US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2008

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2008

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

At sejle under vandet

- udviklingen af de første ubåde


af Søren Nørby


Ideen om at bygge et fartøj, der uset kan bevæge sig under havets overflade, går mange år tilbage.

Mange kender Jules Vernes bog, "En verdensom-sejling under havet", der fortæller historien om kaptajn Nemo og ubåden NAUTILUS.

Verne var ikke den første, der fik ideen, men først med industrialiseringen i 1800-tallet blev det praktisk muligt at bygge en fungerende ubåd.

Dette undervisningshefte er skrevet til faget historie, primært teknologi-historie.

Således fortælles om hvordan en række opfindsomme, stædige, modige og veluddannede personer med stor ildhu gik løs på opgaven med at udvikle de første ubåde.

Heftet spænder således over Boernes ubådsdesign fra 1578 og frem til før-ste verdenskrig, idet denne konflikts ubådsresultater kort opsummeres.

Heftet indeholder desuden faktabokse, let forståelige principtegninger af ubåden og dens dykkegenskaber, torpedoen og dens taktiske indsættelse.


32 sider, heftet, 23,0 x 20,5 cm, gennemillustreret i farvetryk

Vejl. udsalgspris: Kr. 75,00

Udgivet af Erhvervsskolernes Forlag, Odense, 2008
ISBN 978-87-
7082-017-2


-

Minestrygerne af VIG-klassen


af Lars Jordt


De fire minestrygere af VIG-klassen blev bygget på Orlogsværftet, men med økonomiske hjælp fra vore amerikanske allierede.

Det var under den kolde krig og i en tid, hvor de danske farvande endnu ikke var erklæret for minefrit efter Anden Verdenskrig.

Der var tale om fire højt specialiserede og teknisk avancerede enheder.

Skibenes karriere blev dog kort, og de var alle udgået af flådens tal mindre end 13 år efter, at den første havde hejst kommando.

Heftet om lægtvandsminestrygerne af VIG-klassen er det femte hefte i serien om den danske flådes skibe.


48 sider, heftet, gennemillustreret, 21,0 x 29,7 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 110,00

Udgivet af Steel & Stone Publishing, 2008
ISBN 87-991490-6-0


-

Nødkald


af Ottar Sveinsson


Dokumentarisk beretning om en redningsaktion i december 2006, der medførte, at en ung dansk orlogsgast mistede livet, og at syv andre var meget tæt på at omkomme.

Da det russiske skib WILSON MUUGA går på grund ved Islands sydkyst, udsender de et nød-signal, der blandt andet modtaget af det danske inspektionsskib TRITON, der er i nærheden.

Nu udspiller der sig et kapløb med døden, da de otte danske redningsfolk, der skulle komme det russiske skib til undsætning, kæntrer i det iskolde hav midt i en voldsom storm med bølger på op til ti meter.

Beretningen bygger på interviews med de danske redningsfolk. der lå i vandet i flere timer, før der dukkede undsætning op, og med de islandske helikopterfolk, der risikerede deres eget liv i forsøget på at redde de nød-stedte kolleger.


176 sider, indbundet, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 229,00

Udgivet af Forlaget Documentas, 2008
ISBN 978-87-7063-035-1


-

Danmarks krigshistorie 1-2


af Ole Frantzen & Knud. J. V. Jespersen (red.)


Den første samlede fremstilling af Danmarks historie som krigsførende nation.

Bogen beskriver i to bind, hvordan krig har formet menneske, stat og samfund i Danmark i mere end tusinde år.

Værket handler om krigenes årsager og konsekvenser i et udenrigs- og sikkerhedspolitisk perspektiv – og om nogle af de kriser, der nær var blevet til krig.

Bogen er blevet til i samarbejde med seks af Danmarks førende krigs-historikere, nemlig lektor, ph.d. Kurt Villads Jensen, prof., dr.phil. Knud J. V. Jespersen, prof., dr.phil. Gunner Lind, cand.phil. Ole L. Frantzen, cand.phil. Michael H. Clemmesen og ph.d. Thomas Wegener Friis.

Bogen består af to bind:

  • Bind 1: År 700-1814

  • Bind 2: År 1814-2008


873 sider, indbundet og i kassette, illustreret

Vej. udsalgspris: Kr. 599,00

Udgivet af Gads Forlag, København 2008
ISBN 978-87-12-04336-2


-

Fregatterne HOLGER DANSKE
& NIELS EBBESEN


af Tom Wismann


De to fregatter HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN blev købt i England efter Anden Verdenskrigs af-slutning.

De kom til Danmark i november og december 1945 og blev efter et eftersyn på Orlogsværftet taget i brug som skoleskibe i sommeren 1946.

Tjenesten som skoleskibe bragte fregatterne langt omkring. Flaget blev vist så fjerne steder som Middelhavet, Madeira, Bermuda og i USA.

Ud over dette løste skibene også almindelige operative opgaver som farvandsovervågning, fiskeriinspektion og stationstjeneste ved Færøerne og Grønland.

Heftet om HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN er det fjerde hefte i serien om den danske flådes skibe.


48 sider, heftet, gennemillustreret, 21,0 x 29,7 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 110,00

Udgivet af Steel & Stone Publishing, 2008
ISBN 87-991490-4-4


-

Søkrig i danske farvande

Under Anden Verdenskrig 1939-42


af Poul Bech


I månederne op til, og efter Danmark blev besat 9. april 1940, fik den fredelige neutrale tilstand i de indre danske farvande en brat afslutning.

De danske farvande blev genstand for deciderede kamphandlinger og mangfoldige sænkninger, da britiske ubåde sneg sig ind i de tyskkontrollerede områder med effektive torpedoer.

Mineudlægninger og -nedkastninger gjorde sit til de mange hundrede skibsforlis af både danske og udenlandske fartøjer med mange omkomne.

Der er skrevet utallige bøger om besættelsesårene, men der er ikke skrevet meget om, hvad der skete til søs, og om kampene på havet mellem Skagen og Gedser i krigsårene.

Forfatteren har her samlet rapporter, beretninger og illustrationer fra årene 1939-42, og sat det hele sammen til en spændende skildring


304 sider, indbundet, illustreret, 16,5 x 24,6 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Det Schønbergske Forlag, 2008
ISBN 978-87-57017-23-6


-

"Var det nemt, havde de sendt nogle andre"


af Lars Engelbrecht Rohde


I 2009 er det 100 år siden Søværnet fik sin første ubåd, den italiensk byggede DYKKEREN.

Bogen, "Var det nemt, havde de sendt nogle andre", er en forrygende blanding af fakta og fiktion, hvor der fortælles en dramatisk historie om det danske søværn i kamp - med ubåden SÆLEN i forreste linie.

Bogen er så absolut et anderledes og utraditionelt jubilæumsskrift udgivet i anledningen af 100-året for den første danske ubåd. Bogen er tænkt som en slags honnør for de ubåde og ubådsfolk, der har gjort tjeneste i Sø-værnet gennem årene.


108 sider, heftet, 12,0 x 18,8 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 85,00

Udgivet af Lars Engelbrecht Rohde, Books On Demand GmbH, København, 2008
ISBN 978-87-76913-01-4


-

Danske Torpedoer 1868-2008


af Kaj Toft Madsen


Torpedoen har, siden det danske forsvar modtog de første torpedoer i 1868, været et af søværnets vigtigste våbensystemer, måske det vigtigste.

Bogen beskriver udviklingen fra de første stang- og slæbetorpedoer til de moderne selvbevægende torpedoer.

Oprindeligt defineredes en torpedo som en sprængladning, der blev fremført under vandet.

Senere, da torpedoen blev selvbevægende, defineredes en torpedo som "et undervandsprojektil, hvis bane ligger under eller parallel med vandets overflade, den adskiller sig fra almindelige projektiler derved, at den foruden sprængladning i sig selv indeholder den drivende kraft".

I dag kan selv den sidste definition ikke længere bruges, idet de nyeste torpedoer ikke længere bevæger sig parallelt med havoverfladen, men udnytter hele vandsøjlen i deres søgen efter mål.


132 sider, indbundet, 18 x 25 cm, illustreret i s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 150,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2008
ISBN
978-87-89022-58-0


-

Soldater i krig


af R. G. Grant


Soldater i krig beskriver krigens drama, set gennem den enkelte soldats øjne – lige fra oldtidens græske hoplitter til middelalderens riddere og vor tids specialstyrker. Vi hører om:

KAMPMETODER - fra de græske falankser til skyttegravssoldater under 1. Verdenskrig fortæller bogen om, hvilken kampteknik og taktik soldater gennem tiderne har anvendt.

VÅBEN OG UNIFORMER - i en lang række illustrationer præsenteres alverdens uniformer, fra rustninger til camouflagedragter, og i detaljerede billeder gennemgås de enkelte krigeres og soldaters våben og private udstyr.

MENNESKER OG MASKINER - fæstninger, skibe, kampvogne og fly, lige fra vikingeskibe til cockpittet i et B17 bombefly.

Soldater i krig fortæller om krigere og soldater fra hele verden og fra alle historiske perioder. En visuel håndbog for enhver, der ønsker at vide mere om dem, som har oplevet krigen tættest på.


Originaltitel: Soldier - A visual History of the fighting man

Oversat af Annemette Goldberg

360 sider, indbundet, 26,0 x 31,0 cm, illustreret i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 349,00

Udgivet af Lindhardt og Ringhof, 2008
ISBN 978-87-11-31676-4


-

Kampen om den Kolde Krig

- Festskrift til Bent Jensen


af Lars Hedegaard (red.)


Festskrift udgivet i anledning af professor ved Syddansk Universitet og leder af Center for Koldkrigsforskning, Bent Jensens 70 års fødsels-dag.

"Kampen om den kolde krig" prøver at nå rundt om nogle af de centrale spørgsmål i debatten.

Hvordan så den militære trussel mod Danmark egentlig ud? Var Warzawapagten klar til at angive allerede ved tegn på mobilisering i NATO? I hvor høj grad lykkedes det KGB at infiltrere den vest-europæiske fredsbevægelse og skaffe agenter i Danmark? osv.

20 bidrag i alt af blandt andre Kjeld Hillingsø, Flemming Rose, Jess Ørnsbo og John E. Andersen.


400 sider, heftet, 14,0 x 22,0 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Gyldendals Forlag 2008
ISBN 978-87-02-07056-9


-

Våben

- våben og rustninger gennem tiderne


af R. G. Grant, Roger Ford og Steve Walton


Historien er blevet formet af våben – lige fra det assyriske rige, der blev grundlagt med våbenmagt, til nutidens politiske landkort, der er blevet til efter talrige krige.

VÅBEN gennemgår hele det arsenal af våben, der har været brugt på slagmarkerne, fra de første primitive knive, økser og spyd til moderne skydevåben. Men våben er ikke kun krigens redskaber.

De har også tjent til at skaffe mennesket føde, og derfor behandles jagtvåbnene også i bogen.

VÅBEN indeholder mere end tusind detaljerede fotografier af våben og rustninger gennem tiderne.

Teksten, der er skrevet af nogle af Storbritanniens førende våbeneksperter, beskriver våbnenes vigtigste egenskaber, og de banebrydende våben gennem historien beskrives udførligt. Hertil kommer artikler om de krigere og soldater, der har benyttet våbnene.

Skrevet af en række førende britiske militærhistorikere i samarbejde med Royal Armouries Museum. Forord af Richard Holmes, professor i militærhistorie og sikkerhedsspørgsmål.


Originaltitel: Weapon - A visual History of Arms and Armour

Oversat af Grete Teglbjærg og Hans Chr. Dahlerup Koch

350 sider, indbundet m/smudsomslag, 26,0 x 31,0 cm, illustreret i farver

Vejl. udsalgspris: Kr. 349,00

Udgivet af Lindhardt og Ringhof, 2008
ISBN 978-87-11-31593-4


-

Peter Willemoes 1783-1808

- en dansk søhelts liv og tid


af Mai-Britt Schultz


Bogen er en historisk billedbog, henvendt til både børn og voksne, og er en historisk billedfortælling om mennesket Peter Willemoes og hans samtid.

Forfatteren fortæller; "Peter Willemoes er en spændende person, fordi han gennem sine handlinger, under og efter slaget om København i 1801, per-sonificerede helten som et helt menneske, der er bevidst om sine kampfællers del i den tilbedelse, der blev ham til del efter kapitulationen.

Danmark havde brug for en helt, som kunne symbolisere kampen mod englænderne, og det nationale samlingspunkt blev den 17 årige Peter Willemoes.

Han var ung, han så godt ud, han var charmerende, og han overlevede en ren selvmordsaktion på en oversvømmet tømmerflåde med 24 kanoner, og kæmpede tappert mod det store engelske linieskib, ELEPHANT, med sel-veste Nelson om bord.

En dynamisk og foretagsom ung mand, der levede gennem sine hand-linger, og som troede på at det nyttede at kæmpe for æren".


50 sider, indbundet, 27,0 x 21,5 cm, illustreret i farver

Vejl. udsalgspris: Kr. 150,00

Udgivet af Assens Kommune, 2008
ISBN 978-87-992713-0-9


-

Holmenkatastrofen


af Sune Wadskjær Nielsen


Bogen omhandler en af de mest dramatiske begivenheder i Danmark under den Kolde Krig. Det danske forsvar skulle med stor hast bygges op til at svare igen mod truslen fra øst.

23. november 1951 gik det galt.

11 søminer eksploderede i hovedet på brandfolk, falckreddere og personel fra søværnet, der var i gang med at slukke en tilsyneladende harmløs brand i et træskur. 16 mennesker blev dræbt og store dele af Holmen lagt øde.

Tragedien blev udløst af søminer - et våben som det danske forsvar satte stor lid til. Det skete i en tid, hvor søværnet havde trange kår, og sikker-heden ofte var det sidste, man tænkte på, når enderne skulle nå sammen.

I 1951 var de ideelle betingelser for en katastrofe til stede. Minut for minut følger vi katastrofenatten, hvor alt der kunne gå galt, gik galt.

Bogen giver også bud på, hvorfor katastrofen skete, og hvem der kunne have forhindret det.


96 sider, indbundet, 17,0 x 24,0 cm, over 75 illustrationer i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 129,00

Udgivet af Wadskjær, 2008
ISBN 978-87-992405-0-0


-

The Danish armed forces
1909-1918

- Between politicians and strategic reality


af brigadegeneral Michael Clemmensen


Dansk forsvar under 1909-ordningen, dvs. under 1. Verdenskrig, er ikke blevet behandlet samlet siden Forsvarskommissionen af 1919 fremlagde sin "Beretning" i 1922.

Den blev redigeret af historikeren P. Munch, der selv havde været forsvarsminister fra 1913 til 1920.

Som Munchs erindringer blev Beretningen præget af bevidste udeladelser og mangler, fordi hans formål var at give det indtryk, at forsvarsordningens relativt stærke neutralitetsforsvarsstyrker ikke var årsagen til, at Danmark undgik at blive inddraget i krigen.

Derudover skulle Beretningen hænge De Radikales primære politiske fjende, venstrelederen I. C. Christensen, ud for hans politiske kontakter til Tyskland 15 år tidligere.

Denne lille oversigts-publikation er endnu et resultat af Center for Militærhistories indsats for at give et mere korrekt og afbalanceret billede af denne afgørende periode for dansk forsvarspolitiks udvikling.

Publikationen er på tysk opfordring skrevet på engelsk.


139 sider, heftet, 14,6 x 20,8 cm, illustreret i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Gratis, dog tilkommer porto. Publikationen kan også downloades i PDF-format fra Forsvarsakademiets hjemmeside, eller ved at klikke her. (3,76 Mb - Kræver Adobe Reader)

Udgivet af Forsvarsakademiet, 2008
ISBN 978-87-914213-6-5


-

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 24. januar 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 7. februar 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger