US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2001

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2001

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

Fra Træskoflyver til VIP Jet

1. Luftflotille/Eskadrille 721 1926-2001


af Bent Jørgensen


I fortsættelse af Flyvevåbnets oprettelse i 1950 blev det bestemt, at Søværnets Flyvevæsens 1. Luftflotille, som stammede fra 1926, fremover skulle benævnes Eskadrille 721.

Dette er beretningen om de modige marineflyve-re, som i deres åbne fly trodsede isen og kulden og gennem luftfotografering af Grønlands enorme kyststrækninger medvirkede til, at den internatio-nale domstol i Haag i 1933 gav Danmark medhold i, at den norske okkupation af områder i Østgrønland var ulovlig.

Beretningen er krydret med talrige personlige både gribende og muntre minder om besætningernes ofte dramatiske oplevelser.


287 sider, indbundet, rigt illustreret, 18,0 x 25,0 cm

Udgivet af Flyvevåbnets Bibliotek, 2001
ISBN 87-987748-3-2

 

-

MAYDAY, MAYDAY!MAYDAY, MAYDAY!

- en fantastisk redningsaktion på Atlanterhavet


af Ottar Sveinson og Carsten Berthelsen


Bogen fortæller om en redningsaktion af det islandske fragtskib SUDERLAND i Atlanterhavet.

Det lykkes for inspektionsskibet VÆDDEREN og dens helikopter at redde fem af de islandske sømænd.


153 sider, hæftet, 15,5 x 23 cm, ill. i s/h.

Udgivet af PP Forlag, Danmark
ISBN 87-90799-09-7

-

Grønlands Kommando i 50 årGrønlands Kommando
i 50 år


af Per Herholdt Jensen


Bogen beskriver tilblivelsen af Grønlands Kommando og etableringen af Flådestation GRØNNEDAL.

Desuden indeholder bogen en gennemgang af Kommandoens og flådestationens historie gennem de seneste 50 år.


239 sider, indbundet, 23,5 x 28,5 cm, ill. i s/h og farver

Udgivet af Aschehoug Dansk Forlag A/S
ISBN 87-11-16258-9

-

De danske militære flyver-styrkers udvikling 1940-1945

Bind II, Første halvbind


af Paul E. Ancker


Bogen er første halvbind af bind II, der omhandler de militære flyverstyrkers udvikling fra 9. april 1940 til Flyvevåbnets oprettelse 1. oktober 1950.

Værket udmærker sig ved at være den første forskningsmæssige undersøgelse, som beskriver og dokumenterer den luftmilitære udvikling i en militærhistorisk sammenhæng.

Med det formål at formidle og udbygge argumentationen i fremstillingen er bogen rigt illustreret med samtidige fotografier og illustrationer, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.


476 sider, indbundet, rigt illustreret, 18,5 x 25,5 cm

Udgivet af Odense Universitetsforlag, 2001
ISBN 87-7838-368-4

-

Flådens Ansigt

Flådens Ansigt

Galionsfigurer fra Den Danske Marine


af Jens Riise Kristensen


Bogen beskriver tilblivelsen og baggrunden for anvendelse af galionsfigurer i den danske flåde.

Der er desuden en kort gennemgang af heraldik i Søværnet efter 1958.


111 sider, indbundet, 20,5 x 28,5 cm, ill. i s/h og farver

Udgivet af Skib Forlag
ISBN 87-90374-17-7

 

-

Søkadetakademiet i OplysningstidenSøkadetakademiet i oplysningstiden


af Jakob Seerup


Bogen giver en detaljeret beret-ning om uddannelsen af søkadet-ter i 1700-tallet.

Udgivet i anledning af Søofficers-skolens 300-års jubilæum.


111 sider, indbundet, 23,5 x 18 cm, ill. i s/h og farver

Udgivet af forlaget Marinehistoriske Skrifter, Orlogsmuseet
ISBN 87-87720-14-0

-

Danske Marineblankvåben I

Danske Marineblankvåben I


af Kurt Bang Petersen


Bogen omtaler og beskriver danske marine-blankvåben, dvs. sabler, kårder, sværd mm.
Bogen er udgivet som Våbenhistorisk Årbog 2001 (Nr. 46)


376 sider, indbundet, 18 x 25 cm, ill. i s/h og farver

Udgivet af Våbenhistorisk Selskab, Forlaget DEVANTIER
ISSN 0108-707X

-

Slaget på RedenSlaget på Reden (2. oplag)


af Ole Feldbæk


Bogen er vel nok den mest veldokumenterede fremstilling af Slaget på Reden 2. april 1801.
2. oplag er udgivet i anledningen af 200-års dagen for Slaget på Reden


282 sider, indbundet, 17 x 24 cm, ill. i s/h og farver

Udgivet af Politikens Forlag A/S
ISBN 87-567-4001-8

 

-

Jutlandia-ekspeditionenJutlandia-ekspeditionen

Tilblivelse og virke 1950-53


af Kristine K. N. Midtgaard


Bogen giver, som titlen angiver, en gennemgang af hospitalsskibet JUTLANDIA ekspedition til Korea, herunder en række beretninger fra flere af de deltagende besætningsmedlemmer.
Der gives også en gennemgang af baggrunden for udsendelsen


166 sider, hæftet, 16,5 x 23,5 cm, ill. i s/h

Udgivet af Dansk Udenrigspolitisk Institut
ISBN 87-90681-49-5

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. november 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. december 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger