US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2007

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2007

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen

- Dagbogsoptegnelser af Christian Bendix Thostrup


Redigeret af Janni Andreassen & Jakub Christensen Medonos


Kaptajn Alf Trolles Legat har i samarbejde med Det grønlandske Selskab valgt at udgive en dagbog, der skildrer hverdagen gennem de to år.

Det er 3. styrmand på ekspeditionsskibet DANMARK, Christian Bendix Thostrups dagbøger, der tegner fine skildringer af det hårde liv i Nordøstgrønland fra en tid, hvor ekspeditionsliv var uden radio, GPS, telefon og andre moderne bekvemmeligheder.

De var afskåret fra omverdenen.

Bendix Thostrup (1876-1945) er født i Viborg og er fra de gamle sejlskibes tid. Han fik sine styrmandspapirer i marinen i 1902 og opsøgte i efteråret 1905, som en af de første ekspeditionens chef, Mylius-Erichsen, for at komme med på Danmark-Ekspeditionen.

Bendix havde fået blod på tanden, da han som dreng havde hørt om den danske søofficer C. H. Ryders ekspedition med trækslæder til Scoresbysund.

Nu var han opsat på at prøve et liv, der ikke lignede den flade dagligdag.


440 sider, indbundet, 16 x 24 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 298,00

Udgivet af Det Grønlandske Selskab, 2007
ISBN 978-87-87925-40-2

-

Korvetterne af TRITON-klassen

Flådens skibe nr. 3


af Tom Wismann


Dette hefte omhandler de fire korvetter af TRITON-klassen, BELLONA, DIANA, FLORA og TRITON.

Korvetterne udgjorde fra 1955-1981 en væsentlig del af flådens større kampenheder. I folkemunde blev de populært kaldt "Spaghettibådene", da de alle var bygget i Italien.

Skibene gjorde hovedsagelig tjeneste i hjemlige danske farvande, men specielt i deres første år blev de også brugt som stationsskibe og til fiskeriinspektion omkring Færøerne.

Heftet om korvetterne af TRITON-klassen er det tredje i en række hefter om den danske flådes skibe. Næste hefte i serien "Flådens skibe" vil handle om fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN.


48 sider, heftet, gennemillustreret, 21,0 x 29,7 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 100,00

Udgivet af Steel & Stone Publishing, 2007
ISBN 87-991490-3-6

-

Den danske flåde 1850-1943

- Som fotograferne så den


af Søren Nørby & Jakob Seerup


Danmark er og har altid været en søfartsnation, og den danske flådes historie er mere end en for-tælling om skibstyper, mandskab, våben og krig - den er et stykke uomgængelig danmarkshistorie.

Fra de tidligste fotografier i 1850'erne og frem til flådens sænkning i 1943 fortælles her historien om en af de vigtigste perioder i den danske flådes historie.

Om en rivende teknologisk udvikling, fra de træbyggede sejlskibe gennem dampskibenes tidsalder til de moderne skrueskibe. Om livet om bord på flådens skibe, i krig og fredstid, fra matroser til officerer. Om arbejderne på Holmen og i Nyboder. Om de kongeliges tætte tilknytning til flåden. Om overgangen fra kolonimagt til lilleputnation. Om våben og taktikker og, ikke mindst, om en flåde og en nation i krig.

Motiverne er humoristiske, dramatiske samt i enkelte tilfælde tragiske. De er øjebliksbilleder fra en næsten 100-årig periode i en stolt dansk flådes historie.


254 sider, 22,0 x 24,0 cm, hardcover med smudsomslag, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 349,00

Udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof, København 2007
ISBN 978-87-614-0481-7

-

Danmarks Kongelige Familier i 1000 år


af Kay Nielsen & Ib Askholm


Danmarks Kongelige Familier i 1000 år indeholder alle de oplysninger om vore regenter, som enhver med interesse for kongehuset og Danmarks histo-rie så ofte søger.

Bogen rummer præcise informationer om regen-ternes fødselsår, ægtefælle(r), børn og livsforløb mv. Den inden- og udenrigspolitiske situation om-kring hver enkelt konge og dronning skitseres ligeledes. Også adskillige af Danmarks prinser og prinsesser er kort biograferet.

I et centralt kapitel skildres kongemagtens udvikling samt det juridiske grundlag for det danske monarki siden enevældens indførsel i 1660.

Regenternes samtid sættes i relief ved hjælp af tidstavler. De skildrer år for år en række større og mindre begivenheder både i Danmark og i udlandet.


188 sider, 17,0 x 21,5 cm, indbundet

Vejl. udsalgspris: Kr. 198,00

Udgivet af Askholms Forlag, Rødovre, 2007
ISBN 978-87-91679-09-4

-

Danske tropekolonier

- I kølvandet på Galathea


af Ole Sønnichsen


Galathea 3 stræbte som ekspedition efter det ukendte, men gjorde på sin verdensomrejse med ekspeditionsskibet ''Vædderen'' holdt på fjerne steder, som ikke var så ukendte endda for Danmark.

Nemlig de nu tidligere danske kolonier, Trankebar i Indien, Gyldkysten i Ghana og De Vestindiske Øer i Caribien.

Jyllands-Postens journalister og fotografer, der var med ombord på Galathea, giver i bogen ''Danske Tropekolonier'' et enestående indblik i de områder.

Bogen er sidste bind af den trilogi, som Jyllands-Postens journalister og fotografer har lavet efter Galathea-ekspeditionen, men kan samtidig læses som et selvstændigt værk om en del af vores forhistorie, som i en globaliseret verden virker mere end fremmed. Men som for bare få hundrede år siden var virkelighed.


176 sider, 21,0 x 26,0 cm, indbundet, rigt illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 229,00

Udgivet af Forlaget Jyllands Posten, 2007
ISBN 978-87
-769-2108-8

-

Søheltenes skibe

- Historien om Søværnets torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen


af Niels Chr. Borck & Søren Nørby


De ti torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen, der tjente Søværnet fra 1974-2000, markerede højdepunktet i det danske torpedobådsvåbens 121-årige historie.

I denne bog skildres i ord og billeder disse fremragende orlogsfartøjer, der alt for tidligt måtte mærke skærebrænderens sviende bid.

Forfatterne fortæller om bådenes tilblivelse, deres opgaver i krig og fred og den specielle torpedobådstaktik i kystnære operationer, som den danske flåde gennem mere end 100 år udviklede til perfektion. Desuden fortælles om livet om bord og om de mænd og kvinder, der sejlede med flådens torpedomissilbåde.

Bogen giver en rigdom af tekniske og faktuelle oplysninger, men giver også vurderinger af skibenes betydning i den sikkerhedspolitiske sammen-hæng under Den kolde Krig.

En række fortællinger og anekdoter fra livet om bord giver et levende indblik i bådenes hverdag. Desuden omtales den langstrakte proces, som førte til bådenes udfasning i år 2000.


300 sider + DVD, indbundet, 20,5 x 27,5 cm, illustreret i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 348,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2007
ISBN
978-87-89022-52-9

-

"Mytteriet"


af Kurt Lundholm


"Vi begår aldrig fejl, og skulle vi undtagelsesvis begå en fejl indrømmer vi det aldrig".

Et motto, der er Stalin værdig, men som tilsyneladende var mantraet i Søværnets ledelse i 1980'erne.

En skibsofficer sendes efter 12 års tjeneste bag et skrivebord af sted som skibschef på et af Søvær-nets inspektionsskibe på togt til Færøerne.

Skibschefens alkoholmisbrug skaber farlige situa-tioner og et utåleligt samarbejdsklima mellem skibets besætning og dets chef.

Bogen omhandler ikke et fuldbyrdet mytteri, men optakten til dette. En situation, der blev skabt af en personalepolitik hvor karriereplaner, normer og traditioner var vigtigere end sikkerhed til søs og behovet for at hjælpe en syg skibschef.

Mytteriet blev kun afværget af besætningen som i tre måneder måtte kæmpe med en alkoholiseret skibschef, en uduelig eskadreledelse og en personale sektion, som ikke ville erkende egne fejl.

Da besætningen efter mange prøvelser i et af verdens mest ugæstfrie farvande afsluttede dette mareridts togt, ja så forsøgte man at rette smed for bager ved, at forsøge at straffe budbringerne (officererne om bord) fordi de havde haft mod til at sætte sig op mod de store hanelefanter i søværnets ledelse.


331 sider, indbundet, 16 x 23,5 cm, få ill. i s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 295,00

Udgivet af Brunlynget Bogforlag, 2007
ISBN
978-87-992085-0-0

-

København i flammer

- Hvordan England bombarderede København og ranede den danske flåde i 1807


af Thomas Munch-Petersen


I begyndelsen af september 1807 var København omringet af engelske tropper uden udsigt til hjælp. Efter flere dages beskydning stod byen i brand, og forsvarerne overgav sig.

I København i flammer fortæller Thomas Munch-Petersen, hvordan det kom så vidt.

Den danske flåde var en alvorlig potentiel trussel mod engelske interesser, og i den nytiltrådte engelske regering opstod der en frygt for, at Napoleon ville komme i be-siddelse af den.

Kombineret med forkerte efterretninger, misforståelser, dårlige personlige relationer og meget mere førte denne frygt til en beslutning om et fore-byggende angreb på Danmark.

For England var angrebet en stor succes. Målet blev nået med et minimum af tab på egen side og på kort tid. For Danmark var det en af de store nationale katastrofer med vidtrækkende konsekvenser.


275 sider, indbundet, 16,5 x 23,5 cm, ill. i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København
ISBN 978-87-02-05901-4

-

Danske havforskningsskibe gennem 250 år


af Thorkild Sandbeck


Bogen omfatter samtlige danske havforsk-ningsskibe, og her er virkelig drama for alle pengene – ofte med døden som ledsager.

Ikke blot omtales de videnskabelige resultater, men skibene følges så at sige fra vugge til grav, og det er der kommet nogle forrygende historier ud af – og i flere tilfælde helt nye og over-raskende oplysninger.

Hvem har fx tænkt på, at det tidligere danske ekspeditionsskib HEKLA blev det første skib, der indledte de ispatruljeringer, som blev iværksat efter TITANICs tragiske forlis i april 1912 – og som stadig finder sted.

Sådan kan man blive ved. Bogen er spækket med spændende historier – men læs selv.

Ud over de mange illustrationer findes der faktablokke med hvert skibs data. Hvert kapitel afsluttes med et persongalleri, hvor nøglepersonernes biografi fremgår. Bogen bliver således også et nyttigt opslagsværk. Alene personindekset omfatter 1000 navne.


280 sider, indbundet, illustreret i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 398,00

Udgivet af Skib Forlag, 2007
ISBN 87-90374-36-3 

-

Georg Stage

- Skole for søfolk i 125 år


af Hans Christian Bjerg


Sejlskoleskibet GEORG STAGE er en traditionsrig institution inden for den danske søfarts-uddannelse. I gennem 125 år - siden 1882 - har Stiftelsen Georg Stages Minde givet drenge, og fra 1982 også piger, der ønsker at fare til søs, den første undervisning i praktisk sømandsgerning om bord i et dertil bestemt skoleskib.

Med nogle få undtagelser har Stiftelsen årligt gennemført uddannelsestog-ter med skoleskibet. I løbet af årene har over 9.500 unge mennesker gen-nemført denne uddannelse og samtidigt fået en oplevelse for livet.

Stiftelsen har anvendt to sejlskoleskibe, begge med navnet GEORG STAGE. Det første sejlede 1882-1934 og det andet og nuværende blev taget i brug i 1935.

Tilsammen har disse to sejlskibe udsejlet over 500.000 sømil!

I dag er GEORG STAGE en sejlende søfartsskole, der opfylder alle lovmæs-sige krav med hensyn til den elementære sømandsuddannelse.

Det særlige Georg Stage-koncept består i, at man, ud over den skolemæs-sige sømandsuddannelse, får en oplevelse, samtidig med at man lærer kammeratskab og teamwork og får øget tro på sig selv.


212 sider, indbundet, 21,5 x 21,2 cm, ill. i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Ikke oplyst

Udgivet af Stiftelsen Georg Stages Minde, København 2007
ISBN 978-87-992055-0-9

-

Landkrigen 1807


af K. G. H. Hillingsø


1807 er året, hvor København bliver belejret af englænderne, som bombarderer byen og raner flåden.

Det sker imidlertid ikke uden dansk modstand, og i denne bog fortæller Kjeld Hillingsø om de danske hærstyrkers og kanonbådes ulige kamp i Køben-havn og på Sjælland.

Et trist kapitel i Danmarks militærhistorie, idet hovedparten af den professionelle hær stod på Den Jyske Halvø for at forhindre angreb over landegrænsen, så kampen på Sjælland mod de krigsvante britiske tropper måtte føres med en talmæssig underlegen styrke, der for størstedelens vedkommende var meget dårligt uddannet.

Men kunne det være gået anderledes?

Hillingsø tager de ansvarlige og deres beslutninger under behandling og giver sin militærfaglige vurdering af, om det behøvede at gå så skidt.


224 sider, heftet, 15 x 20 cm, ill. i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 229,00

Udgivet af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København
ISBN 978-87-02-06004-1

-

Korstog i Europa


af Dwight D. Eisenhower


General Dwight D. Eisenhower var øverstkomman-derende for de samlede allierede styrker under anden verdenskrig - Supreme Allied Commander - og efter krigen blev han valgt som USA's 34. præsident.

Denne bog, der nu foreligger på dansk, er hans egen beretning om krigen, som han oplevede den - fra Polen og Pearl Harbor over invasionerne i Nordafrika og Italien til D-dag og de hårde kampe i Ardennerne.

I bogen fortæller Eisenhower levende om sine sejre og nederlag, om strategi og taktik, om samarbejdet med andre mili-tære chefer og politikere og om forholdet til sin egen stab - herunder den farverige og kontroversielle general Patton.

Bogen er af mange betragtet som en af de vigtigste kilder til forståelse af den anden verdenskrig.


477 sider, indbundet, 17 x 24,5 cm, ill. i s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 450,00

Udgivet af Forlaget Rosenkilde, København
ISBN 978-87-91303-71-5

-

Flådens Ran

- Tabet af den dansk norske flåde 1807


af Rolf Scheen


En æra sluttede reelt 7. september 1807, da forsvaret for København kapitulerede efter tre dages engelsk terror-bombardement.

Byen brændte, og der var intet håb om hjælp. Hæren stod i Sønderjylland som værn mod Napoleon, og flåden lå i havnen uden udrustning - ingen master, ingen kanoner. Ingenting.

Betingelserne for fred var hårde. udlevering af hele flåden inklusiv alle forsyninger.

Det var et uerstatteligt tab, som Danmark aldrig kom sig over. Forbindelsen til Norge blev afbrudt og aldrig genskabt. Over 400 års fællesskab ophørte.

Flådens ran beskriver den spændende historie om tabet af den dansk-norske flåde i 1807.


215 sider, indbundet, 16 x 23,5 cm, ill. i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København
ISBN 978-87-02-05841-3

-

Montgomery

- Danmarks befrier


af Jørgen Sevaldsen


12. maj 1945 var der jubelfest i København.

Bernard Law Montgomery kørte gennem byens gader, hvor danskerne udtrykte deres glæde og taknemmelighed over for ham og de allierede soldater - endelig var Danmark frit efter fem vanskelige besættelsesår.

I bogen fortæller Jørgen Sevaldsen den spæn-dende historie om den britiske feltmarskals karriere, der kulminerede med det afgørende slag ved el-Alamein i november 1942.

Senere kom den allierede invasion i Normandiet i 1944 og felttoget i Nordtyskland, der i april og maj 1945 førte Montgomery og hans tropper til Lübeck og dermed forhindrede de sovjetiske hære i at rykke tættere på Danmarks grænse. Den positive forbindelse til Danmark skånede dog ikke landets regering og militær, da Montgomery som næstkommanderende for NATO besøgte Danmark i 1950'erne. Her fremlagde han en hård kritik af Danmarks indsats under Den Kolde Krig.

Bogen er også historien om mennesket bag myten - om feltmarskalens særheder og store vanskeligheder i omgangen med andre mennesker.


286 sider, indbundet, 17 x 23 cm, ill. i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Aschehoug Danske Forlag A/S
ISBN 978-87-11-30002-2

-

København 1807

- Belejring og bombardement


af Peter Henningsen (red.)


I september 1807 overfaldt Storbritannien København og udsatte byen for et bombardement af hidtil usete dimensioner.

En regn af bomber og brandraketter haglede i flere dage ned over byen og spredte skræk og rædsel blandt de sagesløse indbyggere.

I anledning af 200-året for begivenhederne fortæller en ny generation af historikere i København 1807 om sider af bombardementet, vi ikke hører om så ofte.

Hvad skete der f.eks. med de engelske borgere, der boede i byen? Hvor mange københavnere mistede livet og hvordan greb den engelske fjende belejringen og bombardementet an? Hvad snakkede københavnerne om, mens krigen stod på, og hvor store dele af byen blev ødelagt? Om dette og meget mere handler bogen.


352 sider, indbundet, 21 x 28 cm, illustreret i sort/hvid og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 349,00

Udgivet af Forlaget Jyllands Posten, 2007
ISB
N 978-87-7692-117-0

-

1807

- København i flammer


af Jan Møller


2. september 1807 klokken 19 faldt de første bomber over København. Granater, bomber og raketter fløj i tusindvis ind over indbyggerne. Natten igennem var himlen oplyst af bombernes og raketternes ildspor.

Det engelske bombardement af København 2.-5. september 1807 var verdenshistoriens første civil-bombardement.

Det var også første gang, en by blev bombarderet med raketter – det anslås, at englænderne sendte mere end 14.000 bomber og raketter ind over byen i løbet af 3 dage. Der var omkring 1.600 dræbte og 1.000 sårede, mens 305 beboelseshuse blev totalt ødelagt og ca. 1.600 svært beskadiget.

Jan Møller gennemgår baggrunden for bombardementet og skildrer det uhyggelige drama – bl.a. med citater fra øjenvidner. Også de mere pudsige beretninger er med.


92 sider, indbundet, Rigt illustreret i farver

Vejl. udsalgspris: Kr. 149,00

Udgivet af Aschehoug Danske Forlag A/S
ISBN
978-87-11-31070-0

-

Sådan bruges Dannebrog

Guide til korrekt brug af Dannebrog


Redaktion: Søren Cruys-Bagger


"Sådan bruges Dannebrog" er en lille håndbog om regler og kutymer for, hvordan du benytter det danske flag.

Formålet med hæftet er at fortælle om Danne-brogs betydning og beskrive korrekt brug af flag, fane og vimpel.

I pjecen finder du oplysninger, beskrivelser og for-klaringer, så du med større sikkerhed kan bruge Dannebrog korrekt.

Der findes i Danmark ikke en egentlig "flaglov", så brugen af Dannebrog bygger på en række cirkulærer og hævdvunden praksis.

Håndbogen er et must til enhver med en flagstang i haven eller i virksom-heden.


65 sider, heftet. 13 x 20 cm, illustreret i farve

Vejl. udsalgspris: Gratis (forsendelsesomkostninger kr. 30,-)

Udgivet af Danmarkssamfundet, juni 2007
ISBN 978-87-990709-0-9

-

SÆLENs deployering til
Middelhavet
og den Persiske Golf


Redaktion: Søren Nørby


I 2002 og 2003 opererede ubåden SÆLEN langt fra Danmark, først i det østlige Middelhav i 2002 og senere i Den persiske Bugt i 2003.

Undervejs i togterne sendte besætningerne breve og billeder til familie og venner hjemme i Danmark, og brevene bringes her i deres fulde længde i den første samlede udgivelse.

De viser en holdmoral, stolthed og udholdenhed, der må betegnes som førsteklasses, og det forekommer, at disse besætninger har meget at have denne stolthed i.

Der er tale om et meget langt togt, der varede fra juni 2002 til juni 2003, udført af to ubådsbesætninger på skift.

Brevene beskriver i stort og småt den dagligdag der hurtigt kommer til at præge også et sådant usædvanligt togt, og vi følger besætningerne både når luftkølingsanlægget bryder ned og når Forsvarsministeren og chefen for Søværnets Materielkommando er på besøg i ubåden.


61 sider, heftet. 14,5 x 21 cm, illustreret i farve

Vejl. udsalgspris: Gratis (forsendelsesomkostninger opkræves)

Udgivet af Forsvarsakademiet/Marinens Bibliotek, juni 2007
ISBN 978-87-914213-0-3

-

På jordomrejse med Galathea 3

- Vor tids største danske opdagelsesreje
   Cape Town til København, Bind 2:


af Jørgen Ullerup, Sanne Gram og Søren Flott


På jordomrejse med Galathea 3 er et tobindsværk om den største danske forskningsekspedition nogensinde - en ekspedition der på 257 døgn bringer Vædderen Jorden rundt.

Til Grønland. Til Afrika. Til Australien. Til Antarktis. Til Sydamerika. Til Galapagos. Til USA. Til tidligere danske tropekolonier. Og til dele af kloden, som i forhold til forskning er stort set jomfrueligt hav.

Dette andet bind tager os med fra afsejlingen i Cape Town i Sydafrika tilbage til København. Det fortæller om de mange forventningsfulde videnskabsfolk og formidlere, som håber at finde nye opdagelser. Der bliver også rapporteret fra de lande, ekspeditionen passerer. Og så fortæller det historien om de to første Galathea-ekspeditioner, der satte det hele i gang.

På jordomrejse med Galathea 3 er en bog om et eventyr og en fantastisk opdagelsesrejse. Bogen giver værdifulde og velskrevne indblik i livet om bord, i forskningen, formidlingen, samarbejdet mellem besætning og passagerer og meget andet.

1. bind udkom i 2006.


176 sider, indbundet, 21 x 26 cm, illustreret i sort/hvid og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 249,00

Udgivet af Forlaget Jyllands Posten, 2007
ISB
N 978-87-7692-107-1

-

Georg I

Prins af Danmark - Konge af Grækenland


af E. E. P. Tisdall


Da prins Vilhelm fik at vide, at han var blevet valgt til konge af Grækenland, havde han aldrig truffet en græker. Dengang var landet et af Europas urolige hjørner.

Ved at sætte en søn af den kommende konge i det neutrale Danmark på tronen håbede stormagter på ro på det sydlige Balkan.

Kong Georgs største politiske problem var tyrkerne – en stor del af det nuværende Grækenland tilhørte dengang Det Osmanniske Rige. I 1897 lykkedes det at erobre Kreta. I oktober 1912 erklærede Grækenland krig mod Det Osmanniske Rige, og i 1913 blev Georg I myrdet på gaden i Saloniki.

Blandt Georg I's efterkommerne i dag er Konstantin II, dronning Sophia af Spanien, kronprins Alexander af Jugoslavien, prins Michael af Grækenland, prins Philip af England og prins Michael af Kent. Georg I var admiral i den danske flåde og tidligere kadet på Søofficersskolen.

Bogen udkom første gang i 1959, da kong Paul stadig sad på Grækenlands trone. I et efterskrift fortæller historikeren Henning Dehn-Nielsen, hvad der er sket siden da.


279 sider, indbundet, illustreret i sort/hvid

Originaltitel: Royal Destiny

Oversættelse: Johanne Marie Larsen

Vejl. udsalgspris: Kr. 199,00

Udgivet af Aschehoug Danske Forlag A/S, København 2007
ISB
N 978-87-11-31203-2

-

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 20. januar 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. april 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger