US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Hvem forsker Hvad?4Marinehistoriske Skrifter

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Marinehistoriske Skrifter

Orlogsmuseet har via eget forlag, og inden sammenlægningen med Tøjhusmuseet, udgivet en række bøger af maritim historisk betydning.

Udover skrifter med forskelligt indhold, havde Orlogsmuseet også planlagt udgivet en serie i 9 bind om Orlogsflådens Historie. Hidtil er desværre kun udkommet 5 bind.

Du kan læse mere om de udgivne  bind om Orlogsflådens Historie på Orlogsmuseets hjemmeside.

Medlemmer af Marinehistorisk Selskab/ Orlogsmuseets Venner kan erhverve skrif-terne (bøgerne) til særdeles fordelagtige priser.

Køb af bøger eller tegning af abonnement kan ske telefonisk eller ved besøg på Orlogsmuseet.

Nedenfor finder du en samlet oversigt over de tidligere udgivne Marinehistoriske Skrifter (årstallet i parentes angiver udgivelsesåret):
Nr Forfatter Titel Pris
1 Jørgen H. Barfod Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677 (1952) 15 kr.
3 Georg Nørregaard Fregatten Falster ved Marokko (1956) 17 kr.
4 Gunnar Olsen, Erik Harremoes, G. Honnens de Lichtenberg og R. Steen Steensen De danske stræder og Øresunds-tolden (1958) 20 kr.
7 Jørgen H. Barfod Orlogsflåden på Niels Juels tid 1648-99 (1963) 20 kr.
8 G. Honnens de Lichtenberg Larssen fra 64 (1964) 20 kr.
14 Jørgen H. Barfod A Danish Admiral of the 17th Century (1977) 20 kr.
16 Ole L. Frantzen Truslen fra Øst. Dansk-norsk flåde-politik 1769-1807 (1980) 30 kr.
17 J. H. Lorch (dagbog) Fregatten Bellona's togt til Sydame-rika 1840-41 (1980) 20 kr.
18 Hanne Andersen Nyboder - et københavnsk miljø med en gennemgang af dets af-spejling i litteraturen (1981) 30 kr.
19 Hans Chr. Bjerg (udg.) Lex Rechnitzer. Om tilblivelsen af Lov om Søværnet 1932 (1985) 68 kr.
20 H.C. Bjerg, H.C. Dahlerup Koch og P. B. Nielsen Ubåde gennem 75 år. Det danske ubåds-våben 1909-84 (1984) 50 kr.
22 Jørgen H. Barfod Flådens fødsel - Den danske flådes historie  -1533 (1990) 250 kr.
23 Per Wessel-Tolvig (red.) Flådens oprør (1993) 100 kr.
24 Poul Erik Pedersen Signalering til søs. Flagsignalering i den danske orlogsflåde i perioden 1720-1800 (1995) 140 kr.
25 Jørgen H. Barfod Christian 3.s flåde - Den danske flådes historie 1533-1588 (1995) 280 kr.
26 Niels M. Probst Christian 4.s flåde - Den danske flådes historie 1588-1660 (1996) 300 kr.
27 Jørgen H. Barfod Niels Juels flåde - Den danske flådes historie 1660-1720 (1997) 300 kr.
28 Gunnar Olsen og Svenn Storgaard Flådens skibe og fartøjer 1945-1995 (1998) 198 kr.
29 Jakob Seerup Søkadetakademiet i Oplysnings-tiden (2001) 150 kr.
30 Jeppe Bjørn Høj F. C. H. Hohlenberg - Flådens fabriksmester 1796-1803 (2003) 150 kr.
31 Ole Lisberg Jensen I skyggen af Tyskland - Den danske flådes historie 1864-1920 (2005) 330 kr.

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 26. september 2013

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger