US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Dansk Søartilleri

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Dansk Søartilleri
1860-2004

Af admiral Sven Egil Thiede

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Administration og Teknik, herunder bl.a. navigation, kommunikation mm.

Samlet bedømmelse:

Lad det være sagt straks, der er tale om et enestående værk om-kring opbygningen og udvik-lingen af Søartilleriet i Danmark siden 1860.

Bogen har været længe under-vejs, og længe savnet, men samtidig er det samlede resultat, at bogen har været værd at vente på.

Det er lykkedes for admiral Thiede i samarbejde med Tøjhusmuseet at skabe en komplet historisk oversigt over Dansk Søartilleri i en periode hvor skiftet gik fra baglade-kanoner til missiler.

Minutiøs gennemgang

Dette digre værk i to bind beskriver minutiøst udviklingen inden for det danske søartilleri fra det første riflede skyts til langtrækkende, præcist skydende helautomatiske maskinkanoner og højt udviklede og slagkraftige missilsystemer.

På baggrund af den internationale udvikling på skibsartilleriområdet skil-dres den danske flådes artilleriarmering gennem tiderne.

Hovedvægten i bogen er lagt på materiellet, men der redegøres også for dets betjening og taktiske anvendelse, ligesom institutionen Søartilleriets historie belyses.

Fra Napoleonskrigene til Lumsås

Bogens første bind føres os systematisk fra udviklingen efter Napoleons-krigene og frem til tiden omkring århundredeskiftet, medens andet bind fortsætter med udviklingen omkring den første verdenskrig og helt frem til missilæraen.

Ud over en lang række glimrende fotografiske illustrationer, indeholder bogen også en lang række tegninger, der er specielt udformet til netop dette værk med henblik på at synliggøre ikke mindst tekniske detaljer.

Bogen beskriver samtidig mange af de forsøg, der jævnligt gennemførtes for at forbedre søartilleriet, ligesom der også er veldokumenterede og interessante læsninger om nogle af de uheld og ulykker, der nødvendigvis måtte ske undervejs.

For de fleste er missiluheldet ved Lumsås i 1982 med fregatten PEDER SKRAM nok det bedst kendte, men at udviklingen gennem årene har kostet adskillige menneskeliv, er nok mindre kendt af de fleste.

Panserskibet HELGOLAND

Panserskibet HELGOLAND var på fordækket udstyret med en 14"/35,5 cm kanon, der er den største kaliber nogensinde i Skandinavien.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Søartilleri

Som det fremgår af bogen, er definitionen på søartilleri benævnelsen for skibsskyts, dets ammunition, og hvad der er nødvendigt for dets betjening, skydningens ledelse m.m. og for den gren af militærvidenskaben, der omfatter læren om disse våben og deres anvendelse.

Bogen er tro mod sin egen definition og omfatter foruden den minutiøse gennemgang af kanoner, småkalibret skyts og missiler, også en gennem-gang af forskellige ammunitionstyper og deres udvikling.

Desuden er der også en omfattende gennemgang af de forskellige ildledel-sessystemer og deres udvikling. Udviklingen af systemerne er glimrende illustreret med en mængde illustrationer og diagrammer.

Sammenfatning

Samlet set er der tale om et imponerende og utrolig gennemarbejdet værk.

For marinehistorikere og personer der interesserer sig for kanoner, eller artilleri i al almindelighed, er der absolut tale om et uundværligt værk, der ikke bør mangle på reolen.

I sin opbygning er bogen også egnet som historisk opslagsværk.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Dansk Søartilleri 1860-2004

 Forfatter/-e:

 Admiral Sven Egil Thiede

 Antal sider:

 844 sider (2 bind)

 Forlag:

 Tøjhusmuseet, København 2004

 ISBN nr.:

 87-89022-37-8

 Bogladepris:

 Kr. 500,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. august 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger