US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-19454Kystbevogtningen

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945:

Kystbevogtningen

Den gamle torpedobåd NORDKAPEREN indgik i Søværnets Kystbevogtningstjeneste fra 1940-1943.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Af Søren Nørby, stud. mag.

Efter besættelse af Danmark, 9. april 1940, ønskede tyskerne at hindre illegal udrejse af Danmark.

Kystbevogtningen oprettes

Tyskerne "overtalte" danskerne til selv at stå for kontrollen af grænsen mellem Danmark og Sverige, og allerede 16. april 1940 blev Kystbevogt-ningen oprettet.

Politikommissær Svend A. Holten blev udnævnt til Kystbevogtningens øverste chef.

I den spæde start bestod Kystbevogtningen kun af landbaserede politibe-tjente, men allerede 8. maj 1940 blev styrken udvidet med en række far-tøjer fra bl.a. Toldvæsenet.

Tyskerne var dog ikke tilfredse med Kystbevogtningens arbejde, og alle-rede den 27. juni bad Justitsministeriet officielt søværnet om at overtage ledelsen af den søværts Kystbevogtning.

Dette skete officielt 1. oktober 1940.

Søværnet tager over

Søværnet oprettede en styrke bestående af fire af de gamle bevogtnings-fartøjer af SPRINGEREN-klassen: MAKRELEN, SÆLEN, NORDKAPEREN og HAVØRNEN samt 11 fiskekuttere – de såkaldte K-både.

SPRINGEREN deltog også i en periode i kystbevogtningen, mens NORDKAPEREN måtte igennem et længere værftsophold.

Bådene var bemandet med marinens personel, men havde alle en betjent fra kystpolitiet med ombord, ligesom de alle blev udstyret med radioudstyr, så de havde direkte kontakt til land. Herigennem kunne de hurtigt kontrol-lere oplysningerne hos de både og personer, de traf til søs.

Orlogskutteren K1

Kutteren K1 var en af du kuttere, der deltog i kystbevogtningen.
K1 blev i øvrigt minesprængt 19. september 1942 ved Espergærde.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Bådenes patruljeområde var den sjællandske kyst fra Hundested i nord til Gedser i syd – i alt ca. 350 km. Ruten skulle patruljeres dag og nat.

Kystbevogtningen blev hårdt ramt af flådens sænkning 29. august 1943, og mistede her næsten hele dens søværts styrke.

Bevogtningen fortsatte dog på land helt frem til tyskernes internering af det danske politi i september 1944, hvorefter tyskerne selv måtte overtage opgaverne.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

De illegale Sverigesruter 1943-45, af Henrik Dethlefsen, Odense Universitetsforlag 1993

&

Flugten til Sverige, af Rasmus Kreth & Michael Mogensen, Gyldendal 1995

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger