US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historiske Tidslinier

Søværnets Mærke-, Hæders- og Mindedage

I dette afsnit kan du finde kronologiske oversigter over bl.a. søværnets mærkedage (hæders og mindedage), samt konge-rækken, flagets og uniformens historie.

Der er også en kronologisk oversigt over søulykker og forlis, der har ramt flåden, og som ikke skyldes egentlige kamphandlinger.

Søværnets Mærkedage

Her finder du kronologisk oversigt over søværnets mærkedage (hæders- og mindedage) siden flådens officielle etablering i 1510.

Der er desuden medtaget nogle af de vigtigste begivenheder, der ligger før denne periode, men som fortsat har stor betydning for flåden.

Du kan vælge at følge begivenhederne kronologisk år for år:

-

Før 1500

1500

1600

1700

1800

1900

2000

eller også følge begivenhederne i de enkelte måneder:

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kongerækken

Her finder du en kronologisk oversigt over samtlige danske monarker.

For monarker efter 1448 kan du klikke på billedet eller regentens navn, hvis du vil læse mere om den enkelte regent.

44Gå til Kongerækken

Flaget

Her finder du en kronologisk oversigt over nogle af de væsentligste begivenheder mm. i vort flags historie.

44Gå til Flagets kronologiske historie

Uniformshistorie

Her finder du en kronologisk oversigt over nogle af de væsentligste begivenheder i udviklingen af uniformeringen i søværnet.

44Gå til Uniformshistorie

Søulykker og forlis

Du kan også finde en kronologisk oversigt over søulykker og forlis, der har ramt flåden, og som ikke skyldes egentlige kamphandlinger.

44Gå til Søulykker og forlis

Når en begivenhed i tidslinierne er mærket med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

|Til toppen

Episode fra Slaget på Reden 2. april 1801

Episode fra Slaget på Reden 2. april 1801,
vel nok en af de mest kendte episoder i dansk marinehistorie
(Maleri af Neuman
fra Orlogsmuseet arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Dansk Historisk Fællesråd

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Den danske marines uniformer gennem tre århundreder, af kommandørkaptajn E. Borg, Strubes Forlag 1974 (ISBN 87 7508 164 4)

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 1-16, under redaktion af Olaf Olsen, København 2003-2004

"

Kongehuset

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger