US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2006

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2006

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

På jordomrejse med Galathea 3

- Vor tids største danske opdagelsesreje
   København til Cape Town, Bind 1:


af Jørgen Ullerup, Sanne Gram og Søren Flott


På jordomrejse med Galathea 3 er et tobindsværk om den største danske forskningsekspedition nogensinde - en ekspedition der på 257 døgn bringer Vædderen Jorden rundt.

Til Grønland. Til Afrika. Til Australien. Til Antarktis. Til Sydamerika. Til Galapagos. Til USA. Til tidligere danske tropekolonier. Og til dele af kloden, som i forhold til forskning er stort set jomfrueligt hav.

Dette første bind tager os med fra afsejlingen i København til Cape Town i Sydafrika. Det fortæller om de mange forventningsfulde videnskabsfolk og formidlere, som håber at finde nye opdagelser. Der bliver også rapporteret fra de lande, ekspeditionen passerer. Og så fortæller det historien om de to første Galathea-ekspeditioner, der satte det hele i gang.

På jordomrejse med Galathea 3 er en bog om et eventyr og en fantastisk opdagelsesrejse. Bogen giver værdifulde og velskrevne indblik i livet om bord, i forskningen, formidlingen, samarbejdet mellem besætning og passagerer og meget andet.


170 sider, indbundet, 21 x 26 cm, illustreret i sort/hvid og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 249,00

Udgivet af Forlaget Jyllands Posten, 2006
ISB
N 87-7692-106-9

-

HUITFELDT og WILLEMOES


af Tom Wismann


Dette hefte omhandler torpedo-/patruljebådene HUITFELDT og WILLEMOES, der indgik i den danske flåde fra 1947-65.

HUITFELDT og WILLEMOES var nogle af den dan-ske flådes mest slagkraftige enheder i perioden.

Begge skibe var projekteret som torpedobåde allerede inden Anden Verdenskrig startede, og begge skrog blev mærkværdigvis bygget under besættelsen fra foråret 1942 til sommeren 1943.

Ved bruddet med Tyskland 29. august 1943 var begge skibe blevet søsat med navnene NAJADEN og NYMFEN. Arbejdet med de to torpedobåde blev indstillet, og først genoptaget igen efter befrielsen i maj 1945. Begge enheder kunne hejse kommando midt i 1947.

I de tidlige efterkrigsår var der i søværnet en udpræget mangel på decide-rede kampenheder, og her gjorde HUITFELDT og WILLEMOES god fyldest.

Heftet om HUITFELDT og WILLEMOES er det andet i en række hefter om den danske flåde. Næste hefte i serien "Flådens skibe" vil handle om korvetterne af TRITON-klassen.


48 sider, heftet, gennemillustreret, 21,0 x 29,7 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 100,00

Udgivet af Steel & Stone Publishing, 2006
ISBN 87-991490-0-1

-

Dannebrog

- Historien om et kristent og nationalt symbol


af Hans Christian Bjerg


Danskerne hejser ofte flaget. På fødselsdagen, til landskampen, på helligdagen, i villa- og koloni-haven, på juletræet, til fest og i sorg.

Dannebrog rejser følelser, det hjælper os med at udtrykke holdninger og tro, hvad enten vi undsiger det eller rækker det en hjælpende hånd - som under Muhammed-krisen.

Dannebrog har været med på slagmarken utallige gange i historiens løb og nu er selve dets betydning og relevans i en tid med EU og globalisering blevet genstand for ideologiske slag om Danmarks fremtid og vores fælles værdier.

Under besættelsen - i 1943 - udkom bogen Vort flag, den første større, populære bog om Dannebrogs historie, den fik stor udbredelse og opnåede at blive trykt i adskillige oplag. Spørgsmålet er, om dansk identitet og kultur er under lige så stærkt pres i dag, anno 2006?


136 sider, indbundet, illustreret i sort/hvid og farve, 21 x 19,5 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 199,00

Udgivet af Forlaget Hovedland, 2006
ISB
N 87-7739-906-4

-

Jutlandia

- Danmark i Korea-krigen 1950-53


af Peter Frederiksen


I 1950 står Danmark i en prekær udenrigs-politisk situation. På den ene side beder USA i klare vendinger om et dansk bidrag til Korea-krigen. På den anden siden rømmer Sovjetunionen sig hørligt og minder om den kolde krigs realitet.

Det danske kompromis bliver at sende et hospitalsskib af sted. En kold januardag i 1951 afsejler Jutlandia Langelinje med kurs mod Korea. Dermed påbegyndes en dansk tradition for humanitær bistand, som lige siden har haft afgørende betydning for dansk politik og selvforståelse.

Jutlandia – Danmark i Korea-krigen opruller historien om hospitalsskibet Jutlandia, dets besætning og dets mission. Det er historien om et fredeligt bidrag til en storpolitisk krig i et lille land fjernt fra Danmark.

Bogen bygger på et omfattende arkivmateriale, en række interview med Jutlandia-veteraner og forfatterens mangeårige beskæftigelse med Asiens historie. Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft har bidraget med bogens forord, og en række kilder har stillet et omfattende, ikke tidligere offentliggjort billedmateriale til rådighed.


272 sider

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Forlaget Høst & Søn, 2006
ISB
N 87-638-0362-3

-

Bornholm mellem Øst og Vest

En udenrigspolitisk dokumentation


af cand.mag. Jacob Hornemann


Bogen er en udenrigspolitisk dokumentation af Bornholms stilling op til og under de sovjetiske befrielsestroppers ophold på Bornholm 1945-46 og under den kolde krig.

Den belyser baggrunden for, hvordan Bornholm ved krigsafslutningen i maj 1945 kom i klemme mellem stormagterne. Øens to største byer, Rønne og Nexø, blev udsat for ødelæggende sovjetrussiske luftangreb på et tidspunkt, da alle andre end åbenbart russerne mente, at krigen var for-bi, i hvert fald for Danmarks vedkommende.

I dokumenter fra udenrigsministeriets arkiv belyses det, hvordan den sov-jetiske besættelse af Bornholm kastede lange skygger ind over dansk sik-kerhedspolitik under hele den kolde krig.

I centrum for de diplomatiske kontroverser står en omstridt dansk-sovjetisk noteveksling om Bornholm fra marts 1946, som den sovjetiske regering med held benyttede - nogle vil sige misbrugte - til igennem alle årene under den kolde krig at lægge et vedholdende politisk-diplomatisk pres på den danske regering for at holde Bornholm uden for det militære NATO-samarbejde.


874 sider, 19 x 26 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 298,00

Udgivet af Bornholms Tidendes Forlag, 2006
ISB
N 87-7799-170-2

-

De danske militære flyver-styrkers udvikling 1945-1947

Bind II, Andet halvbind


af Paul E. Ancker


Spørgsmålet om etablering af et selvstændigt Flyvevåben på linje med Hæren og Søværnet indtager i efterkrigstiden 1945-1947 en central placering i dansk forsvarsdebat.

Dette andet halvbind af bind II i Paul Anckers trebindsværk omhandler denne periode og beskriver og dokumenterer de militære flyver-styrkers udvikling fra Danmarks befrielse 5. maj 1945 til oprettelsen af Hærens og Søværnets Flyverledelse 1. december 1947.

Bogen er den første dokumenterede undersøgelse af flyverstyrkernes genrejsning efter besættelsen og afdækker herudover en række person-orienterede mytedannelser samt belyser i både tekst og fotos mange forhold og hændelser, der hidtil har været ukendt for offentligheden.


595 sider, indbundet, rigt illustreret, 18,5 x 25,5 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 300,00

Udgivet af Syddansk Universitetsforlag, 2006
ISBN 87-7674-071-4

-

Skibsbyggeri og søfart i Renæssancen

Maritim Kontakt Nr. 28


Redigeret af Erik Gøbel og Christian Lemée


I anledning af Renæssanceåret har Kontaktudval-get for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforsk-ning i deres seneste nummer af Maritim Kontakt Nr. 28 valgt at fokusere på skibsbyggeri og søfart i denne periode.

Bogen er bygget op over 6 forskellige artikler, der omhandler emnerne: "Kravelbyggeriet i historisk perspektiv - På sporet af kravelbygningsteknologien og dens spredning til Danmark set ud fra de historiske kilder", "Renæssance i småskibsbyggeriet - arkæologisk set", "En sådan näsestyver - Om en slem overraskelse for den dansk-hollandske flåde, og for arkæologen", "Dronningens skibe for kongens flåde - Dronning Dorothea af Brandenburgs skibsbygning omkring 1486", "Christian IV's skotske skibsbyggere", samt "Et år ved Øresunds Toldkammer - Skippere, skibe og varetransport gennem Sundet i 1640".

Bogen afsluttes med en omtale af den 17. Danske Maritimhistoriske Konfe-rence.


138 sider, heftet, rigt illustreret, 17,0 x 24,0 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 175,00

Udgivet af Forlaget Maritim Kontakt, København 2006
ISBN 87-87947-15-3

-

Danmarks Højtider og Festdage

Hvornår, Hvorfor, Hvordan?


af Ib Askholm


Bogen beskriver samtlige 81 danske mærkedage. Endvidere skildres alle erindrings- og helligdage i vore nordiske broderlan-de. Traditioner og specielle skikke forklares. Bogen indeholder desuden et stort kapitel, der informerer om tidsregningens historie og om korrekt flag-ning med Dannebrog.

Der er tale om en håndbog, som centralt rummer en oversigt og forklaring til samtlige danske fest- og helligdage - herunder alle sø og landmilitære højtids- og mindedage.


204 sider, indbundet, format A5 (tværvendt), illustreret med s/h tegninger

Vejl. udsalgspris: Kr. 198,00

Udgivet af Askholms Forlag, Rødovre 2006
ISBN 87-91679-03-6

-

Depot- og skoleskibet ÆGIR


af Tom Wismann


Dette hefte omhandler depot- og skoleskibet ÆGIR, der indgik i den danske flåde fra 1951-67. Der er indtil nu ikke skrevet meget om dette skib.

ÆGIR var den danske flådes største skib fra 1952 til 1967.

Skibet har en lang og spændende historie at byde på. Oprindelig blev skibet bestilt som depotskib til Kina, men blev inden leveringen købt af Tyskland.

Det var operativt under hele den anden verdens-krig i den tyske Kriegsmarine med navnet TANGA. I de første efterkrigsår var det depotskib for tyske minestrygere.

I 1948 blev det købt af Danmark og indgik i flåden som depotskib for ubåde, og i sine sidste år tjente ÆGIR som skoleskib.

Heftet om ÆGIR er det første i en række hefter om den danske flåde. Næste hefte i serien "Flådens skibe" vil handle om HUITFELDT og WILLEMOES.


48 sider, heftet, gennemillustreret, 21,0 x 29,7 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 100,00

Udgivet af Steel & Stone Publishing, 2006
ISBN 87-985948-9-3

-

Fregatten Jylland

- Verdens længste træskib


af Erling Hansen (red.) og Kian Johansen (tekst)


Den overlevede 18 fuldtræffere i Slaget ved Helgo-land, sejlede med konger og prinsesser, sank og blev solgt til ophugning. Fregatten JYLLAND rådnede i 100 år og lever stadig.

Dette er historien om verdens største træskib og søfolkene ombord, der ikke ville dø.

Bogen er den første samlede fortælling om, hvad Ebeltoft har fået for de 230 millioner kroner, der er investeret i turistattraktionen.

"Fregatøen" er navnet på den samlede attraktion, der er bundet sammen til en smuk buket med fregatten JYLLAND, træskibsværft, værksteder, fyrskib, havn og de nye spektakulære museumsbygninger.

Bogen fortæller også om skibets dramatiske og omvekslende historie fra Holmens byggebedding til Fregatøen i Ebeltoft.


65 sider, heftet, gennemillustreret, 19,5 x 27,0 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 149,00

Udgivet af Forlaget Popp & Skaarup, 2006
ISBN 87-991463-0-4

-

GALATHEAs forunderlige rejse

- Jorden rundt 1845-47


af Søren Koustrup


Den første officielle danske jordomrejse kom til at stå som en smuk krølle på enevældens hale. Og først og fremmest som en storslået national manifestation.

Jo, vi i Danmark kunne skam også!

Det var en videnskabelig ekspedition. En godt 26 måneders rejse over verdenshavene, hvor 221 danske søfolk kunne fremvise deres allerbedste maritime egenskaber.

En udflugt til Jordens fjerne egne, hvor blomsten af Danmarks forsker-ungdom fik luft under vingerne og lejlighed til at skrive sig ind i videnskabens historie. Og det var dygtigt dansk diplomati blandt store og små nationer, hvor handels- og venskabsaftaler blev indgået og nye landvindinger planlagt.

Men det var også en til tider dramatisk, sørgelig og pinlig rejse. Med lidt større forberedelse, held, kløgt og videbegærlighed, lidt mindre misun-delse, intriger og tamperi, kunne den kostbare rejse have fået langt større betydning.

Det antyder de nye kilder i form af breve og notater, der i bogens kalejdoskopisk opbyggede rejseforløb her fortæller en noget anden historie end chefens, kaptajn Billes, officielle rejseberetning. Først og fremmest er det en underholdende beretning fra en svunden verden. En verden, der på mange måder er så fjern, men samtidig føles meget nær.

Med udgangspunkt i deltagernes breve og dagbøger, samt uddrag fra de officielle beskrivelser af den første danske jordomrejse, fortælles om historiske, maritime, sociale og forskningsmæssige aspekter af ekspeditionen.


328 sider, indbundet

Vejl. udsalgspris: Kr. 349,00

Udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof, 1. udgave 2. oplag, 2006
ISBN 87-614-0449-7

-

Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle

- Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig


af Søren Nørby og Steen Schøn


I over 25 år udgjorde de danske fregatter PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE rygraden i søværnets koldkrigsforsvar. På linie med søværnets øvrige enheder håndhævede de dansk suverænitet og danske interesser både i hjemlige og internationa-le farvande og var forrest i feltet, når det drejede sig om deltagelse i øvelser med Danmarks alliere-de.

Med udgangspunkt i historien om Den Kolde Krig 1945-1989 fortæller historikerne Søren Nørby og Steen Schøn historien om projektering og byg-ningen af fregatterne, samt de funktioner skibene havde i den hjemlige flåde og i alliancesammenhænge.

Bogen er en indføring i Danmarkshistorien 1945-1990 og et stykke marine-historie om to af den danske flådes største fartøjer. Derudover beskriver bogen, hvordan det var at leve og arbejde om bord på de to fregatter.


200 sider, indbundet, gennemillustreret, 18,0 x 25,0 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 250,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2006
ISBN 87-89022-48-3

-

Christian IV

- En mand under indflydelse


af Bodil Wamberg


I anledning af renæssanceåret genudgives Bodil Wambergs varme og levende biografi om den konge, som i hele den danske kongerække er den mest kendte – han lever i vores bevidsthed som en myte.

Bodil Wamberg beretter om den kendteste af de danske konger: Christian IV, en mand der levede på grænsen mellem middelalder og renæssance – på tærskelen til vor egen tid.

Og kongen fremstår som et overraskende genkendeligt menneske – en repræsentant for en mandstype, der har været dominerende i den vestlige kulturhistorie i århundreder; den autoritære. Tilsyneladende umådelig stærk og robust, i virkeligheden det modsatte.

Det skrøbelige, næsten porøse i hans natur kom for dagen, da han mødte Kirsten Munk og dermed kærligheden. Udadtil var det den store lykke i ægteskabets første år – indadtil lidt af en gyser.


330 sider, heftet, illustreret, 15,6 x 22,7 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 129,00

Udgivet af Aschehoug Danske Forlag A/S, København, 3. udgave 2006
ISBN 87-11-
22529-7

-

Ubåde fra alverdens lande

- guide til mere end 150 udstillede ubåde


af Florian og Stefan Lipsky
(oversat og bearbejdet af Ove Hermansen)


I århundreder har mennesket forgæves drømt om at færdes under havoverfladen. Dette ønskes uopnåelighed skyldtes ikke alene ukendskab til elementære fysiske sammenhænge, men også manglende teknisk formåen.

Allerede Alexander den Store skal i år 332 før vor tidsregning have foreta-get en dykning i en glasklokke. Også Leonardo da Vincis navn ses i for-bindelse med planer om et militært dykkefartøj.

I dag er mere end 150 ubåde fra hele perioden 1850 og op til 2005 udstillet i museer, havne eller opstillet som mindesmærker verden over.

Denne bog belyser grundigt alle disse ubåde og ikke mindst deres spæn-dende forhistorie.


144 sider, indbundet, illustreret i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 258,00

Udgivet af Billesø & Baltzer, Værløse (2006)
ISBN
87-7842-183-7

-

Trafalgar 200 Through the Lens

- Queen Elizabeth II 80th Birthday Edition


af Des Kilfeather


En journalistisk billedreportage fra festligholdelsen af 200-året for slaget ved Trafalgar.

Uniformer, våben, skibe og kongelige, der tog del i den højtideliglighed.

Flåderevy med billeder af de deltagende skibe og besætninger fra utroligt mange lande, herunder støtteskibet ESBERN SNARE.


174 sider, heftet, 400 farvefotos, 22,1 x 28,6 cm

Vejl. udsalgspris: ca. Kr. 295,00 + porto

Udgivet af D p Kilfeather, London, 2006
ISBN 09-55-3004-01

-

Skoleskibet DANMARK


af Per Bøgh


I 1999 udkom bogen "Søklar med Skoleskibet Danmark".

Nu er teksten ført up to date i bogen Skoleskibet Danmark og sider med de meget vigtige tovender er tilføjet, således at bogen fortæller alt, hvad man kan ønske at vide om skibet.

Ønsker man at kende den rigtige betegnelse for et sejl, et skøde, en lejder eller et givtov findes det i bogen, fx beginerrå, krydsbramgivtov, foretængestagsejlsskøde, storebramstagsejl osv. Alt er tydeligt vist i tegninger.

Tegninger af skoleskibets skrog, rigning og tovender, sejl og navigering. Desuden kort tekst om skibets historie, dagligdagen ombord og elevernes uddannelse.


80 sider, indbundet, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 248,00

Udgivet af Skib Forlag, 2006
ISBN 87-90374-33-9

-

Det danske forsvar

- Opgaver, udstyr og mandskab i det nye årtusind


af Søren Nørby


Krig i det 21. århundrede betyder nye og krævende udfordringer til det danske forsvar. I denne rigt illustrerede bog beskrives det moderne forsvars opgaver.

Gennem historien har det danske forsvar kæmpet imod kendte fjender på traditionelle slagmarker. I dag er fjenden ofte ukendt og krigszonerne uklare. Det er en realitet, som forsvaret er i fuld gang med at omstille sig til.

DET DANSKE FORSVAR gennemgår de forskellige redskaber, herunder våben, udrustning og materiel, som forsvarets enheder vil benytte i løsningen af fremtidens opgaver.

Læs f.eks. om søværnets fleksible støtteskibe, korvetter og minerydnings-fartøjer, om flyvevåbenets kampfly, helikoptere og transportfly, om hærens Leopard-kampvogne, M-109'ere og Piranha III'ere og om den danske soldats uddannelse, udrustning og våben.

Bogen har forord af forsvarschefen, general H. Jesper Helsø.


265 sider, indbundet, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 329,00

Udgivet af Aschehoug Danske Forlag A/S, København, 2006
ISBN 87-11-11853-9

-

Den forkerte krig

- USA og den nye verdensorden


af Carl Pedersen


Det er nu tre år siden, USA invaderede Irak. Carl Pedersen stiller i sin nye bog spørgsmålstegn ved de amerikanske argumenter for at gå i krig.

Krigen i Irak er ifølge præsident George W. Bush den centrale front i Den Globale Krig mod Terrorisme.

Men USA udkæmper den forkerte krig i Irak, for den har ikke gjort verden mere sikker – antallet af terror-handlinger er vokset siden krigens start.

I Den forkerte krig sætter Carl Pedersen de aktuelle tanker blandt førende politikere og analytikere i USA om et amerikansk imperium i det 21. århundrede ind i historisk perspektiv.


208 sider, heftet, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 199,00

Udgivet af Aschehoug Danske Forlag A/S, København 2006
ISBN
87-11-30001-9

-

Internationale operationer i Fokus


af orlogskaptajn Vilhelm Holsting og
antropolog Katrine Nørgaard


Ny bog sætter omstillingen af det danske forsvar og det øgede internationale engagement til debat.

Det er særlige organisatoriske og ledelsesmæssige vilkår og risici, der gør sig gældende i det inter-nationale sikkerhedsmiljø.

Et miljø, som stiller stadigt større krav til de militære kompetencer og som skaber behov for refleksion over egne værdier i mødet med fremmede kulturer og traditioner.

Publikationen tager udgangspunkt i en række undersøgelser, som Forsvarsakademiet har foretaget over længere tid, blandt andet gennem feltophold, spørgeskemaundersøgelser og interviews i missionerne i Kosovo og Irak.

Hensigten er at sætte ord på de ledelseserfaringer, man gør sig i de forskellige missioner – fra chef til konstabelniveau. Til det formål tilbyder bogen en række begreber, som gør det muligt at systematisere og generalisere de forskellige erfaringer i en samlet militær "kompetenceprofil" for udsendt personel.


151 sider, heftet, illustreret, 21 x 21 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 187,50

Udgivet af Forsvarsakademiet, København 2006
ISBN 87-91421-13-6

-

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. september 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. januar 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger