne (desværre) det sidste ord.

WILLEMOES march

Bogen rummer ud over sine 300 siders tekst også en DVD, der indeholder endnu flere oplysninger omkring disse skib, herunder en mængde detail-oplysninger om de enkelte både.

Der findes flere billeder af skibene, ligesom der også er fire film med på DVD'en som bl.a. viser skibene i aktion.

Søværnet Tamburkorps medvirker også på DVD'en, herunder med en egen komposition, skrevet på opfordring af den ene af forfatterne, flotilleadmiral Niels Chr. Borck. En komposition, der vel nærmest må forventes at blive Assens kommende nationalmelodi, nemlig Willemoes marchen.

I appendiks til bogen findes også en beskrivelse af baggrunden for valget af de enkelte skibsnavne med våbenskjoldene for de enkelte personer/en-heder.

Efterfølgende hedder det, at WILLEMOES-klassen er opkaldt efter søofficerer, der har udmærket sig som eskadre- eller skibschefer under krig eller krigslignende forhold.

Nu har N. F. S. Grundtvig og Assens vel nok gjort mere for at gøre premierløjtnant Peter Willemoes (1783-1808) til en af de store søhelte end der vel egentlig er historisk belæg for.

Tapperhed, ja formentlig, men samme Willemoes er vel næppe kendt som hverken eskadre- eller skibschef?

- To gange har samme lagt navn til et af flådens skibe, begge omtalt i bogen, og det bliver nok heller ikke sidste gang, selvom jeg nok mener at der måske kunne findes endnu ikke anvendte navne, der bedre opfylder kriterierne.

Premierløjtnant Peter Willemoes

Premierløjtnant
Peter Willemoes.
(1783-1808)

Men dette har naturligvis ikke så meget med bogen og dens indhold at gøre, og skal på ingen måde fjerne min begejstring for hverken bogen eller skibstypen.

Naturligvis ikke et ondt ord om den nykomponerede Willemoes march, den er både velkomponeret, og Tamburkorpset kan deres kram, så den er og-så utrolig velspillet.

Glimrende layout

I indledningen berettede jeg, at bogen er meget let læselig, hvilket ikke mindst skyldes et glimrende layout, hvor afsnittene aldrig bliver for lange, og alle nødvendige faktabokse er også med, så man aldrig sidder og ligner et spørgsmålstegn.

Tekniske spørgsmål er udførlig forklaret, ligesom datamængden vel nær-mest må siges at være ret overvældende, men berettiget!

Der er anvendt en utrolig masse fotografier, men de er alle placeret i den rette sammenhæng, og billedtekster er let læselige, forklarende og forståelige.

Langt hovedparten af de anvendte billeder er nok ukendte for de fleste og har aldrig tidligere være offentliggjort, selv jeg, der har en ganske god ind-gang til både Marinens Biblioteks og Orlogsmuseets billedarkiver, mødte ganske mange billeder, som jeg aldrig før havde set.

Ind i mellem kunne jeg næsten mistænke en af forfatterne for at gemme billeder til egen fremtidig anvendelse, hvilket dog ikke forringer mit indtryk af denne bog!

Om forfatterne

Ved præsentationen blev bogen præsenteret som en god konstellation mel-lem en pragmatiker og en historiker.

Pragmatikeren var naturligvis nu pensionerede flotilleadmiral Niels Christian Borck, der som søofficer både var med til modtagelsen af de nye torpedo-missilbåde af WILLEMOES-klassen, men samtidig også var den sidste chef for 4. Eskadre, og dermed også manden, der måtte stryge kommandoen på den sidste enhed.

Ingen tvivl om at han kender disse både fra kælder til kvist, fra køl til mas-tetop og ikke mindst har et utrolig kendskab til også den operative indsats af disse torpedomissilbåde.

Søren Nørby, 31 år, er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han har bl.a. arbejdet på Orlogsmuseet, Handels- og Søfartsmuseet samt på Marinens Bibliotek og er forfatter til en lang række bøger og artikler om det danske forsvars, herunder specielt søværnets, historie.

Dette er hans femte bogudgivelse inden for de seneste fire år.

Hans første bog, "Flådens Sænkning 29. august 1943" udkom 2003, i 2005 udkom "Danske Ubåde 1909-2004", den tredje bog "Det Danske Forsvar" udkom i foråret 2006, mens han atter var aktuel sammen med Steen Schøn i efteråret 2006 med "Fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE".

Forfatterne cand.mag. Søren Nørby (tv.) og flotilleadmiral Niels Chr. Borch (th.)

Forfatterne, cand.mag. Søren Nørby (tv.) og flotilleadmiral Niels Chr. Borck (th.), ses her i forbindelse med bogudgivelsen
med torpedomissilbåden
SEHESTED som baggrund.
(Foto: Johnny Balsved)

Sammenfatning

Det eneste, jeg kunne have i mod at anbefale denne bog som årets julegave, er imidlertid, at der er alt for mange måneder til jul! Næsten tre måneder er meget lang tid at vente for at kunne komme i gang med denne bog.

Denne bog er et meget væsentligt bidrag til flådens historie, ikke kun om-kring de ti torpedomissilbåde, men forfatterne får draget disse skibe ind i den store sammenhæng, så det ikke kun er et spørgsmål om en enkelt skibstype, men også spørgsmålet om et fremtidigt søværn.

Det er efter min opfattelse lykkedes at skab et unikt historisk værk, der på mange leder og kanter beskriver den moderne flådes vilkår, samtidig med at den ikke glemmer hverken fortiden eller fremtiden!

Ikke kun for tidligere torpedobådsgaster, men også for ganske alminde-lige læsere, der ønsker at vide mere om disse prægtige skibe, er denne bog absolut anbefaleseværdig, idet både historien bag og omkring er belyst, ikke mindst flådens opgaver under den kolde krig.

Ja, og så er der så utrolig mange gode og dejlige billeder af disse skibe, man kommer til at savne dem!

Fakta om bogen:

 Titel:

 Søheltenes skibe
 - Historien om Søværnets torpedomissilbåde af
   WILLEMOES-klassen

 Forfatter/-e:

 Niels Chr. Borck og Søren Nørby

 Antal sider:

 300 sider + DVD, indbundet, 20,5 x 27,5 cm,
 illustreret i s/h og farve

 Forlag:

 Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2007

 ISBN nr.:

 978-87-89022-52-9

 Bogladepris:

 Kr. 348,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 26. august 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 2. oktober 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger