US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flaget
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

4Flagets historie

4Rigets Flag

4Orlogsflaget

4Fanebæreren

4Søværnets Edsfane

4Flagdage

4Flagregler

4FAQ - Spørgsmål

4Signalflag

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

DannebrogFlaget

Vise flaget

Vort flag, DANNEBROG, er efter sigende det ældste flag i verden, eller rettere, det flag, der uafbrudt har været anvendt længst i historien.

Efter sagnet faldt Dannebrog ned fra himlen under et slag i Estland 15. juni 1219.

Der findes så vidt vides kun 3 flag yderligere i verden, der har et officielt navn, nemlig Stars and Stripes, Union Jack og Tricolor'en.

Højdepunkter af Flagets historie kan du finde på den efterfølgende side.

Flaget som et nationalt symbol er for danskere ikke et udtryk for nationalisme. - Tænk blot på flaget, der en sommerdag vajer over kolonihaven! - Nationalisme; nej, bare ren og skær hygge og tryghed.

Tre flag

Grundlæggende har Danmark tre officielle flag. Splitflaget eller statsflaget, det vi almindelige normalt betegner som Dannebrog, og så Orlogsflaget.

Dannebrog (statsflaget eller splitflaget)

Dannebrog (stutflaget)

Orlogsflaget

Splitflaget eller statsflaget er udelukkende forbeholdt offentlige myndighe-der, medens stutflaget anvendes af alle andre, herunder fx handelsflåden og private.

Orlogsflaget anvendes udelukkende ombord på Søværnets skibe.

-
 

Som det fremgår af ovenstående er der en væsentlig farveforskel mellem Dannebrog og Orlogsflaget.

Til venstre er de røde farver gengivet så naturtro som det nu lader sig gøre, idet den almindelige "Dannebrogs-farve" (RGB #CE1126) er gengivet øverst, medens den "Orlogsrøde-farve" (RGB #992135) ses neden for.

 

For alle tre flags vedkommende gælder, at der gennem tiderne har været givet kongelig tilladelse til organisationer, foreninger mfl. til at anvende et af de pågældende flag med forskellige emblemer mv. primært i flagets øverste venstre felt.

Rigets flag

Flaget har tidligst været forbeholdt Kongen, som et suverænitets-symbol.

Senere blev flaget på Kronborg det suverænitetssymbol, som udenlandske skibe viste deres respekt overfor, når de skulle anløbe eller gennemsejle de danske farvande.

Rigets Flag og Nyholms Vagt (Under Kronen)

Rigets Flag på batteriet SIXTUS i København.
(Foto: Johnny Balsved)

Siden 1788 har Rigets Flag, Danmarks suverænitetsflag, vajet fra flag-bastionen på batteriet SIXTUS på Nyholm i København.

Fane eller flag

Udtrykkene flag og fane bruges meget ofte i flæng, men faktisk er der en meget væsentlig forskel mellem de to begreber.

Den ældste brug af flaget er faktisk som fane!

Det var høvdingernes eller Kongernes samlingsmærke, først til lands og senere til vands.

Fanen er og var et flag fastgjort til en stang.

Flaget, som vi kender i dagligdagen, er, iflg. Nudansk Ordbog, defineret som et firkantet eller aflangt stykke stof med mønster eller billede på.

Gennem tiderne har skiftende konger altid fundet det vigtigt at passe på fanen eller flaget.

Kun særligt udpegede og betroede personer fik lov til at bære rigets flag. Hertil vidner bl.a. en tidligere faneed fra begyndelsen af 1600-tallet, men følgende beskrivelse bevidner vel nok denne betydning.

I året 1500 drog Kong Hans imod Ditmarskerne. Fanebæreren var ridderen Hans Ahlefeldt. En senere legende fortæller, at umiddelbart inden både han og fanevagten blev hugget ned, havde han svøbt den afrevne fanedug om sin krop for at værge flaget så længe som muligt.

Flaget og flåden

Flaget og flåden har altid været knyttet tæt sammen.

En stor del af flådens virksomhed har jo nemlig hørt sammen med, at vise flaget, som det betegnes; eller måske snarere "at vise magten".

Men flådens skibe anvender ikke Danneborg, de fører Orlogsflaget.

Orlogsflaget har en mere dyb rød farve (kraprød), end det flag vi til daglig betegner som Dannebrog.

Til trods for den stigende brug af avanceret teknologi i flåden, holdes traditionerne omkring flaget fortsat i hævd.

Flaget har altid spillet en vigtig rolle til søs. - Til signalering, for at identificere andre skibe eller for at vise, hvem der var ombord. For at advare mod farer og mange andre formål.

Orlogsflaget hejses...

Orlogsflaget sættes på flagspillet agter.

Brugen af flaget i dag giver jo samtidigt muligheden for en tydelig identifi-kation.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane, kommandørkaptajn Th. Bjerre, Våbenhistorisk Selskab, København 1958

&

Om Dannebrog jeg ved..., redig. af Jesper Hjermind og Kristian Melgaard, Forlaget Viborg I/S 1995 (ISBN 87-90281-00-4)

&

Rigets Flag på batteriet Sixtus 1788 - 15.8. - 1988, H.C. Bjerg, Udgivet af Søværnets Materielkommando, København, 1988.

&

Vort flag, Axel Pontoppidan, kaptajn, kammerherre (red.), Forlaget Codan, København 1943

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SE OGSÅ TIDSLINIEN:

Flagets kronologiske historie

-

   

Denne side er senest opdateret: 3. maj 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. august 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger