US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-19454Dræbte og sårede 29. august 1943

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens sænkning 29. august 1943:

Dræbte og sårede i søværnet
29. august 1943

Dræbte:

Søløjtnant (R) A. R. Jørgensen, minestrygeren HAIEN, faldt i Korsør.

Artilleri-kvartermester H. E. Andreasen, artilleriskibet NIELS IUEL, faldt på Isefjorden.

Torpedo-underkvartermester C. Thomsen, minestrygeren HAIEN, faldt i Korsør.

Overkonstabel K. B. Jensby, Middelgrundsfortet, faldt ved Middelgrunds-fortet.

Mathelev O. K. Rasmussen, kaserneskibet FYEN, faldt på Holmen.

Værnepligtig E. B. Christensen, kaserneskibet FYEN, faldt på Holmen.

Værnepligtig N. B. Olsen, patruljekutteren P 7, faldt i Nyborg.

Sårede:

Kaptajnløjtnant K. V. Dam, minestrygeren SPRINGEREN, såret i Korsør.

Søløjtnant H. L. Prause, bevogtningsfartøjet HVALROSSEN, såret på Holmen.

Søløjtnant (R) I. A. R. Westergaard, minefartøjet LOUGEN, såret på Holmen.

Søløjtnant (R) O. Kinch, minestrygeren MS 1, såret i Nyborg.

Søløjtnant (R) H. A. Jørgensen, patruljekutteren P 4., såret i Nyborg.

Matros-kvartermester V. V. Jørgensen, artilleriskibet NIELS IUEL, såret på Isefjorden.

Overfyrbøder L. Præstekær, minestrygeren HAIEN, såret i Korsør.

Artilleri-elev J. Mortensen, artilleriskibet NIELS IUEL, såret på Isefjorden.

Værnepligtig Foldbjerg-Jeppesen, artilleriskibet NIELS IUEL, såret på Isefjorden.

Værnepligtig O. Petersen, artilleriskibet NIELS IUEL, såret på Isefjorden.

Værnepligtig Aa. Nielsen, Kongelundsfortet, såret på Kongelundsfortet.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Da Danmarks Flaade blev sænket, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1945

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 15. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger