US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - S4Steensen, R. Steen

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Steensen, R. Steen

Personlige Informationer

Fulde navn:

Robert Steen Steensen

Fødselsdato:

4. juni 1898

Kommandørkaptajn R. Steen Steensen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af tandlæge, dr. chir. dent. Rasmus Steensen og hustru Dagmar Ingeborg Christine, født Krøldrup

Ægteskab:

Gift 20. november 1929 i Struer med Nina Agnete Andersen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1915

Kadet

19. september 1919

Sekondløjtnant

1. oktober 1920

Premierløjtnant

1. august 1930

Kaptajnløjtnant

1. oktober 1937

Orlogskaptajn

1. juni 1947

Kommandørkaptajn af Reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

2. april 1941

Ridder af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1921

Med inspektionsskibet FYLLA til Island

1922-1923

Elev og næstkommanderende i undervandsbåde

Juli 1923
- september 1923

Navigerende passager med DFDS amerikadamper HELLIG OLAV til USA

1823-1924

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

1924, 1925, 1926 og 1927

Ved Undervandsbådsdivisionen, herunder 1925, 26 og 27 chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER

1928

Med kongeskibet DANNEBROG

August 1928
- maj 1930

Sygdom og rekreation

1930

Næstkommanderende i opmålingsskibet MARSTRAND

1931

Med inspektionsskibet FYLLA til Island og Færøerne

1933-1934

Næstkommanderende i inspektionsskibet ISLAND FALK, fiskeriinspektion i danske farvande, Nordsøen og ved Færøerne

1935 og 1936

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG

1936-1937

Ved Mineskibsdivisionen, herunder okt.-nov. chef for minestrygningsfartøjet NARHVALEN og okt.-dec. 1937 for minestrygningsfartøjet STØREN

Januar 1937
- oktober 1937

I Marinestaben, herunder mar.-okt. adjudant hos Forsvarsministeren

December 1937
- maj 1938

I Marinestaben

Maj 1938
- september 1938

Næstkommanderende i inspektionsskibet INGOLF, kadetskib og stationsskib ved Grønland

Oktober 1938
- april 1939

Næstkommanderende i artilleriskibet NIELS IUEL som stamskib i Skibsdivisionen

1. september 1939
- 25. oktober 1939

Næstkommanderende i artilleriskibet NIELS IUEL som flagskib i 1. Eskadre i Sikringsstyrken

Maj 1940
- maj 1941

Næstkommanderende ved Kvartermester- og Under-kvartermesterskolerne

Juni 1941
- marts 1942

Næstkommanderende i artilleriskibet NIELS IUEL som stamskib

Marts 1942
- 29. august 1943

Næstkommanderende ved Kvartermester- og Under-kvartermesterskolerne

1943-1944

Forstander for og lærer ved kursus for mathelever

1945-1947

Ved Marinens Bibliotek og til rådighed for Folk og Værn

31. maj 1947

Afsked af linien

1. juni 1947

Indkaldt til frivillig tjeneste

1. november 1947
- 30. juni 1963

Chef for Søværnets (1951-61 Forsvarets) Fjernken-dingsskole på Holmen og til rådighed for Søværns-kommandoen

30. juni 1963

Afsked af reserven p.g.a. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1955-1963

Kommitteret ved flådens historiske modelsamling

1956-1963

Medlem af Søværnets Museumsudvalg

1951-1976

Medstifter af og formand for Marinehistorisk Selskab

-

Yderligere bemærkninger:

Har skrevet mere end 20 bøger, se evt. Maritim Bibliografi

-

Død

Dato:

Begravelse:

27. december 1976

Bisat fra Lyngby Parkkirkegård og Krematorium, urnen nedsat på Sorgenfri kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger