US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - I/J4Juel-Brockdorff, Niels
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Juel-Brockdorff, N.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Niels Juel-Brockdorff, baron

Fødselsdato:

19. juli 1878

Kommandørkaptajn, baron Niels Juel-Brockdorff

Fødested:

Hollufgård ved Odense

Familie
relationer:

Søn af kammerherre, hofjæger-mester, ritmester og lensbaron Carl Juel-Brockdorff og hustru baronesse Julie Sophie Thora Anna Caroline, født Reedtz-Thott

Ægteskab:

Gift 11. oktober 1904 i Holmens kirke med komtesse Karen Henriette Caroline Scheel

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1896

Kadet

27. august 1900

Sekondløjtnant

1. april 1904

Premierløjtnant

4. august 1915

Kaptajn

1. januar 1923

Orlogskaptajn

1. september 1924

Orlogskaptajn i reserven

3. december 1930

Kommandørkaptajn i reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

18. oktober 1916

Ridder af Dannebrogordenen

17. maj 1930

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

29. oktober 1946

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

19. marts 1956

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1900-1901

Med skonnerten INGOLF til Vestindien

1903

Med inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne og Island, søopmåling

1905-1907

Gennemgik Søværnets Officersskole

1907

Med krydseren GEJSER til Færøerne og Island, eskortering af H.M. Kongen i S/S BIRMA

1907-1908

Med skonnerten INGOLF til Vestindien

1909

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK til Island

1910

Chef for torpedobåden MAKRELEN, vintereskadre, fiskeriinspektion og sommereskadre

1911

Med kystforsvarsskibet HERLUF TROLLE, selvstændigt togt og i eskadre

1911

Elev i undervandsbåden DYKKEREN

1912-1913

Chef for undervandsbåden DYKKEREN

1913-1918

Chef for undervandsbåde

3. september 1918
- 28. februar 1919

Næstkommanderende ved Kadetskolen

1. marts 1919

Orlov

8. juli 1919

Uden for nummer i Søværnets Officerskorps

1. februar 1922

Atter indtrådt i nummer i Søværnets Officerskorps

1. februar 1922

Orlov indtil skoleskibet KØBENHAVN's hjemkomst fra dets nuværende rejse

November 1922
- Juni 1923

Til rådighed for Orlogsværftet ved klargøring af orlogsskibet NIELS IUEL

1. august 1923
- 22. oktober 1923

Chef for orlogsskibet OLFERT FISCHER (stamskib)

22. oktober 1923
- 15. juli 1924

Chef for Undervandsbådsdivisionen

22. oktober 1923
- 1. april 1924

Tillige chef for undervandsbåden ROTA

31. august 1924

Afsked i nåde af Søværnets linie

31. juli 1938

Afsked af reserven

19. september 1939
- 27. marts 1940

Frivilligt indkaldt under Sikringsstyrken

21. september 1939
- 16. december 1939

Chef for Det sømilitære Distrikt Jylland Nord (i Skagen)

21. december 1939
- 27. marts 1940

Marine- og Luftattaché ved Gesandtskabet i London

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1908 - 1949

Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster

9. oktober 1916

Deltog i redningsaktionen efter undervandsbåden DYKKEREN efter dennes forlis udfor Tårbæk.
Modtog 18. oktober s.å. Ridderkorset (se ovenfor) i anledning af hans udmærkede assistance ved bjærgningen af besætningen.

44Læs mere om ubåden DYKKERENs forlis

1. marts 1919

I koffardifart, fører af forskellige skibe for ØK, først i transport af sønderjyske krigsfanger fra Frankrig til Danmark, derefter på Østasien.

26. oktober 1921
- 7. november 1922

Fører af ØK's 5-mastede skoleskib KØBENHAVN på dettes første rejse.

1. september 1924
- 1935

Ansat i ØK som chef for skibs- og maskin-inspektionen.

1933 - 1950

Medlem af bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme

1935
- 31. august 1939

Direktør for inspektionsafdelingen i ØK

1939 - 1948

Medlem af Sø- og Handelsretten

1939 - 1959

Formand for stiftelsen Georg Stages Minde

1940 -1950

Tillige formand for bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme og som sådan medlem af Søfartsrådet

1941 - 1956

Formand i direktionen for sømandsstiftelsen Bombebøssen

-

Yderligere bemærkninger

Har skrevet bogen, Spredte Erindringer gennem 80 år, København, 1960

-

Død

Dato:

Begravelse:

17. marts 1964

Begravet på Hellerup kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger