US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Niels Juel

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Niels Juel

- Vor største flådefører

Forsvarshistoriske
Skrifter Nr. 2

Kategori:

Personalehistorie, herunder biografier, Søværnets personel mm.

Samlet bedømmelse:

Af Niels M. Probst

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Af alle danske søhelte er Niels Juel nok den, der har haft den længste og tætteste tilknytning til flåden.

Hans tjeneste strakte sig fra 1656 til 1697, og i de 40 af disse 41 år fungerede han som admiral. Han vandt desuden de største sejre vor søkrigshistorie kan opvise, så det er ikke mærkeligt, at andet vers i kongesangen er tilegnet ham.

Således skriver forfatteren Niels M. Probst i forordet til sin nyeste bog, Niels Juel - Vor største flådefører.

Supplement til historien

Formålet med Niels Probsts nyeste værk er primært at belyse Niels Juels indsats på baggrund af de nyeste forskningsresultater, i det han på flere områder henviser til Jørgen H. Barfods biografi, Niels Juel - Liv og gerning, fra 1977.

Jeg kunne da også henvise til bl.a. Niels Juels flåde - Den danske flådes historie 1660-1720, der også er skrevet af Jørgen H. Barfod, og som ud-kom som Marinehistoriske Skrifter nr. 27 i 1997.

Som det fremgår af bogens kildeoversigt er der kun anvendt ganske få nye kilder dateret efter fremkomsten af de overstående bøger, hvorfor de stør-ste nyheder i bogen ikke handler så meget om Niels Juel som flådefører, men mere omkring den større klarhed omkring flådens skibe, deres beskaffenhed og artilleri i samme periode.

Titlen på bogen kan derfor virke lidt misvisende, når det samtidig af for-ordet fremgår, at der omkring den administrative side af Niels Juels indsats såvel som de private sider af hans liv henvises til den føromtalte biografi.

Dermed kommer bogen til at fremstå som et supplement til de tidligere udgivelser af bl.a. Jørgen H. Barfod, og har måske snarere til hensigt at belyse den nyeste forskning, netop i forbindelse med en samtidig sær-udstilling omkring Niels Juel på Orlogsmuseet.

Svært at finde nyhederne

Efter en grundig gennemgang af denne nye bog omkring Niels Juel er det umiddelbart svært at finde nyhederne om vor største flådefører, specielt når jeg sammenholder det med de to foregående bøger af Jørgen H. Barfod, og også den øvrige allerede publicerede litteratur omkring den danske admiral.

Der er i enkelte tilfælde sket justeringer i forholdet til antallet af skibe in-volveret i de enkelte episoder, ligesom antallet af dræbte og sårede kan variere en smule, nogle enkelte årstal er justeret i forhold til Barfods oplys-ninger.

Generelt må det nok vurderes, at antallet af noter i bogen nok er for be-grænset til, at man kan danne sig et rimeligt overblik over de meddelte forbedrede forskningsresultater.

Derfor kommer bogen i høj grad til at virke ikke kun som et supplement, men også som en kortfattet udgave omkring admiral Niels Juel, hvilket er meget velkomment, men vel egentlig ikke var hensigten.

Juel eller Iuel

Når jeg nu, som anmelder, for en sjælden gangs skyld er i det lidt krakilske hjørne, så kan jeg undre mig over, at jeg gang på gang skal møde den moderne skriftform for admiralen, nemlig Niels Juel.

Det er da lidt beskæmmende, at titlen ikke gengiver korrekt dansk ret-skrivning. J'et blev først indført i dansk retskrivning i slutningen af 1800-tallet, hvorfor den korrekte stavemåde må være Niels Iuel, hvilket også er den stavemåde, der er angivet på både hans gravsted og mindesmærker.

Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677

En dramatisk episode fra Danmarks vel nok mest berømte søslag, slaget i Køge Bugt 1. juli 1677, hvor admiral Niels Iuel besejrer en overlegen svensk flåde.
(Maleri af Viggo Faurholt,  fra Orlogsmuseets arkiv)

Forfatteren

Niels M. Probst, født 1940, er pensioneret luftkaptajn, men har samtidig i mere end 25 år beskæftiget sig med dansk marinehistorie, herunder som mangeårigt medlem af Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie og Sam-fundsforskning.

Udover talrige artikler i bl.a. Marinehistorisk Tidsskrift, som han også har redigeret i en årrække, har Niels Probst tidligere udgivet Dansk Marineflyvning 1911-1998 (1998), Dansk Søartilleri 1400-2000 (1999, sammen med Ole L. Frantzen, Michael H. Mortensen og Sven E. Thiede, desuden Christian 4.s flåde - Den danske flådes historie 1588-1660  (1996), i serien Marinehistoriske Skrifter.

Sammenfatning

Som omtalt ovenfor behandler denne bog primært de nyeste forsknings-resultater, hvorfor bogen som sådan ikke kan stå alene, hvis man ønsker at tegne et komplet billede af Niels Juel.

Bogen bliver i stedet et kærkomment supplement for historikere, og perso-ner der allerede kender til Niels Juel, men må vurderes som mangelfuld for dem, der ønsker at læse kun denne bog om søhelten.

Alligevel vil jeg anse bogen som et gedigent bidrag til den danske mari-nehistorie, ikke mindst med sit bidrag omkring de nyeste forskningsresul-tater.

For personer, der blot ønsker et kendskab til Niels Juel kan bogen med fordel anvendes, som et alternativ til den tidligere omtale komplette bio-grafi, der nok vil være lidt tung for den brede del af befolkningen.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Niels Juel - Vor største flådefører

 Forfatter/-e:

 Niels M. Probst

 Antal sider:

 132 sider, indbundet, 23 x 17,5 cm, illustreret

 Forlag:

 Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005

 ISBN nr.:

 87-89022-46-7

 Bogladepris:

 Kr. 200,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. november 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger