US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2004

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2004

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

De danske isbrydere
- historien om Elbjørn og de andre statsisbrydere


af Knud Fischer


Historien om isbryderne begynder helt tilbage, hvor de rejsende blev sejlet over bælterne med postbådene, og når isen lukkede for sejladsen, blev isbåde sat ind.

Isbådene blev trukket og skubbet over isen, og passagererne måtte hjælpe til.

Derefter fortælles om Den danske Istjeneste og alle statsisbryderne, MJØLNER, HOLGER DANSKE og alle "BJØRNENE" efterhånden som de blev bygget og kom i tjeneste.

»Kan du være i Frederikshavn i aften ? - I skal sejle i morgen.«

Sådan begyndte Knud Fischer som telegrafist på isbryderen DANBJØRN - senere på ELBJØRN - og Knud kunne lide det kolde og barske liv på en isbryder i danske farvande, og kan fortælle om det interessante og ind imellem barske - arbejde ombord på ELBJØRN og de andre isbrydere.

At ELBJØRN har sin helt egen historie og nu ender som restaurationsskib satte Knud Fischer i gang med at indsamle oplysninger og skrive om isbryderne. Bogen giver os relevante data og fotos.


103 sider, indbundet, ill. i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 228,00

Udgivet af Skib Forlag, 2004
ISBN 87-90374-31-2

-

Ståbi for søofficerer


af kommandør Henrik M. Elbro


Ståbien er tænkt for unge søofficerer, som uden at skulle spørge, kan søge råd og oplysning.

Forholdene på det åbne hav - "The High Seas" - er forudsætninger for det maritime miljø og opera-rationer tæt ved kystlinien. Faktorer der ligger til grund for maritime operationer og taktik i søvær-net bliver klarlagt.

Forhold og skikke som søofficeren møder i sin gerning og daglige virke gennemgås. Skrevne eller uskrevne er disse regler vigtige, fordi de i til-knytning til direktiver, sætter den ramme og giver det grundlag for tjene-stens tilrettelæggelse og udførelse, som kendetegner søværnet.

Kutymerne udgør en vigtig del af søværnets traditioner og medvirker til at bevare den særlige stilling flåden gennem mere end 500 år har indtaget.

Bogen er skrevet for mennesker, der aldrig systematisk er blevet introduceret til fx skikke og har ringe mulighed for ved selvstudium at gøre sig bekendt hermed. Mange synes at have glemt flådens gamle og traditionsrige uddannelsesprincip - de ældre uddanner de yngre - fortsat er gældende. Dette forhold berører ståbien ligeledes.


136 sider, indbundet, illustreret, 17,8 x 25,0 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 100,00

Udgivet af Marinens Bibliotek, København 2004
ISBN 87-988952-0-6

-

Trusselsbilledet

- en koldkriger taler ud


af Kjeld Hillingsø


Forelå der en reel trussel mod Danmark under Den Kolde Krig, eller lod dele af befolkningen, herunder store dele af forsvaret, sig rive med af våbenkapløb og antikommunisme?

Var andre grupper i samfundet for naive og op-tændt af antiamerikanisme til at se, at Østblokken mente det alvorligt?

Spørgsmålene er langt fra besvaret endnu, men er i dag mere end nogensinde genstand for diskus-sion og gensidige beskyldninger.

Hillingsø fortæller om egne erfaringer og analyser undervejs og indkredser den daværende militære situation samt den folkelige og politiske opinion i i det perspektiv, som tilbageblikket giver - efter at det hele er endt, som det skulle. - Men har vi lært noget?


288 sider, heftet, illustreret i s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 169,00

Udgivet af Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, København 2004
ISBN 87-
02-03246-5

-

Fodfejl

- Da Danmark svigtede under Den Kolde Krig


af Uffe Ellemann-Jensen


Det var ikke nogen glorværdig rolle, Danmark spil-lede i sidste fase af den kolde krig - siden kendt som fodnoteperioden i dansk sikkerhedspolitik.

Det danske Folketings traditionelle enighed om udenrigs- og sikkerhedspolitikken brast til fordel for indenrigspolitiske manøvrer.

Som udenrigsminister var Uffe Ellemann-Jensen centralt placeret og måtte indkassere adskillige næser fra folketingsflertallet.

Bogen er en engageret aktørs egne oplevelser som først soldat, siden journalist og endelig politiker under Den Kolde Krigs udvikling og afvikling.


390 sider, indbundet, illustreret i s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, København 2004
ISBN 87-
02-03035-7

-

Konger, krigere
og andet godtfolk


af Peter Garde


I bogen beskrives ti historiske retssager, herunder bl.a.: Et linieskib og en fregat går tabt 1849-1850 (Om H. G. Garde og Frederik Paludan).

Retssagerne står i centrum, men fælles for sagerne er at de, udover den juridiske ramme, har haft betydning for bl.a. krigshistorien og åndshi-storien.

Peter Garde har siden 1983 været kriminaldommer i Hillerød, og han har skrevet et stort antal juridiske artikler, til dels med kulturhistorisk anstrøg.


269 sider, indbundet

Vejl. udsalgspris: Kr. 310,00

Udgivet af Forlaget Thomson - GadJura, København 2004
ISBN 87-619-1028-7

-

Så til søs!

- Orlogsflådens søfolk i tiden før 1700


af Jørgen H. Barfoed


Jørgen H. Barfod udgiver efter eget udsagn sin sidste maritime bog. Den handler om de menige søfolk på orlogsflåden i tiden frem til 1700, altså dem, der desværre så tit kun er tal i en beman-dingsoversigt.

Bogen udgør et supplement til Jørgen H. Bardfods hovedværk, biografien om Niels Juel (udgivet 1977) og i en vis forstand også til pionerarbejdet, "Danmark-Norges Handelsflåde 1650-1700", udgivet 1967, som udgør en milepæl i udforskningen af handelsflådens historie.

For orlogsflådens vedkommende knytter denne bog sig også til en lang række af Barfods andre marinehistoriske publikationer gennem de senere år.


166 sider, indbundet

Vejl. udsalgspris: Kr. 195,00

Udgivet af Forlaget Falcon, København 2004
ISBN 87-88802-17-5

-

Operation Overlord

- Det vigtigste slag i det 20. århundrede


af Jakob Sørensen


Historien om D-dagen begynder 4. juni 1940, hvor de sidste rester af det britiske ekspeditionskorps i Frankrig blev evakueret fra Dunkirk.

I Operation Overlord fortæller Jakob Sørensen, hvordan briterne sammen med deres ameri-kanske og canadiske allierede næsten på dato vendte tilbage og skaffede sig oprejsning for nederlaget fire år tidligere.

Ud over at berette om de allieredes landgang på Normandiets kyst 6. juni 1944, udmærker bogen sig også ved, i detaljer at berette om mange af de danskere, der deltog i denne vellykkede landgangsoperation.


346 sider, indbundet

Vejl. udsalgspris: Kr. 349,00

Udgivet af Høst & Søns Forlag, København 2004
ISBN 87-14-29865-1

-

Dansk Søartilleri 1860-2004


af Admiral Sven Egil Thiede


Denne bog om dansk søartilleri 1860-2004 indgår i Tøjhusmuseets række af større værker om dansk artilleri.

Den dækker en periode, hvor der på skibsartille-riets område er sket en revolutionerende udvikling fra glatløbede forladekanoner i simple træaffuta-ger til langrækkende, præcist skydende helauto-matiske maskinkanoner og slagkraftige missil-systemer.

På baggrund af den internationale udvikling på skibsartilleriområdet skildres den danske flådes artilleriarmering gennem tiderne. Hovedvægten i fremstillingen er lagt på materiellet, men der rede-gøres også for dets betjening og taktiske anvendelse.

Endvidere belyses institutionen Søartilleriets historie.


2 bind, i alt 844 sider, indbundet, gennemillustreret.

Vejl. udsalgspris: Kr. 500,00

Udgivet af Tøjhusmuseet, København 2004
ISBN 87-89022-37-8

-

Mandsmod og kongegunst

- en biografi om Peter Wessel Tordenskiold


af Dan H. Andersen


Tordenskiold (1690-1720) er en af de mest myte-omspundne skikkelser i Danmarkshistorien, kendt for sit vovemod, sin snarrådighed og sin komet-karriere inden for flåden.

Han levede stærkt og døde ung: Som kun 28-årig blev han udnævnt til vice-admiral, som 30-årig blev han dræbt ved en duel. Hvem var han, og hvad drev ham?

I denne biografi giver Dan H. Andersen et psyko-logisk portræt af en blændende begavet kriger, en sømand uden sidestykke, men også et menneske, hvis sind var i evig kamp mellem beregning og spontanitet, mellem generøsitet og hårdhed.


390 sider, indbundet

Vejl. udsalgspris: Kr. 349,00

Udgivet af forlaget Aschehoug
ISBN 87-11-11667-6

-

Kongeskibet DANNEBROG


af Jon Bloch Skipper


Traditioner, anekdoter og oplevelser.

I denne bog tager forfatteren os med om bord på skibet til et kig ind i de saloner, der både fungerer som officielle repræsentationslokaler og som privat hjem for den kongelige familie.

Et væld af traditioner, anekdoter og gode oplevelser knytter sig til kongeskibet, og bogen følger årets gang på skibet, begyndende med den traditionsrige ombordstigning i april/maj.


103 sider, indbundet, 25,5 x 25,5 cm gennemillustreret i farve og s/h.

Vejl. udsalgspris: Kr. 199,00.

Produceret af Det Historiske Hus ApS for Aschehoug Dansk Forlag A/S
ISBN 87-11-11742-7

-

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. september 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. december 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger