US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Oversigt

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Oversigt over historierne

Nedenfor følger en samlet kronologisk oversigt over de publicerede historier/episoder.

Temaerne:

4FLÅDEN FØR 1801 (Temahistorie)

4ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 (Oversigt)

4ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 (Temahistorie)

 4Kampen ved Fugleklippen (1801)

 4Kampen ved Sjællands Odde 22. marts 1808

  4Kongens ordre til kaptajn C. W. Jessen

  4Kaptajn Jessen 1. rapport til Kongen

 4Flådens ran (1807)

 4Roflotillens kamp ved Falsterbo (1808)

  4Brev fra en engelsk orlogsgast

 4Angrebet på Christiansø (1808)

4FLÅDEN 1814-1848 (Oversigt)

4FLÅDEN MELLEM TO KRIGE 1814-1848 (Temahistorie)

 4Thorvaldsen vender hjem (1838)

 4GALATHEAs jordomrejse (1845-1847)

  4Kongens instruks til Kaptajn Steen A. Bille

  4Kolonisering af Nicobarøerne

  4Detailkort over Nicobarøerne

  4Fakta omkring et billede

  4Kort over ruten

4FLÅDEN 1848-1864 (Oversigt)

41. SLESVIGSKE KRIG 1848-1850 (Temahistorie)

 4Marinen og udfaldet fra Fredericia (1849)

 4Træfningen ved Neustadt (1850)

4FLÅDEN I PERIODEN 1850-1864 (Temahistorie)

42. SLESVIGSKE KRIG 1864 (Temahistorie)

 4Træfningen ved Rügen 17. marts 1864

 4ROLF KRAKE og Slaget om Als (1864)

 4Slaget ved Helgoland - 9. maj 1864

4FLÅDEN 1864-1914 (Oversigt)

4FLÅDEN I PERIODEN 1864-1914 (Temahistorie)

 4Bjergningen af torpedobåden HAVHESTEN (1904)

4FLÅDEN 1914-1918 (Oversigt)

4FLÅDEN UNDER 1. VERDENSKRIG 1914-1918 (Temahistorie)

 4Direktiv for Sikringsstyrken

 4Overkommandoens ordre til Flådens skibe

 4Mineudlægningen under 1. verdenskrig

  4Kort over minespærringerne i Storebælt og Lillebælt

  4Kort over minespærringerne i Øresund og Køge bugt

 4Neutralitetskrænkelser

 4Ubåden E13 ved Saltholm (1915)

  4Kaptajnløjtnant Laytons rapport

  4Kaptajnløjtnant Layton flygter

  4Chefen vendte tyskerne ryggen

 4Ubåden DYKKERENs forlis (1916)

  4DYKKERENs forlis - En øjenvidneberetning (1916)

 4Et drama i Nordsøen (1916)

4FLÅDEN 1919-1939 (Oversigt)

4FLÅDEN MELLEM TO VERDENSKRIGE 1919-1939 (Temahistorie)

 4Eksplosion om bord på krydseren GEJSER (1923)

4FLÅDEN 1939-1945 (Oversigt)

4FLÅDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 1939-1945 (Temahistorie)

 4Den Dansk-Tyske Ikke-Angrebstraktat af 1939

 4Overenskomsten mellem den tyske og danske regering 9. april 1940

 4Kystbevogtningen

 4Torpedobådsudleveringen (1941)

 4Forholdsordren til sænkning af Flådens skibe

 4Flådens sænkning - 29. august 1943

 4Dræbte og sårede i Søværnet 29. august 1943

 4Holmens Vagtkompagni (1943)

 4HAVFRUENs sænkning 29. august 1943

 4Slaget i Isefjorden (1943)

 4Tiden efter 29. august 1943

 4NIELS IUEL i tysk tjeneste 1943-1945

 4Den danske Flotille (1944-1945)

 4Angrebet på krydseren NÜRNBERG (1945)

4FLÅDEN 1945-1989 (Oversigt)

4FLÅDEN UNDER DEN KOLDE KRIG 1945-1989 (Temahistorie)

 4Eksplosionen i Flensborg - 14. juni 1945

 4Kieler Expeditionary Force (1945)

 4Hjemtagelsen af tyske motortorpedobåde (1947)

 4På togt med GALATHEA (1950-1952)

  4Forberedelserne

  4Ekspeditionens opgaver

  4Kort over ruten

 4Minekatastrofen på Holmen (1951)

 4Nogle skulle jo gøre det (1951-1953)

 4MTB kollision i Storebælt (1957)

 4Ubåden NARHVALEN eftersøges (1970)

  4Brevet til de pårørende

 4Brand om bord (1975) - 15/06/2005

 4Minelægger on the rocks (1979) - 03/12/2007

 4Ubådenes sorte september (1979)

 4Konfrontation i Østersøen (1980)

 4Slaget ved Gedser (1980)

 4Missiluheld ved Lumsås (1982)

4FLÅDEN EFTER 1989 (Oversigt)

4FLÅDEN EFTER 1989 (Temahistorie)

 4Med korvetten OLFERT FISCHER i Golfen (1990-91)

 4Korvet i Ørkenstorm (1991)

 4Skibskollision i Fehmern Bælt (1994)

 4Inspektionskutteren AGPA til Thule (1997)

 4TRITON mindes HMS HOOD (1997)

 4Inspektionskutteren AGPA til Thule (1997)

 4På patrulje med Glenten (1999)

  4Når familielivet sejler

  4Appetit ombord

 4VÆDDEREN opbringer britisk fiskefartøj (1999)

 4Farvel til WILLEMOES-klassen (2000)

 4NIELS JUEL i STANAVFORLANT (2000)

 4Dansk ubåd reddet af svensken (2000)

 4Søværnets Flyvetjeneste ved et skillepunkt (2000)

 4Fiskeriinspektion ved Færøerne (2001)

 4S321 NORDKAPERENs sidste togt (2001)

 4Varderejsning på Ravns Storø (2001)

 4SÆLEN på patrulje (2002-2003)

 4Operation Iraqi Freedom (2003)

 4Missilfartøjer på konvojtjeneste ved Gibraltar (2003)

 4MOBA udfases (2003)

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 3. december 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger